Søk i hele nettstedet

Film 9. august 2022

Psykososialt arbeidsmiljø - STAMI forklarer

Om arbeidsmiljø
Ansatt

Espen Rosenquist

Nyhet 3. august 2022

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

Ansatt

Ingrid Taklo Sekse

Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø og kunnskap - fra forskning til praksis

STAMIs forskere forteller om våre forskningsområder, direkte fra Arendalsuka.

Kurs

Webinar: Hvordan lykkes med å skape et bærekraftig arbeidsliv?

STAMI har samla arbeidslivstoppene i Norge til diskusjon om framtida til det norske arbeidslivet. Bli med oss direkte fra Arendalsuka!

Side 4. juli 2022

Organisasjonskart

Områder og grupper ved STAMI.

Ansatt

Damir Jurica

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Extended work shifts increase subjective pain complaints among cabin crewmembers, but not among airline pilots or healthcare workers A Repeated-Measures Study

Objective To determine whether four consecutive extended work shifts are associated with an increased risk of subjective pain complaints,...

Matre, Dagfinn; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Lie, Jenny-Anne Sigstad

Nyhet 30. juni 2022

Korleis påverka koronapandemien arbeidsmiljøet på sjukehusa?

STAMI deltar i ein tverrfagleg studie om stress og helseplager hos sjukehuspersonell under covid-19-pandemien.

Nyhet 29. juni 2022

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Nyhet 27. juni 2022

Desse er mest utsett for seksuell trakassering på jobben

I 8 av 10 tilfelle er det kundar, klientar, elevar og andre som ikkje arbeider der det skjer, som står bak seksuell trakassering på arbei...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Paracetamol perturbs neuronal arborization and disrupts the cytoskeletal proteins SPTBN1 and TUBB3 in both human and chicken in vitro models

Epidemiological studies have linked long-term/high-dose usage of paracetamol (N-acetyl-para-aminophenol, APAP) during pregnancy to advers...

Labba, Nils-Anders Johannes; Wæhler, Hallvard Austin; Houdaifi, Nora; Zosen, Denis; Haugen, Fred; Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun; Hadera, Mussie Ghezu; Eskeland, Ragnhild

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

A Cease in Shift Work Reverses Arterial Stiffness but Increases Weight and Glycosylated Hemoglobin A 5-Month Follow-Up in Industry

Background: Literature suggests an association between shift work and cardiovascular disease (CVD). Limited evidence is available on how ...

Skogstad, Marit; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Sirnes, Per Anton; Matre, Dagfinn

Nyhet 24. juni 2022

Rom for mangfald og eigenart på arbeidsplassen

Arbeidslivet er komplekst, og utfordringane i ulike delar av yrkesbefolkinga er samansett. Det vil det også vere for LHBT-befolkinga.

Nyhet 21. juni 2022

Ein stor del av fråværet i industrien skuldast arbeidet

Det er mange grunnar til sjukefråvær i industrien i Norge. Men når arbeidet er årsak til mykje av fråværet, er det mykje arbeidsplassen k...

Nyhet 20. juni 2022

Derfor bør du gripe inn om kollegaen blir mobba

Ein ny studie viser kor viktig det er å gripe inn når ein kollega blir mobba på arbeidsplassen. Å ikkje gjere noko, gir ein tredobbel ris...

Kurs

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette kurset er for deg som jobbar i ein BHT og treng basiskunnskap knytt til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsr...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Assessing Workplace Bullying and Its Outcomes: The Paradoxical Role of Perceived Power Imbalance Between Target and Perpetrator

This study investigates the role of perceived power relation between target and perpetrator regarding victimization and turnover intent f...

Nielsen, Morten Birkeland; Finne, Live Bakke; Parveen, Sana; Einarsen, Ståle Valvatne

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Comparison of cancer incidence and mortality in the Norwegian Fire Departments Cohort, 1960–2018

Objectives Elevated risk of cancer at several sites has been reported among firefighters, although with mixed findings. The purpose of th...

Marjerrison, Niki; Jacobsen, Jarle; Demers, Paul A.; Grimsrud, Tom Kristian; Hansen, Johnni; Martinsen, Jan Ivar; Nordby, Karl-Christian; Veierød, Marit Bragelien; Kjærheim, Kristina

Film 16. juni 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i varehandel

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Occupational Exposure Assessment Tools in Europe. A Comprehensive Inventory Overview

Objectives The Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET) was set up to enable optimizati...

Peters, Susan; Vienneau, Danielle; Sampri, Alexia; Turner, Michelle C.; Castaño-Vinyals, Gemma; Bugge, Merete Drevvatne; Vermeulen, Roel

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

The long-term effect of job mobility on workers’ mental health. A propensity score analysis

Objectives The main purpose of this longitudinal study was to elucidate the impact of external job mobility, due to a change of employer,...

Maniscalco, Laura; Schouteden, Martijn; Boon, Jan; Vandenbroeck, Sofie; Mehlum, Ingrid Sivesind; Godderis, Lode; Matranga, Domenica

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Multiwalled Carbon Nanotubes Induce Fibrosis and Telomere Length Alterations

Telomere shortening can result in cellular senescence and in increased level of genome instability, which are key events in numerous of c...

Alswady-Hoff, Mayes; Samulin-Erdem, Johanna Maria; Aleksandersen, Mona; Anmarkrud, Kristine Haugen; Skare, Øivind; Lin, Fang-Chin; Simensen, Vincent; Arnoldussen, Yke Jildouw; Skaug, Vidar; Ropstad, Erik; Zienolddiny-Narui, Shanbeh

Nyhet 13. juni 2022

Korleis påverkar arbeidsmiljøet din psykiske helse?

Kva er dei største psykososiale risikofaktorane i arbeidsmiljøet? Det kan du få med deg i dette korte webinaret.