Søk i hele nettstedet

Ansatt

Rubiyat E. Islam

Prosjekt 22. mars 2023

Nanopartikler i medisinsk utstyr og arbeidstakernes helse (Safe-n-Medtech)

Målet med prosjektet er å kartlegge eksponeringen av nanopartikler under produksjon av nanoteknologibasert medisinsk utstyr og å undersøk...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Nyhet 22. mars 2023

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser e...

Nyhet 20. mars 2023

Et enkelt verktøy for et bedre arbeidsmiljø i landbruket

Arbeidsmiljøverktøyet 'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i landbruket til å få bedre arbeidsflyt, høyere motivasjon og mind...

Kurs

Webinar: Vold og trusler i skolen

I dette webinaret vil STAMI presentere hva forskningen sier om vold og trusler i grunnskolen, og tilby et konkret verktøy for å forebygge...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Emotional dissonance and burnout among child welfare workers. The moderating role of social support from colleagues, supervisors, and organization

Occupational burnout has significant costs for individuals, employers, and the society. Knowledge about risk and protective factors is th...

Nielsen, Morten Birkeland; Johannesen, Håkon Andre; Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Mechanisms of vocational interventions for return to work from musculoskeletal conditions: a mediation analysis of the MI-NAV trial

Objectives To investigate whether and to what extent, return to work (RTW) expectancy and workability mediate the effect of two vocationa...

Cashin, Aidan G.; Øiestad, Britt Elin; Aanesen, Fiona; Storheim, Kjersti; Tingulstad, Alexander; Rysstad, Tarjei Langseth; Lee, Hopin; McAuley, James H.; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian; Tveter, Anne Therese ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Chemical Composition of Thoracic Dust at Workplaces During Cement Production

Objectives Cement belongs to the most used building materials. Clinker is the major constituent of cement, and it is believed that the st...

Weinbruch, Stephan; Scerri, Mark; Wijnand, Eduard; Thomassen, Yngvar; Nordby, Karl-Christian; Berlinger, Balazs; Dahl, Kari; Friisk, Grete; Romanova, Natalya; Notø, Hilde Pettersen

Nyhet 14. mars 2023

IA-avtalen heldt fleire i jobb etter sjukefråvær

Å arbeide i ei IA-verksemd auka sannsynet for å bli verande i jobb, og for å kome tilbake i jobb, etter sjukefråvær lenger enn 16 dagar.

Nyhet 9. mars 2023

Tall på vold og trusler i barnevernet avhenger av metoden man bruker

Barnevernsansatte er ofte utsatt for vold og trusler. Nå har forskere fra STAMI undersøkt dette nærmere i akkurat denne yrkesgruppen. Hvi...

Nyhet 3. mars 2023

Therese Nordberg Hanvold blir ny direktør ved STAMI

I statsråd 3. mars ble Therese Nordberg Hanvold (45) beskikket til ny direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for en åremålspe...

Ansatt

Line Victoria Moen

Side 1. mars 2023

NORALERT - om nattarbeid og årstid i nordområdene

Vil du delta i et forskningsprosjekt for å undersøke om ulike årstider påvirker personer som jobber nattarbeid?

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Chemical characterisation of combustion engine exhaust and assessment of helicopter deck operator occupational exposures on an offshore frigate class ship

Diesel engine exhaust (DE) consists of a complex mixture of gases and aerosols, originating from sources such as engines, turbines, and p...

Hammer, Stine Eriksen; Daae, Hanne Line; Kåsin, Karoline; Helmersmo, Kristin; Simensen, Vincent; Skaugset, Nils Petter; Hassel, Erlend; Zardin, Erika

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Exposure to Particulate Matter and Respirable Crystalline Silica in Tunnel Construction Workers Using Tunnel Boring Machines

Objectives This study aimed to assess the exposure to a selection of aerosols and gases in the work environment for workers performing tu...

Leite, Mimmi; Nordby, Karl-Christian; Skare, Øivind; Ulvestad, Bente; Ellingsen, Dag; Dahl, Kari; Johansen, Thea Haugsten; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø. 3 parter – 2 bransjer – 1 mål. Oppfølgingsundersøkelse: Kjøttindustrien

Hauge, Lars Johan; Skorstad, Monica Haune; Lau, Bjørn

Nyhet 23. februar 2023

– En bra dag på jobb gir ei oppvakning i verksemdene

Ein bedriftshelseteneste (BHT) i Bergen bruker arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb, for å bistå verksemder med god førebygging i trå...

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i energiselskapene. Et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Energi Norge, KS Bedrift og El&IT forbundet

Bjørnstad, Odd Johan

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Dieseleksos i arbeidsatmosfæren i norsk olje- og gassindustri – Dagens eksponeringsbilde

Solbu, Kasper; Bakke, Berit; Friisk, Grete; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjen

Halstensen, Anne Straumfors; Heldal, Kari Emilie; Eduard, Wijnand; Skogstad, Marit; Ellingsen, Dag

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen. En kunnskapsoppsummering

Det har blitt gjennomført en kunnskapsinnhenting om eksponering for dieseleksos på arbeidsplasser i norsk petroleumsnæring. Dette på bakg...

Simensen, Vincent; Skaugset, Nils Petter; Nilsen, Hilde; Lunde, Morten; Sveen, Sølvi; Hammer, Stine Eriksen

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Last in, first out? Length of service as a moderator of the relationship between exposure to bullying behaviors and work‑related outcomes

In the present study, we proposed and tested a conceptual model of length of service in the organization as a moderator of the relationsh...

Glambek, Mats; Einarsen, Ståle Valvatne; Gjerstad, Johannes; Nielsen, Morten Birkeland

Nyhet 21. februar 2023

Dieseleksos kan vere ei helseutfordring i petroleumsnæringa

I ei ny kartlegging oppgir ein stor del av verksemder i næringa at eksponering for dieseleksos er ei arbeidsmiljøutfordring.

Ansatt

Maria Grongstad

Nyhet 15. februar 2023

Her finn du tal og statistikk om arbeidsmiljø i ulike yrke og næringar

STAMI har ein eigen nettstad med tal og statistikk om arbeidsmiljø. Her kan du få oversikt over arbeidsmiljøutfordringane i di næring og ...