Hjem Prosjekter Inflammatoriske og kreftfremkallende effe[...]

Inflammatoriske og kreftfremkallende effekter av karbonnanonrør

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala såkalt nanomaterialer. Nanomaterialer har mange gode egenskaper og derfor brukes i veldig mange produkter innen elektronikk, kosmetikk, sport, bygg og ikke minst medisin.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Til tross for deres gode egenskaper er det også bekymringsmomenter som er knyttet til uheldige og toksiske effekter av nanomaterialer hos personer som kan være eksponert for nanopmaterialer slik som de som arbeidsatmosfæren. Eksponering for nanomaterialer skjer via innånding, svelging eller hud. Når de er kommet i kroppen, på grunn av deres små størrelse, kan de trenge gjennom cellene og reagere med biologiske molekyler slik som arvestoffet, proteiner og lipider i cellene. På den måten kan de føre til forstyrrelser i funksjonen av cellen i kroppen.

Nanomaterialer lages fra forskjellige stoffer, slik som sølv, gull og karbon og har forskjellige bruksområder. Nanomaterialer laget av rørformete karbon nanopartikler har fått en ekstra oppmerksomhet. De såkalte karbon nanorøene har rørformede og fiberaktige former som ligner på asbest. Eksponering for asbest fører til negative helseeffekter som blant annet lungefibrose, kreft i brysthinnen (mesoteliom) og økt betennelsesnivåer i kroppen. Enkelte forsøk utført med karbon nanorør tyder på asbest-lignende utfall når det gjelder kreftutvikling, toksiske og betennelsesfremmende responser (i dyreforsøk).

Målsetting:

I dette prosjektet studerer vi toksiske og betennelsesfremmende egenskaper av karbon nanorør laget i Norge og i Japan. Vi skal også sammenligne effekter av eksponering for karbon nanorør med asbest. I våre studier bruker vi humane lungeceller og eksponerer disse for forskjellige doser av forskjellige karbonnanorør og på forskjellige tidspunktert.  Vi ser da på en rekke celleresponser etter eksponering for begge karbon nanorørene.

I en annen studie bruker vi museceller fra en musstamme som mangler et viktig gen kalt IL1-beta (IL1β). IL1β er et løselig protein som skilles ut ved betennelse og er viktig i immunforsvaret. Dette for å sammenligne resultatene fra humane lungeceller med museceller.

I en studie skal vi injisere karbon nanorør i brysthinnen i mus for å studere inflammasjons- og kreftfremkallende effekter av karbon nanorør sammenlignet med asbest.

Eksterne samarbeidspartnere:

Yke J. Arnoldussen (NMBU)

Manela Esteller, Barcelona, Spain

Håkan Wallin, Copenhagen, Denmark

Peter Møller, Copenhagen, Denmark

Arne Klungland, Rikshospitalet, OUS

Gunnar Brunborg, FHI

Magnar Bjørås, Rikshospitalet-OUS

Edward Leithe, Radiumhospitalet, OUS

Mogens Mathiesen, n-Tec Norge, Oslo

Erik Ropstad, NMBU, Norge

Økonomisk støtte:

NFR

 

Få nyhetsbrev
Lukk