Søk i hele nettstedet

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belast...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Risks of developing ulcerative colitis and Crohn’s disease in relation to silica dust exposure in Sweden: a case–control study

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Dose-response relationship between hand-arm vibration exposure and vibrotactile thresholds among roadworkers

Nyhet 17. februar 2020

NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

26.-28. mai 2020 kan du delta på NIVA-kurset som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er Me...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedr...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Transcriptome-wide association study reveals candidate causal genes for lung cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Skin bioengineering in the diagnosis of occupational protein contact dermatitis

Side 12. februar 2020

Vi søker unge friske menn til å bli med på kuldeforsøk om natten

I Norge er mange yrkesgrupper utsatt for kulde – også om natten. Om denne kuldeeksponeringen har betydning for helsen, vet man ikke no...

Nyhet 11. februar 2020

Høyr podkast-episoden: Kontorlandskap - kva gjer det med oss?

Stein Knardahl, forskingsdirektør ved STAMI, stilte i studio til podkasten "På jobben" for å snakke om ein ny studie som viser at delt...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review

Side 7. februar 2020

Kontakt til tjenester

Kontakt til kurs og seminar, arbeidsmiljøbiblioteket, rådgivning for gravide, arbeidsmedisinsk poliklinikk, EXPO, laboratorietjenester.

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelse tjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe 25. mai 2018

Side 5. februar 2020

Analyse av biologiske forbindelser (bioaerosoler)

Nedenfor er oversikt over analysene vi tilbyr innen bestemmelse av biologiske forbindelser i luft (bioaerosoler). Etter avtale kan vi utf...

Side 4. februar 2020

Våre tjenester

Utover å være et forskningsinstitutt, tilbyr STAMI en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø, rettet mot ulike målgrupper i arbeids...

Side 3. februar 2020

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ul...

Nyhet 30. januar 2020

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fak...

Kurs 27. januar 2020

Frokostseminar 27. februar: Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær

Ifølge STAMI kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Den nye IA-avtalen, som gjelder til og me...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Associations between clinical symptoms, plasma norepinephrine and deregulated immune gene networks in subgroups of adolescent with Chronic Fatigue Syndrome

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Exposure Determinants of Wood Dust, Microbial Components, Resin Acids and Terpenes in the Saw- and Planer Mill Industry

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

How leadership behaviors influence the effects of job predictability and perceived employability on employee mental health – a multilevel, prospective study

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Immune-mediated genetic pathways resulting in pulmonary function impairment increase lung cancer susceptibility

Ansatt 20. januar 2020

Laura Maria Azzurra Camassa

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Sleep duration mediates abdominal and lower-extremity pain after night work in nurses.

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Burnout syndrome in Europe: towards a harmonized approach in occupational health practice and research