Søk i hele nettstedet

Kurs 30. november 2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9-10 inviterer vi til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på agendaen. Representanter fra myndighetene og parte...

Nyhet 25. november 2020

Hva er stress i 2020?

Det er når utfordringene vedvarer over lengre tid, at vi «møter veggen» – eller blir syke av eller med «stress».

Nyhet 25. november 2020

Ny utgave av årsmagasinet Arbeid og Helse

I årets utgave av Arbeid og Helse vender vi tilbake selve hjertet i STAMI som organisasjon: vitenskapen og forskningen. Bli kjent med noe...

Nyhet 17. november 2020

Ny rapport: Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøin...

Nyhet 13. november 2020

Presentasjon av prosjekt om skiftarbeid og arbeidstid

Få med deg funnene fra det nordiske samarbeidsprosjektet om arbeidstid og skiftarbeid. Forskerne ved STAMIs søsterinstitutt i Finland pre...

Nyhet 11. november 2020

Antallet ulykker i bygg og anlegg økte i 2019

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en ny rapport kartlagt ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen,...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Changes in effort-reward imbalance at work and risk of onset of sleep disturbances in a population-based cohort of workers in Denmark

Nordentoft, Mads; Rod, Naja H.; Bonde, Jens Peter; Bjorner, Jakob B.; Cleal, Bryan; Madsen, Ida E.H.; Hanson, Linda L. Magnusson; Nexo, Mette A.; Sterud, Tom; Rugulies, Reiner

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks

Garde, Anne Helene; Begtrup, Luise; Bjorvatn, Bjørn; Bonde, Jens Peter; Hansen, Johnni; Hansen, Åse Marie; Härmä, Mikko; Jensen, Marie Aarrebo; Kecklund, Göran; Kolstad, Henrik A.; Larsen, Ann Dyreborg ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

The association between selected genetic variants and individual differences in experimental pain

Lie, Marie; Winsvold, Bendik; Gjerstad, Johannes; Matre, Dagfinn; Pedersen, Linda Margareth; Heuch, Ingrid; Zwart, John-Anker; Nilsen, Kristian Bernhard

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupation and cutaneous melanoma. A 45‐year historical cohort study of 14.9 million people in five Nordic countries

Alfonso, Jose Hernan; Martinsen, J.I.; Weiderpass, Elisabete; Pukkala, E.; Kjærheim, Kristina; Tryggvadottir, L.; Lynge, E.

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Effects of mild steel welding fume particles on pulmonary epithelial inflammation and endothelial activation

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Arnoldussen, Yke Jildouw; Tajik, Sepiden; Ellingsen, Dag; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Work-life prevalence of self-reported occupational injuries in mothers of a birth cohort

Amaro, Joana; Queiroga, Ana Catarina; Amaro, João; Mehlum, Ingrid Sivesind; Lucas, Raquel

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

The influence of age, gender and the FKBP5 genotype on subjective health complaints in the Norwegian working population

Sannes, Ann-Christin; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Maternal exposure to psychosocial job strain during pregnancy and behavioral problems in the 11-year-old children. A Danish cohort study

Sejbaek, Camilla Sandal; Niclasen, Janni; Bonde, Jens Peter E.; Kristensen, Petter; Larsen, Ann Dyreborg; Schlünssen, Vivi; Hougaard, Karin Sørig

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

A new efficient method to detect genetic interactions for lung cancer GWAS

Luyapan, Jennifer; Ji, Xuemei; Li, Siting; Xiao, Xiangjun; Zhu, Dakai; Duell, Eric J.; Christiani, David C.; Schabath, Matthew B.; Arnold, Susanne M.; Zienolddiny, Shanbeh; Brunnström, Hans ...

Nyhet 2. november 2020

Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

Kan nattarbeid tilrettelegges slik at risikoen for ulykker, kreft og graviditetskomplikasjoner blir mindre? Ja, mener en ekspertgruppe på...

Kurs 29. oktober 2020

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - januarkurset 2021 (digitalt)

27. og 28. januar arrangeres årets kurs. Vi har mange interessante temaer som blant annet kontorarbeidsplassen før og etter korona, ekspo...

Nyhet 21. oktober 2020

Selv lave vibrasjonsdoser kan gi nedsatt følsomhet i fingrene

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler og føre til «likfingre» og nedsatt funksjon i hendene. Nå ha...

Nyhet 15. oktober 2020

Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og luf...

Nyhet 14. oktober 2020

Webinar 23. oktober: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Visste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær? 23. oktober arrangerer Arbeidstilsynet og STAMI webinar...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Perfluoroalkyl acids potentiate glutamate excitotoxicity in rat cerebellar granule neurons

Berntsen, Hanne Friis; Moldes-Anaya, Angel; Bjørklund, Cesilie Granum; Ragazzi, Lorenzo; Haug, Trude M; Strandabø, Rønnaug; Verhaegen, Steven; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Ropstad, Erik; Tasker, Andrew

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet

Sykefravær: Basert på tre studier med nokså entydige resultater, og en som er problematisk å fortolke (blant annet ukjent tid i hjemmekon...

Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Work conditions and practices in Norwegian Fire Departments From 1950 until today. A Survey on factors potentially influencing carcinogen exposure

Jakobsen, Jarle; Babigumira, Ronnie; Danielsen, Marie; Grimsrud, Tom Kristian; Olsen, Raymond; Rosting, Cecilie; Veierød, Marit Bragelien; Kjærheim, Kristina

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fish Consumed by the Indigenous Peoples from Nenets Autonomous Okrug

Lakhmanov, Dmitry; Varakina, Yulia; Aksenov, Andrey; Sorokina, Tatiana; Sobolev, Nikita; Kotsur, Dmitry; Plakhina, Elena; Chashchin, Valery; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pain complaints after consecutive nights and quick returns in Norwegian nurses working three-shift rotation: an observational study

Katsifaraki, Maria; Nilsen, Kristian Bernhard; Christensen, Jan Olav; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein; Bjorvatn, Bjørn; Härmä, Mikko; Matre, Dagfinn