Om STAMI

Vil du jobbe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt?

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo. Ledige stillinger hos STAMI vil stå listet på denne siden.

Ledige stillinger

  • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) søker deg som er interessert i Mediegrafikerfaget og som liker å jobbe med varierte oppgaver innen medier og kommunikasjon. Etter to år som lærling går man opp til en fagprøve, og ved bestått får du et fagbrev innen Mediegrafikerfaget, yrkestittel er Mediegrafiker. Produksjon og utvikling av nyhets ...

  • Ved Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø er det ledig en tre-årig stipendiatstilling knyttet til prosjektet «Eksponering og helseeffekter av bioaerosoler og biogene gasser i grønne yrker». Utviklingen av den grønne jobbsektoren er viktig for å møte samfunnets krav til bærekraftig forbruk, med økte krav til å ivareta ...

  • Å arbeide på STAMI er både utfordrende og morsomt. Her får du jobbe sammen med mange av Norges fremste fagfolk på fagområder som er svært relevante for norsk arbeidsliv. Du vil bidra til å bringe sammen kunnskapsmiljøer på tvers av fagdisipliner og til å gjøre forskningen praktisk anvendbar i en læringssituasjon.Kommu ...

  • Vi har ledig en 9 måneders midlertidig stilling som rådgiver med mulighet for et eventuelt videre engasjement i en 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat med planlagt oppstart høsten 2020.Stillingen er plassert i gruppe for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (OPA) som utfører forskning om sammenhenger mellom psykososiale og organisatoriske arbeid ...

  • Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA) arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan skader skjer. Avdelingens aktiviteter er fordelt mellom forskning, utredning og tjenesteyting.  Arbeidstakere kan bli utsatt for natu ...

  • Vi har ledig et tre-årig heltidsengasjement som postdoktor eller doktorgradsstipendiat.Søker en doktorgradsstipendiat (eventuelt postdoktorkandidat), til prosjektet «Forståelse av mekanismer for inflammatorisk-fibrotiske responser i lungene ved innånding av partikler: makrofag-partikkel interaksjoner». Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmilj&os ...

Nyttig info ved jobbsøking

  • Har du søkt eller skal du søke på en ledig stilling hos oss? Her kan du lese om søknads- og ansettelsesprosessen.

  • Søknader til stillinger på STAMI går gjennom rekrutteringsportalen jobbnorge.no. STAMI er dataansvarlig, og jobbnorge.no er databehandler. Les mer om hvordan jobbnorge.no oppbevarer og behandler persondata.

Få nyhetsbrev
Lukk