Søk i hele nettstedet

Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, fors...

Nyhet 22. juli 2020

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere tungt å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korlei...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Side 1. juli 2020

Analyse av uorganisk støv

Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse på filter.

Side 1. juli 2020

Analyse av natriumhydroksid/kaliumhydroksid

Eksponering for natriumhydroksid (NaOH) og kaliumhydroksid (KOH) forekommer f.eks i vaskeprosesser i næringsmiddelindustri og før overf...

Side 30. juni 2020

Biologisk støv

Henvendelser knyttet til gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) av trestøv, melstøv og uspesifisert organisk støv.

Nyhet 29. juni 2020

Gjenåpning av arbeidsplassene og betydningen av arbeidsmiljø

Tidligere i juni ble STAMI-direktør Pål Molander invitert av Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til en samtale om arbeid...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Better hearing in Norway. A comparison of two HUNT Cohorts 20 years apart

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

A Case Study of Brass Foundry Workers’ Estimated Lead (Pb) Body Burden from Different Exposure Routes

Nyhet 24. juni 2020

Mentale lidelser og utdanningsvansker påvirker muligheten for å lykkes i arbeidslivet

Vanskeligheter i utdanningsløpet og mentale lidelser i løpet av oppveksten og i ung voksen alder har negative konsekvenser for mulighet...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er redu...

Nyhet 21. juni 2020

Delte og åpne kontorløsninger øker risikoen for uførepensjonering

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å...

Ansatt 15. juni 2020

Camilla Andersen

Ansatt 15. juni 2020

Erika Zardin

Nyhet 11. juni 2020

God ledelse viktig i en usikker og endret jobbhverdag

Nye studier fra STAMI viser at både arbeidsmiljø og ansattes psykiske helse blir påvirket i lang tid etter at bedrifter har gjennomgå...

Ansatt 10. juni 2020

Kari Larssen-Aas

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

High-Intensity Training Reduces CVD Risk Factors among Rotating Shift Workers: An Eight-Week Intervention in Industry

Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å væ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational Medicine and Environmental Health in the Border Areas of Euro-Arctic Barents Region: A Review of 30-Year Russian–Norwegian Research Collaboration Outcomes

Nyhet 4. juni 2020

Duften av dialog

Et godt partssamarbeid mellom ledelse og ansatte gir større jobbengasjement og bedre produktivitet. Bare spør medarbeiderne hos landets...

Nyhet 4. juni 2020

Oversikt over arbeidsmiljøstudier

Det internasjonale nettverket OMEGA-NET som ledes av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerer nå en europeisk oversikt over hvil...

Prosjekt 4. juni 2020

EPHOR - Exposome Project for Health and Occupational Research

EPHOR er et unikt og ambisiøst europeisk samarbeidsprosjekt bestående av 19 partnere fra 12 europeiske land. Prosjektet studerer sammen...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Ansatt 3. juni 2020

Ina Molaug

Ansatt 2. juni 2020

Beate Mjaaland

Ansatt 2. juni 2020

Helene Øygardslia