Ledige stillinger ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

Vil du jobbe hos oss? STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Ledige stillinger vil stå listet på denne siden.

Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Ledige stillinger

  • Vi søker etter ein overingeniør/forskar til å utføre laboratoriearbeid og støtte våre pågåande EU-prosjekt: Safe-N-Medtech og PlasticsFatE, begge finansiert av EU sin Horizon 2020 program.Prosjekta undersøker eksponering for og helseeffektar av mikro- og nanopartiklar ved inhalasjon av slike partiklar på arbeidsplassar. I Safe-N-Med ...

Nyttig info ved jobbsøking

Få nyhetsbrev
Lukk