Søk i hele nettstedet

Nyhet 20. september 2023

Er noen bedre i stand til å beskytte seg mot mobbing enn andre?

En ny studie undersøker om opplevelsen av å kunne forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen, fører til at mobbingen reduseres eller stan...

Nyhet 20. september 2023

STAMI leder nordisk kurs om framtidas psykososiale arbeidsmiljø

I november skal STAMI lede et NIVA-kurs om psykososialt arbeidsmiljø i lys av nye utviklinger i arbeidslivet.

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

A systematic review of cancer risk among users of smokeless tobacco (Swedish snus) exclusively, compared with no use of tobacco

The main objective of this systematic review was to assess cancer risk, and mor-tality after cancer diagnosis, for exclusive users of Swe...

Valen, Håkon; Becher, Rune; Vist, Gunn Elisabeth; Holme, Jørn Andreas; Mdala, Ibrahimu; Ørjasæter Elvsaas, Ida-Kristin; Alexander, Jan; Underland, Vigdis; Brinchmann, Bendik Christian; Grimsrud, Tom Kristian

Nyhet 19. september 2023

Eksponering for dieseleksos på helikopterdekk er under grenseverdien

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt eksponering for dieseleksos ved helikopteroperasjoner om bord på et skip...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Characterization of the internal working-life exposome using minimally and non-invasive sampling methods - a narrative review

During recent years, we are moving away from the ‘one exposure, one disease’-approach in occupational settings and towards a more compreh...

Verscheure, Eline; Stierum, Rob; Schlünssen, Vivi; Würtz, Anne Mette Lund; Vanneste, Dorian; Kogevinas, Manolis; Harding, Barbara N.; Broberg, Karin; Narui, Shan; Erdem, Johanna Samulin; Das, Mrinal Kumar ...

Kurs

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - Januarkurset 2024

Lurer du på hva som rører seg innen fagfeltet arbeidsmedisin og hvordan kollegaer i andre virksomheter løser aktuelle problemstillinger? ...

Nyhet 14. september 2023

Ny doktorgrad undersøker eksponering for bioaerosoler i avfallsanlegg

Det grønne skiftet har påvirket avfallssektoren og ført til innføring av ny teknologi og en omstrukturering av arbeidsoppgaver. I sin dok...

Nyhet 13. september 2023

Velkommen til æresseminar for Stein Knardahl

STAMI holder æresseminar for Prof. Emeritus Dr. Med. Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 13. september klokken 10.00.

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram. Andre rapport

STAMI-rapport nr. 6/2023. Formålet med denne rapporten er å beskrive endringer i arbeidsmiljøet og sykefravær blant virksomheter som tar ...

Degerud, Eirik; Marti, Andrea Rørvik; Moazami, Therese Nitter; Rosenquist, Espen; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Fakta om arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

STAMI-rapport nr. 5/2023. Denne rapporten presenterer resultater fra tilleggsundersøkelsen til den landsomfattende Arbeidskraftundersøkel...

Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

The Moderating Role of Transformational Leadership in the Relationships between Job Demands and Turnover Intentions

There is a shortage of knowledge about how different job demands influence turnover among employees. This study determines cross-sectiona...

Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle Valvatne

Nyhet 6. september 2023

Høyere nivåer av soppsporer på automatiserte avfallsanlegg

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har skaffet ny kunnskap om eksponering for mikroorganismer ved ulike typer anlegg ...

Nyhet 5. september 2023

Ny avdelingsdirektør for NOA

Cathrine Haugene Ljoså har tiltrådt som avdelingsdirektør for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI.

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Occupational exposure to inhalable pathogenic microorganisms in waste sorting

This study assessed microorganisms in personal inhalable work air samples aiming to identify potential human pathogens, and correlate exp...

Eriksen, Elke; Madsen, Anne Mette; Afanou, Komlavi Anani; Straumfors, Anne; Eiler, Alexander; Graff, Pål

Ansatt

Kamila Wesolowska

Ansatt

Cathrine Haugene Ljoså

Ansatt

Peng Lei

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

No Excess Cancer Risk among Veterinarians in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden after the 1980s

Laakso, Laura; Jokelainen, Pikka; Houe, Hans; Skjerve, Eystein; Hansen, Johnni; Lynge, Elsebeth; Martinsen, Jan-Ivar; Mehlum, Ingrid Sivesind; Selander, Jenny; Torfadottir, Jóhanna Eyrún; Weiderpass, Elisabete ...

Nyhet 29. august 2023

Ansatte i gods- og persontransport til sjøs kan bruke En bra dag på jobb

Verktøyet En bra dag på jobb er laga spesielt for gods- og persontransport til sjøs, og hjelper ansatte og ledere med å sammen løse utfor...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Functional expression of the thermally activated transient receptor potential channels TRPA1 and TRPM8 in human myotubes

Transient potential (TRP) ion channels expressed in primary sensory neurons act as the initial detectors of environmental cold and heat, ...

Skagen, Christine; Løvsletten, Nils Gunnar; Asoawe, Lucia; Al-Karbawi, Zeineb; Rustan, Arild Christian; Thoresen, G. Hege; Haugen, Fred

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

The effects of a national, voluntary agreement for a more inclusive working life on work participation following long-term sickness absence: a Norwegian cohort study

Objectives: This study aimed to estimate the average individual effect of the company-level Norwegian Agreement on a More Inclusive Worki...

Hasting, Rachel Louise; Mehlum, Ingrid Sivesind; Undem, Karina; Robroek, Suzan J. W; Burdorf, Alex; Gran, Jon Michael; Merkus, Suzanne

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Chloroform exposure in air and water in Swedish indoor swimming pools—urine as a biomarker of occupational exposure

Introduction: Disinfection by-products are produced in water disinfected with chlorine-based products. One such group is trihalomethanes,...

Ragnebro, Oskar; Helmersmo, Kristin; Fornander, Louise; Olsen, Raymond; Bryngelsson, Ing-Liss; Graff, Pål; Westerlund, Jessica

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Occupational variation in incidence of oropharyngeal cancer in the Nordic countries

Purpose: Evaluate the occupational variation in incidence of oropharyngeal cancer (OPC). Methods: We calculated standardized incidence ra...

Nikkilä, Rayan; Mäkitie, Antti; Carpén, Timo; Hansen, Johnni; Heikkinen, Sanna; Lynge, Elsebeth; Selander, Jenny; Mehlum, Ingrid Sivesind; Jóhanna Eyrún, Torfadottir; Salo, Tuula; Pukkala, Eero

Nyhet 17. august 2023

Forskningsbasert kunnskap grunnmuren i fremtidens arbeidsmiljø  

Debattdeltakerne i Arendal var enige: Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å bevare og utvikle gode arbeidsmiljø i et arbeidsliv s...

Film 16. august 2023

Arendalsuka: En bra dag på jobb i Yara – kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak i hele verden