Søk i hele nettstedet

Nyhet 5. desember 2022

Les årets utgave av magasinet Arbeid og helse

STAMIs årsmagasin Arbeid og helse 2022 er nå på vei til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets magasin er tema hvordan ...

Kurs

Webinar: Strømskader - forebygging og oppfølging

På dette webinaret kan du lære mer om hvordan man bør følge opp strømulykker på norske arbeidsplasser.

Side 1. desember 2022

Forespørsel om deltakelse i pilot til forskningsprosjekt

Prosjekt: Noralert – om nattarbeid og årstid i nordområdene.

Film 30. november 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

“I'm too old for this!”. A prospective, multilevel study of job characteristics, age, and turnover intention

Introduction: Deciding to leave a job is often foreshadowed by burgeoning job dissatisfaction, which is in turn often attributed to chara...

Christensen, Jan Olav; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Hearing threshold and physical performance in older people: a cross-sectional study from the HUNT4 cohort

Purpose: To evaluate the association between increased hearing loss and reduced physical performance in older people. Methods: Cross-sect...

Kolasa, Sylwia Katarzyna; Bogen, Bård Erik; Nilsen, Roy Miodini; Nordahl, Stein Helge Glad; Goplen, Frederik Kragerud; Engdahl, Bo Lars; Meldrum, Dara; Berge, Jan Erik; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Thingstad, Pernille; Aarhus, Lisa ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Quantitative levels of noise exposure and 20-year hearing decline: findings from a prospective cohort study (the HUNT Study)

Objective: We aimed to assess the association between occupational noise exposure and long-term hearing decline. Design: This prospective...

Molaug, Ina Charlotte; Engdahl, Bo Lars; Mehlum, Ingrid Sivesind; Stokholm, Zara Ann; Kolstad, Henrik; Aarhus, Lisa

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

An initiative for a more inclusive working life and its effect on return-to-work after sickness absence: a multistate longitudinal cohort study

Objectives To reduce sickness absence (SA) and increase work participation, the tripartite Agreement for a More Inclusive Working Life (I...

Hoff, Rune; Maltzahn, Niklas; Hasting, Rachel Louise; Merkus, Suzanne; Undem, Karina; Kristensen, Petter; Mehlum, Ingrid Sivesind; Gran, Jon Michael

Prosjekt 24. november 2022

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Det har vore eit stabilt tal på arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen dei siste tre åra. Men i 2021 vart talet på meldte arbeid...

Mostue, Bodil Aamnes; Glas, Sophie; Nyrønning, Cecilie Åldstedt; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Do regulatory tools instigate measures to prevent work-related psychosocial and ergonomic risk factors? A process evaluation of a Labour inspection authority trial in the Norwegian home-care services

Objective There is a research gap regarding the way managers and employee representatives respond to Labour Authority interventions targe...

Johannessen, Håkon Andre; Knardahl, Stein; Emberland, Jan Shahid; Skare, Øivind; Garshol, Bjørnar Finnanger

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Quasi-monocrystalline silicon for low-noise end mirrors in cryogenic gravitational-wave detectors

Mirrors made of silicon have been proposed for use in future cryogenic gravitational-wave detectors, which will be significantly more sen...

Kiessling, Frank M.; Murray, Peter J.; Kinley-Hanlon, Maya; Buchovska, Iryna; Ervik, Torunn Kringlen; Graham, Victoria; Hough, Jim; Johnston, Ross; Pietsch, Mike; Rowan, Sheila; Schnabel, Roman ...

Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Hva sier forskning om arbeidsmiljøet til ansatte i hjemmetjenesten?

Nyhet 16. november 2022

Hvor kommer muskel- og skjelettplager fra?

Arbeidslivet har endret seg. Færre har fysisk tungt arbeid. Likevel går ikke antall sykemeldinger på grunn av muskel- og skjelettplager n...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Exposure to persistent organic pollutants alters the serum metabolome in non-obese diabetic mice

Sinioja, Tim; Bodin, Johanna Eva; Duberg, Daniel; Dirven, Hubert; Berntsen, Hanne Friis; Zimmer, Karin Elisabeth; Nygaard, Unni Cecilie; Orešič, Matej; Hyötyläinen, Tuulia

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Occupational risk variation of nasopharyngeal cancer in the Nordic countries

Background The aim of this study was to estimate occupational risk variation in the incidence of nasopharyngeal cancer (NPC) in a large p...

Carpén, Timo; Gille, Evelina; Hammarstedt-Nordenvall, Lalle; Hansen, Johnni; Heikkinen, Sanna; Lynge, Elsebeth; Selander, Jenny; Mehlum, Ingrid Sivesind; Eyrún Torfadottir, Jóhanna; Mäkitie, Antti; Pukkala, Eero

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Perceived ability to defend oneself against negative treatment at work: Gender differences and different types of bullying behaviours

A lack of ability to defend oneself against bullyingbehaviour is considered a defining aspect of workplacebullying. The aim of the presen...

Rosander, Michael; Nielsen, Morten Birkeland

Nyhet 4. november 2022

Nå kan hjemmetjenesten bruke verktøyet En bra dag på jobb

Nå får virksomheter innen hjemmetjenesten tilgang til fakta og statistikk om egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre a...

Nyhet 3. november 2022

Talet på meldte arbeidsskadar i bygg og anlegg auka i 2021

Det har vore eit stabilt tal på arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen dei siste tre åra. Men i 2021 vart talet på meldte arbeid...

Nyhet 2. november 2022

Forlenger gjeldende IA-avtale med to år

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Film 2. november 2022

Webinar: Utfordringar for unge arbeidstakarar

Ansatt

Ståle Østhus

Ansatt

Therese Nitter Moazami

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Onset of Work-Life Conflict Increases Risk of Subsequent Psychological Distress in the Norwegian Working Population

We aimed to assess whether the onset of work-life conflict is associated with a risk of subsequent onset of psychological distress. Respo...

Marti, Andrea Rørvik; Degerud, Eirik Magnus Meek; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Incidence of cancer among Nordic police officers

Police work may expose officers to various circumstances that have potential for increasing their risk of cancer, including traffic-relat...

Heikkinen, Sanna; Demers, Paul A.; Hansen, Johnni; Jakobsen, Jarle; Kjærheim, Kristina; Lynge, Elsebeth; Martinsen, Jan Ivar; Mehlum, Ingrid Sivesind; Pitkaniemi, Janne; Selander, Jenny; Torfadóttir, Jóhanna ...