Søk i hele nettstedet

Nyhet 5. juli 2021

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studi...

Nyhet 30. juni 2021

Fem råd for en god sommerferie

Etter lang tid med hjemmekontorer, begrensninger, og sosial distansering er vi mer klare enn noen gang for ferie med familie og venner. H...

Nyhet 30. juni 2021

STAMI på Arendalsuka i august 2021  

På årets Arendalsuke arrangerer STAMI debatt om hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv.

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Personal Music Players and Hearing Loss. The HUNT Cohort Study

Engdahl, Bo Lars; Aarhus, Lisa

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Silica dust exposure increases risk for rheumatoid arthritis. A Swedish National Registry Case–Control Study

Wrangel, Oscar; Graff, Pål; Bryngelsson, Ing-Liss; Fornander, Louise; Wiebert, Pernilla; Vihlborg, Per

Nyhet 24. juni 2021

Kan distraksjoner svekke sikkerheten på jobb?

Distraksjoner er overalt – og mye tyder på at distraksjoner kan ha betydning for kvaliteten på arbeidet – og for sikkerheten.

Nyhet 24. juni 2021

Lang arbeidstid kan øke risikoen for ulykker på jobben

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lange arbeidsdager og -uker kan øke risikoen for arbeidsulykker.  

Ansatt

Monica Eidhammer

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Review of biological risks associated with the collection of municipal wastes

Madsen, Anne Mette; Raulf, Monika; Duquenne, Philippe; Graff, Pål; Cyprowski, Marcin; Beswick, Alan; Laitinen, Sirpa; Rasmussen, Pil Uthaug; Hinker, Manfred; Kolk, Annette; Górny, Rafał L. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Effects of Defined Mixtures of Persistent Organic Pollutants (POPs) on Pre-lethal Cytotoxicity in the Human A-498 Kidney Cell Line In Vitro

Amber, Mazia; Xie, Yuling; Berntsen, Hanne Friis; Zimmer, Karin Elisabeth; Ropstad, Erik; Verhaegen, Steven; Connolly, Lisa

Film 21. juni 2021

Opptak fra webinar: Asbest ved renoveringsarbeid

Frokostseminar Webinar
Nyhet 17. juni 2021

Arbeid i ovnshall påvirker hjerte- og karfunksjonen

Forskere ved STAMI har oppdaget en sammenheng mellom arbeid i smelteverk og forbigående tidlige tegn på påvirkning av hjerte- og karsyste...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Workplace bullying increases the risk of anxiety through a stress-induced β2-adrenergic receptor mechanism: a multisource study employing an animal model, cell culture experiments and human data

Rajalingam, Dhaksshaginy; Nymoen, Ingeborg; Nyberg, Henriette; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle Valvatne; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Perinatal exposure to a human relevant mixture of persistent organic pollutants: Effects on mammary gland development, ovarian folliculogenesis and liver in CD-1 mice

Johanson, Silje Modahl; Ropstad, Erik; Østby, Gunn Charlotte; Aleksandersen, Mona; Zamaratskaia, Galia; Boge, Gudrun Seeberg; Halsne, Ruth; Trangerud, Cathrine; Lyche, Jan Ludvig; Berntsen, Hanne Friis; Zimmer, Karin Elisabeth ...

Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Long-Term Exposure to Nanosized TiO2 Triggers Stress Responses and Cell Death Pathways in Pulmonary Epithelial Cells

Alswady-Hoff, Mayes; Erdem, Johanna Maria Samulin; Phuyal, Santosh; Knittelfelder, Oskar; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi de Miranda; Skare, Øivind; Slupphaug, Geir; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Introducing a new design of digital tool to increase vibration risk assessments: challenges with education-based interventions

Petterson, Hans; Graff, Pål; Fornander, Louise; Westerlund, Jessica; Björ, Bodil; Sjödin, Fredrik

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering

Fløvik, Lise; Lunde, Lars-Kristian; Vleeshouwes, Jolien; Johannessen, Håkon Andre; Finne, Live Bakke; Mohr, Benedicte; Jørgensen, Ingrid Løken; Christensen, Jan Olav

Nyhet 3. juni 2021

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene no...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk

I rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte...

Bakke, Berit; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Hanvold, Therese Nordberg; Løvseth, Eva Kristin; Mjaaland, Beate; Sterud, Tom; Øygardslia, Helene

Film 2. juni 2021

Ny rapport om asbestmålinger ved rivning av asbestholdige byggematerialer

Nyhet 2. juni 2021

Ny rapport gir viktig kunnskap om asbesteksponering

En ny STAMI-rapport peker på hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig ...

Ansatt

Andrea Rørvik Marti

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Biological effects of combustion-derived particles from different biomass sources on human bronchial epithelial cells

Marchetti, Sara; Mollerup, Steen Kristen; Gutzkow, Kristine Bjerve; Rizzi, Cristiana; Skuland, Tonje Schwach; Refsnes, Magne Arnold; Colombo, Anita; Øvrevik, Johan; Mantecca, Paride; Holme, Jørn Andreas

Nyhet 28. mai 2021

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunns...