Om STAMI

Vil du jobbe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt?

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo. Ledige stillinger hos STAMI vil stå listet på denne siden.

Ledige stillinger

  • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. STAMI er ein underliggande etat av Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI sin visjon er at norsk arbeidsliv skal vere i stand til å førebygge sjukdom og fremje god helse og skape verdiar gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljø.STAMI si verksemd omfattarforsking og utgreiing, under...

Nyttig info ved jobbsøking

  • Har du søkt eller skal du søke på en ledig stilling hos oss? Her kan du lese om søknads- og ansettelsesprosessen.

  • Søknader til stillinger på STAMI går gjennom rekrutteringsportalen jobbnorge.no. STAMI er dataansvarlig, og jobbnorge.no er databehandler. Les mer om hvordan jobbnorge.no oppbevarer og behandler persondata.