Søk i hele nettstedet

Nyhet 26. januar 2022

Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløshet og smerter 

Tidligere studier har vist at opplevd trakasserende ledelse har sammenheng med både psykiske og fysiske plager. En ny studie fra Statens ...

Prosjekt 26. januar 2022

Eksponering for trestøv og andre viktige forbindelser ved trebearbeiding

Prosjektet skal fremskaffe mer detaljert kunnskap om eksponering ved trebearbeiding, blant annet hvilke komponenter som finnes i støvet o...

Pågående Prosjektperiode  – 
Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 24. januar 2022

Hvordan påvirker teknologi og innovasjon framtidens arbeidsmiljø?

PODKAST: Ny teknologi og innovasjon påvirker arbeidsmiljø, og arbeidsmiljø påvirker ny teknologi og innovasjon. I podkasten Arbeidsmiljør...

Nyhet 21. januar 2022

Kartlegger partikler som dannes under laserskjæring

Forskere fra STAMI har for første gang kartlagt partiklene arbeidstakere i norske laserskjæringsbedrifter utsettes for.

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

The relationship between telework from home and employee health. A systematic review

Background Globalization and technological progress have made telework arrangements such as telework from home (TWFH) well-established in...

Lunde, Lars-Kristian; Fløvik, Lise; Christensen, Jan Olav; Johannessen, Håkon Andre; Finne, Live Bakke; Vleeshouwes, Jolien; Jørgensen, Ingrid Løken; Mohr, Benedicte

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Science forum: A community-led initiative for training in reproducible research

Auer, Susann; Haelterman, Nele A.; Weissgerber, Tracey L.; Erlich, Jeffrey C.; Susilaradeya, Damar; Julkowska, Magdalena; Gazda, Małgorzata A.; Schwessinger, Benjamin; Jadavji, Nafisa M.; Abitua, Angela; Niraulu, Anzela ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Working at home and expectations of being available. Effects on perceived work environment, turnover intentions, and health

Objectives The aim of this study was to determine if (i) working at home and (ii) expectations of being available to the employer in thei...

Knardahl, Stein; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Carpal Tunnel Syndrome and Hand-Arm Vibration. A Swedish National Registry Case-Control Study

Objective: To investigate the increased risk for carpal tunnel syndrome (CTS) in men and women with hand-arm vibration (HAV) exposure. De...

Vihlborg, Per; Petterson, Hans; Makdoumi, Karim; Wikström, Sverre; Bryngellson, Ing-Liss; Selander, Jenny; Graff, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Dried Blood Spots in Mass Spectrometry-based Protein Analysis. Recent Developments including Sampling of other Biological Matrices and Novel Sampling Technologies

Halvorsen, Trine Grønhaug; Rosting, Cecilie; Skjærvø, Øystein; Reubsaet, Leon

Ansatt

Ola Undrum Bergland

Nyhet 17. januar 2022

Nå kan varehandelen bruke vårt verktøy for et bedre arbeidsmiljø

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet skal hjelpe ansatte i varehandelen med planlegging, organisering...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Laserskjæring av metallplater. Karakterisering av partikler som dannes ved laserskjæring av metallplater

Laserskjæring brukes i metallbearbeiding og benytter en høyenergi laser som skjærer stål og andre metalliske legeringer. Eksponeringen i ...

Hammer, Stine Eriksen; Ervik, Torunn Kringlen; Graff, Pål; Dahl, Kari; Hovik, Jon; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Halvorsen, Johanne Østereng

Nyhet 14. januar 2022

Har funnet nye biomarkører hos kornstøvutsatte arbeidere

Ny studie har funnet fem biomarkører som kan ha potensiale som tidlige sykdomsmarkører hos dem som utsettes for kornstøv i arbeidet.

Ansatt

Rasmus Liland

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetic susceptibility and development of chronic non-malignant back pain

Previous data indicate that persistent pain states often involve sensitization within the central nervous system (CNS). Many recently des...

Gjerstad, Johannes

Side 5. januar 2022

Hva er organisatorisk arbeidsmiljø?

Organisatorisk arbeidsmiljø handler om hvordan selve arbeidet er organisert, tilrettelagt og fordelt mellom de ansatte. De strukturelle o...

Nyhet 4. januar 2022

‘En bra dag på jobb’ er klart til bruk i skolen

Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Ansatt

Mrinal Kumar Das

Ansatt

Julie Hjelde Ellingsen

Ansatt

Øyvind Pernell Haugen

Ansatt

Johanne Østereng Halvorsen

Nyhet 4. januar 2022

Hvordan har IA-avtalen fungert i to pandemiår?

PODKAST: Avtalen fra 2019 som skal redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, løper ut om et år. I denne perioden blir det ekstra van...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning henvist til et akuttmottak

BAKGRUNN Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres. Vi ...

Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Goffeng, Lars Ole; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

The effect of toll-like receptor ligands on energy metabolism and myokine expression and secretion in cultured human skeletal muscle cells

Skeletal muscle plays an important role in glycaemic control and metabolic homeostasis, making it a tissue of interest with respect to ty...

Tingstad, Ragna Husby; Norheim, Frode Amador; Haugen, Fred; Feng, Yuan Zeng; Tunsjø, Hege; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild Christian; Charnock, Colin; Aas, Vigdis