Vil du jobbe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt?

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo. Ledige stillinger hos STAMI vil stå listet på denne siden.

Ledige stillinger

  • Stillingen er plassert i Gruppe for arbeidspsykologi (GAP). Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med vitenskapelig kompetanse innen psykologi, epidemiologi og sosiologi.Forskningsprosjektet «Effekter av Arbeidstilsynets virkemiddelbruk i hjemmetjenesten»:Hensikten med prosjektet ...

Nyttig info ved jobbsøking

  • Har du søkt eller skal du søke på en ledig stilling hos oss? Her kan du lese om søknads- og ansettelsesprosessen.

  • Søknader til stillinger på STAMI går gjennom rekrutteringsportalen jobbnorge.no. STAMI er dataansvarlig, og jobbnorge.no er databehandler. Les mer om hvordan jobbnorge.no oppbevarer og behandler persondata.

Få nyhetsbrev
Lukk