Kristine Haugen Anmarkrud

Kristine Haugen Anmarkrud

Overingeniør (TOKS) – Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

23 19 53 04

Prosjektdeltaker

Publikasjoner

Andre ansatte i Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

Få nyhetsbrev
Lukk