Søk i hele nettstedet

Nyhet 21. januar 2021

Søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom flere år kartlagt sammenhengen mellom arbeidstid, søvn og muskelskjelettplager. Nå vise...

Nyhet 19. januar 2021

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape nye jobber

Arbeidet er Norges største verdiskaper, og det å skape nye jobber må grunnlegges på godt arbeid. Derfor krever jobbskaping også et godt a...

Ansatt 18. januar 2021

Bjørnar Finnanger Garshol

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: a literature review

STAMI-rapport nr. 2/2020. Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid må og kan utføres ...

Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke; Garde, Anne Helene; Nielsen, Morten Birkeland; Sørensen, Kathrine; Vleeshouwes, Jolien

Kurs 14. januar 2021

Påmelding til kurs i aktuell arbeidsmedisin 2021

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Algorithm to assess the presence of Aspergillus fumigatus resistant strains. The case of Norwegian sawmills

Viegas, Carla; Almeida, Beatriz; Caetano, Liliana Aranha; Afanou, Komlavi Anani; Straumfors, Anne; Veríssimo, Christina; Gonçalves, Paulo; Sabino, Raquel

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Comprehensive functional annotation of susceptibility variants identifies genetic heterogeneity between lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma

Qin, Na; Li, Yuancheng; Wang, Cheng; Zhu, Meng; Dai, Juncheng; Hong, Tongtong; Albanes, Demetrius; Lam, Stephen; Tardón, Adonina; Chen, Chu; Goodman, Gary ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Characterization of ultrafine particles emitted during laser-based additive manufacturing of metal parts

Noskov, Aleksey; Ervik, Torunn Kringlen; Tsivilskiy, Ilya; Gilmutdinov, Albert; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Can a metric combining arm elevation and trapezius muscle activity predict neck/shoulder pain? A prospective cohort study in construction and healthcare

Merkus, Suzanne; Mathiassen, Svend Erik; Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Wærsted, Morten; Forsman, Mikael; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Nyhet 5. januar 2021

STAMI på NHOs årskonferanse 7. januar

NHOs årskonferanse går av stabelen torsdag 7. januar. Pål Molander, direktør ved STAMI, er invitert til å være blant innlederne for å sna...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Exposure to human relevant mixtures of halogenated persistent organic pollutants (POPs) alters neurodevelopmental processes in human neural stem cells undergoing differentiation

Davidsen, Nichlas; Lauvås, Anna Jacobsen; Myhre, Oddvar; Ropstad, Erik; Carpi, Donatella; Mendoza-de Gyves, Emilio; Berntsen, Hanne Friis; Dirven, Hubert; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Bal-Price, Anna; Pistollato, Francesca

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Examining the lower range of the association between alcohol intake and risk of incident hospitalization with atrial fibrillation

Ariansen, Inger; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gjesdal, Knut; Tell, Grethe S.; Næss, Øyvind

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Do intensity of pain alone or combined with pain duration best reflect clinical signs in the neck, shoulder and upper limb?

Veiersted, Kaj Bo; Hanvold, Therese Nordberg; Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry study of Norwegian employees

Nielsen, Morten Birkeland; Emberland, Jan Shahid; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

A human relevant mixture of persistent organic pollutants (POPs) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) enhance nerve growth factor (NGF)-induced neurite outgrowth in PC12 cells

Yadav, Ajay; Amber, Mazia; Zosen, Denis; Labba, Nils Anders; Huiberts, Eva Henriette Willemijn; Samulin-Erdem, Johanna Maria; Haugen, Fred; Berntsen, Hanne Friis; Zienolddiny, Shanbeh; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Ropstad, Erik ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

En bra dag på jobb. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis. Evaluering av pilotprosjekt

STAMI-rapport nr. 3/2020. Sluttrapport fra pilotprosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis»

Evensen, Mariama Cham; Schøning, Margrethe; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Smith-Isaksen, Marte; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Functional properties of habenular neurons are determined by developmental stage and sequential neurogenesis

Fore, Stephanie Liesbeth; Acuna Hinrichsen, Francisca Daniela; Mutlu, Aytac Kadir; Bartoszek-Kandler, Ewelina Magdalena; Chau, Khac Thanh Phong; Diaz Verdugo, Carmen; Palumbo, Fabrizio; Ringers, Christa; Jurisch-Yaksi, Nathalie; Yaksi, Emre; Serneels, Bram

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Functional properties of habenular neurons are determined by developmental stage and sequential neurogenesis

Fore, Stephanie Liesbeth; Acuna Hinrichsen, Francisca Daniela; Mutlu, Aytac Kadir; Bartoszek-Kandler, Ewelina Magdalena; Serneels, Bram; Faturos, Nicholas Guy; Chau, Khac Thanh Phong; Cosacak, Mehmet Ilyas; Diaz Verdugo, Carmen; Palumbo, Fabrizio; Ringers, Christa ...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...

Nyhet 16. desember 2020

Slik skal STAMI sikre at kunnskapen når virksomhetene

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal bidra til å sette norsk arbeidsliv i stand til å jobbe enda mer kunnskapsbasert med arbeidsmil...

Nyhet 11. desember 2020

Arbeidsmiljøportalen – for et bedre arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. På den nye Arbeidsmiljøportalen finner du fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og f...

Film 11. desember 2020

Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid - lansering av Arbeidsmiljøportalen

Aktuelt Om arbeidsmiljø
Nyhet 11. desember 2020

Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Kurs 9. desember 2020

Grunnkurs for BHT vår 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...