Shan Zienolddiny

Shan Zienolddiny

Forskningssjef (TOKS) – Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

23 19 52 84

Publikasjoner

Andre ansatte i Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

Få nyhetsbrev
Lukk