Søk i hele nettstedet

Nyhet 1. april 2020

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi...

Prosjekt 24. mars 2020

Undersøker påvirkningen av støy og hørseltap på arbeidsdeltakelse og helseproblemer (HUNT hørsel)

Målet med prosjektet er å studere hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse, og å finne ut hvilken effekt yrkesstøy har på uli...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2023
Nyhet 18. mars 2020

STAMIs resepsjon stengt

For å bidra til å forebygge den pågåendene virusepandemien er STAMIs resepsjon stengt. STAMIs ansatte er pålagt hjemmekontor/i karan...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Maternal exposure to a human relevant mixture of persistent organic pollutants reduces colorectal carcinogenesis in A/J Min/+ mice

Film 9. mars 2020

Frokostseminar - En bra dag på jobb

Frokostseminar
Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Characterization and pro‐inflammatory potential of indoor mold particles

Nyhet 2. mars 2020

Helseeffekter av nanocellulose - hvilken rolle spiller immunceller?

Nanocellulose er et nytt og attraktivt biomateriale som benyttes innen mange forskjellige industrier. I en ny prisvinnende studie har STA...

Ansatt 2. mars 2020

Sandra Berg

Ansatt 2. mars 2020

Mikaela Aamodt

Ansatt 2. mars 2020

Karoline Kåsin

Prosjekt 28. februar 2020

Arbeidsskader – forekomst, risikofaktorer og forebyggingspotensiale

Kunnskapen om omfanget av arbeidsskader, årsaker til og konsekvenser av arbeidsskader i norsk arbeidsliv er mangelfull. Hensikten med pr...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Film 27. februar 2020

Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær

Frokostseminar
Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Workplace bullying and sleep. A systematic review and meta-analysis of the research literature

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belast...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Risks of developing ulcerative colitis and Crohn’s disease in relation to silica dust exposure in Sweden: a case–control study

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Dose-response relationship between hand-arm vibration exposure and vibrotactile thresholds among roadworkers

Nyhet 17. februar 2020

AVLYST: NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

26.-28. mai 2020 kan du delta på NIVA-kurset som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er Me...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedr...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Transcriptome-wide association study reveals candidate causal genes for lung cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Skin bioengineering in the diagnosis of occupational protein contact dermatitis

Side 12. februar 2020

Vi søker unge friske menn til å bli med på kuldeforsøk om natten

I Norge er mange yrkesgrupper utsatt for kulde – også om natten. Om denne kuldeeksponeringen har betydning for helsen, vet man ikke no...

Nyhet 11. februar 2020

Høyr podkast-episoden: Kontorlandskap - kva gjer det med oss?

Stein Knardahl, forskingsdirektør ved STAMI, stilte i studio til podkasten "På jobben" for å snakke om ein ny studie som viser at delt...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review

Side 7. februar 2020

Kontakt til tjenester

Kontakt til kurs og seminar, arbeidsmiljøbiblioteket, rådgivning for gravide, arbeidsmedisinsk poliklinikk, EXPO, laboratorietjenester.

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelse tjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe 25. mai 2018