Hjem Prosjekter Partikkeleksponering i tannklinikker (Dentex)

Partikkeleksponering i tannklinikker (Dentex)

Boring, sliping og polering av komposittmaterialer kan føre til dannelse av partikler og komposittfragmenter. Dentex-prosjektet har som mål å studere og evaluere om innånding av partikler som dannes ved sliping av komposittmaterialer kan utgjøre en helsefare for tannhelsepersonell som utsettes for disse.

Prosjektledere

Prosjektdeltakere

Den første delen av prosjektet er en studie hvor to forskjellige komposittmaterialer skal bores i med forskjellige tannlegebor i et laboratorium. Partiklene som samles opp skal undersøkes med mikroskop for å se hvilke størrelser partiklene har. Størrelsen er viktig fordi den bestemmer hvor langt ned i lungene partiklene kan nå når de pustes inn. De oppsamlede partiklene skal brukes videre i toksikologiske tester for å undersøke hvilken effekt partiklene kan ha på lungen.

I den neste delen av prosjektet skal partikler samles opp under reelle behandlinger i tannlegeklinikker. Tannlegene og tannlegeassistenter skal bære personlige prøvetakere for å undersøke hvor mye partikler de utsettes for. Det vil også være stasjonært utstyr som samler opp partikler for karakterisering. I tillegg til partikler som dannes fra komposittmaterialene, er tannleger utsatt for luftbårne partikler som inneholder mikroorganismer (bioaerosoler) som bakterier, virus og sopparter. Vi vil derfor også undersøke forekomsten av mikroorganismer i tannklinikkene.

Eksterne samarbeidspartnere: 

Dentex er et samarbeidsprosjekt mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst (TkØ) og STAMI. Polymerbaserte komposittmaterialer brukes som fyllingsmateriale i tannbehandlinger. Prosjektmedarbeider (TkØ): Vibeke Ansteinsson

Få nyhetsbrev
Lukk