Hjem Våre tjenester Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid

Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid

Et trygt arbeidsmiljø for den gravide og det ufødte barnet kan ofte oppnås ved tilrettelegging av arbeidet. STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid kan bistå med råd om tilrettelegging og hvordan gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Kontakt

Publisert

  • 14. januar 2015

STAMIs rådgivningstjeneste

STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid kan bistå med råd om tilrettelegging og hvordan gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet. Vi gir råd til gravide ansatte, bedriftshelsetjenester og annet helsepersonell hvis arbeidsmiljøforholdene er kompliserte.

De fleste som kontakter rådgivingstjenesten i forbindelse med graviditet er enten gravide, ansatte i bedriftshelsetjenester eller annet helsepersonell. Jordmødre er en spesielt aktiv yrkesgruppe. Andre grupper er hovedsakelig arbeidsgivere og verneombud.

Tjenesten er forankret i dokumentert kunnskap, dels fra egen forskning og dels fra andres forskning. Henvendelsene angår i hovedsak kjemisk arbeidsmiljø, men inkluderer også fysisk belastning, arbeidstidsordninger, smitterisiko, støy, vibrasjon, stråling, voldsrisiko og psykososialt arbeidsmiljø.

Alle som har behov om råd kan kontakte rådgivningstjenesten på epost: a8f4db14bf3db52173a

Om koronasmitte og gravide i arbeid:

Se vår informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering arbeid her. (Publisert 15. april 2020, sist oppdatert 27. august 2021).

Gravide i arbeid må ta en rekke hensyn under svangerskapet for at fosteret skal få et trygt og godt miljø. I en del arbeidssituasjoner må det tas mer hensyn i arbeidet under svangerskapet enn ellers. Et trygt arbeidsmiljø for den gravide og det ufødte barnet kan ofte oppnås ved tilrettelegging av arbeidet. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom dette er påkrevet. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet.

Gå videre til

Nyhetsartikler om graviditet og arbeid

Få nyhetsbrev
Lukk