Søk i hele nettstedet

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Sarcoidosis and increased risk of comorbidities and mortality in Sweden

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arb...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Killing two birds with one stone. How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å...

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stof...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Sarcoidosis and silica dust exposure among men in Sweden: a case–control study

Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdater...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder ku...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Outcomes of a Proximal Workplace Intervention Against Workplace Bullying and Harassment: A Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial Among Norwegian Industrial Workers

Nyhet 1. september 2020

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health går for full åpen tilgang i 2021

The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (SJWEH), en anerkjent vitenskapelig journal innen arbeidsmiljø og helse, går i...

Nyhet 31. august 2020

Har sett på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og hjerte- og karsykdom

Den Nordiske Ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har vurdert sammenhengen mellom kjemisk eksponering i arbeidsm...

Ansatt 31. august 2020

Cecilie Rosting

Ansatt 27. august 2020

Marina Engen

Ansatt 27. august 2020

Martine Pedersen

Ansatt 27. august 2020

Astrid Jørgensen

Ansatt 27. august 2020

Ingrid Løken Jørgensen

Ansatt 26. august 2020

Marte Smith-Isaksen

Ansatt 26. august 2020

Vincent Simensen

Ansatt 26. august 2020

Phong Khac Thanh Chau

Nyhet 20. august 2020

Ny doktorgrad: Hvordan organisasjonsendringer påvirker arbeidsmiljø og psykisk helse hos ansatte

Et økende antall virksomheter har gjennomført omfattende organisasjonsendringer for å kunne imøtekomme nye samfunnsbehov og et marked...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pulmonary function and high-resolution computed tomography in outdoor rock drillers exposed to crystalline silica

Prosjekt 14. august 2020

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med p...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Long-term sickness absence among young and middle-aged workers in Norway. The impact of a population-level intervention

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Circulating miRNAs as molecular markers of occupational grain dust exposure

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Organizational Prevention and Management Strategies for Workplace Aggression Among Child Protection Workers: A Project Protocol for the Oslo Workplace Aggression Survey (OWAS)