Om STAMI

Vil du jobbe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt?

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo. Ledige stillinger hos STAMI vil stå listet på denne siden.

Ledige stillinger

  • Et bedre arbeidsmiljø for alle. Denne ambisjonen motiverer STAMIs medarbeidere til å forske og få kunnskap ut på arbeidsplassene der det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet foregår. Arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for fremtidig norsk velferd og konkurransekraft og er tydelig satt på agendaen gjennom en ny intensjonsavtale for inkluderende arbeidsliv. STAMI har en sentral rolle som ku...

  • Vi søker etter en engasjert medarbeider innen administrasjon og økonomi. Stillingen vil være tilknyttet administrasjonsavdelingen ved instituttet som gjennom rådgivning og interne tjenester bidrar til at Statens arbeidsmiljøinstitutt er et velfungerende forskningsinstitutt.Administrasjonen er en liten enhet der vi er avhengige av at medarbeiderne tar i et tak på tvers ved behov og vakanser...

Nyttig info ved jobbsøking

  • Har du søkt eller skal du søke på en ledig stilling hos oss? Her kan du lese om søknads- og ansettelsesprosessen.

  • Søknader til stillinger på STAMI går gjennom rekrutteringsportalen jobbnorge.no. STAMI er dataansvarlig, og jobbnorge.no er databehandler. Les mer om hvordan jobbnorge.no oppbevarer og behandler persondata.

Få nyhetsbrev
Lukk