Søk i hele nettstedet

Ansatt 28. mai 2020

Edvard Østlid Fosseie

Prosjekt 27. mai 2020

Etablering av en nordisk arbeidsuførhetsdatabase: I hvilken grad kan arbeidsuførhet og frafall fra arbeidslivet forebygges?

Høy arbeidsdeltakelse er viktig for å finansiere velferdsstaten og er et høyt prioritert politisk mål. For å iverksette effektive og...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2021
Prosjekt 27. mai 2020

Effektene av arbeidsplassrettede tiltak for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen – nye statistiske og kausale metoder for storskala registerdata

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet medfører store kostnader både for samfunnet, virksomheter og for den enkelte det gjel...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Nyhet 20. mai 2020

Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?

Hør episoden "Arbeidsmiljøet i krisetid - hva bør vi tenke på?" der STAMIs direktør Pål Molander samtaler med Cato Lorentz fra podc...

Nyhet 19. mai 2020

Fremtidens arbeidsliv, technostress og digitale arbeidsmiljøfaktorer

Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid utføres og organiseres på. «Technostress...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Biomonitoring of the benzene metabolite s-phenylmercapturic acid and the toluene metabolite s-benzylmercapturic acid in urine from firefighters

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Protein-altering germline mutations implicate novel genes related to lung cancer development

Side 13. mai 2020

Brukermanualer for prøvetakingsutstyr

Informasjon kommer.

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Fluorene exposure among PAH-exposed workers is associated with epigenetic markers related to lung cancer

Nyhet 8. mai 2020

Hyppig håndvask - slik forebygger du hudproblemer

For å unngå koronasmitte vasker eller desinfiserer vi hendene oftere enn normalt. Noen yrkesgrupper må vaske hendene særlig ofte, og...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Gender differences in respiratory health outcomes among farming cohorts around the globe. Findings from the AGRICOH consortium

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Effort‐reward imbalance at work and weight changes in anationwide cohort of workers in Denmark

Side 27. april 2020

STAMIs årsrapport 2019

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2019.

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pain complaints are associated with quick returns and insomnia among Norwegian nurses, but do not differ between shift workers and day only workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Iodine and bromine in fish consumed by indigenous peoples of the Russian Arctic

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Effects of exposure to workplace terrorism on subsequent doctor certified sickness absence, and the modifying role of psychological and social work factors: a combined survey and register study

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pro-inflammatory effects of crystalline- and nano-sized non-crystalline silica particles in a 3D alveolar model

Film 22. april 2020

Støttende ledelse viktig i koronatider

Aktuelt
Nyhet 21. april 2020

Hvordan påvirker krisen arbeidsmiljøet i helsetjenesten?

Norge og resten av verden står for tiden i en alvorlig, og potensielt langvarig, krise som følge av covid-19-pandemien. Helsetjenesten...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Serum metabolites in hand-arm vibration exposed workers

Nyhet 14. april 2020

Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and asymmetric hearing loss: Results from the HUNT population study in Norway

Nyhet 1. april 2020

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi...

Prosjekt 24. mars 2020

Undersøker påvirkningen av støy og hørseltap på arbeidsdeltakelse og helseproblemer (HUNT hørsel)

Målet med prosjektet er å studere hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse, og å finne ut hvilken effekt yrkesstøy har på uli...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2023
Nyhet 18. mars 2020

STAMIs resepsjon stengt

For å bidra til å forebygge den pågåendene virusepandemien er resepsjonen stengt, men telefonlinjen til sentralbord er åpen mandag-f...