Ledige stillinger ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Vil du jobbe hos oss? STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Ledige stillinger vil stå listet på denne siden.

Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 120 ansatte i et tverrvitenskapelig kunnskapsmiljø. STAMI er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Ledige stillinger

  • Gruppe for Arbeidstoksikologi (TOKS) består av 18 medarbeidere (forskere, postdoktorer, ingeniører) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan helseskader skjer. Gruppens kjerneaktivitet er forskning, men ...

  • Gruppe for arbeidsmiljøkjemi (KJEMI) består av 21 medarbeidere (forskere, ingeniører, postdoktorer og doktorgradsstipendiater) som utvikler kunnskap og arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensinger i arbeidsmiljøet som medfører yrkeseksponeringer for arbeidstakere.Gruppens kjerneaktivitet er forskning med kartlegging og identi ...

  • Gruppe for arbeidsmiljøkjemi (KJEMI) består av 21 medarbeidere (forskere, ingeniører, postdoktorer og doktorgradsstipendiater) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensinger i arbeidsmiljøet som medfører eksponeringer for arbeidstakere.   Gruppens kjerneaktivitet e ...

  • Å arbeide på STAMI er både utfordrende og morsomt. Her får du jobbe sammen med mange av Norges fremste fagfolk på fagområder som er svært relevante for norsk arbeidsliv. Du vil bidra til å bringe sammen kunnskapsmiljøer på tvers av fagdisipliner og til å gjøre forskningen praktisk anvendbar i en læringssituasjon. ...

  • Gruppe for Arbeidstoksikologi (TOKS) består av 18 medarbeidere (forskere, postdoktorer, stipendiater og ingeniører) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan helseskader skjer. Gruppens kjerneaktivitet er forskning, me ...

  • Gruppe for Arbeidstoksikologi (TOKS) består av 18 medarbeidere (forskere, postdoktorer, ingeniører) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan helseskader skjer. Gruppens kjerneaktivitet er forskning, men har ...

  • Vi søker etter en engasjert medarbeider med oppgaver innen rekruttering og kommunikasjon knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Du vil i starten ha hovedfokus på rekruttering av virksomheter til satsingsområdet «Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)», senere til satsingsområdet «Fremtidens ...

  • Stillingen som postdoktor er knyttet til EU-prosjektet “EPHOR-Exposome Project for Health and Occupational Research”. Kandidaten vil arbeide med biologiske materialer samlet fra flere befolkningsstudier i Europa og kartlegge molekylære mekanismer for utvalgte helseplager relatert til arbeidsmiljøfaktorer.&nbsp ...

Nyttig info ved jobbsøking

Få nyhetsbrev
Lukk