Hjem Våre tjenester Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid

Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid

Et trygt arbeidsmiljø for den gravide og det ufødte barnet kan ofte oppnås ved tilrettelegging av arbeidet. STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid kan bistå med råd om tilrettelegging og hvordan gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Kontakt

STAMIs rådgivningstjeneste

STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid kan bistå med råd om tilrettelegging og hvordan gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet. Vi gir råd til gravide ansatte, bedriftshelsetjenester og annet helsepersonell hvis arbeidsmiljøforholdene er kompliserte.

De fleste som kontakter rådgivingstjenesten i forbindelse med graviditet er enten gravide, ansatte i bedriftshelsetjenester eller annet helsepersonell. Jordmødre er en spesielt aktiv yrkesgruppe. Andre grupper er hovedsakelig arbeidsgivere og verneombud.

Tjenesten er forankret i dokumentert kunnskap, dels fra egen forskning og dels fra andres forskning. Henvendelsene angår i hovedsak kjemisk arbeidsmiljø, men inkluderer også fysisk belastning, arbeidstidsordninger, smitterisiko, støy, vibrasjon, stråling, voldsrisiko og psykososialt arbeidsmiljø.

Alle som har behov om råd kan kontakte rådgivningstjenesten på epost: 4a5c104c83f340571f0

Gå videre til

Få nyhetsbrev
Lukk