Søk i hele nettstedet

Nyhet 15. oktober 2020

Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og l...

Nyhet 14. oktober 2020

Webinar 23. oktober: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Visste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær? 23. oktober arrangerer Arbeidstilsynet og STAMI webin...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Perfluoroalkyl acids potentiate glutamate excitotoxicity in rat cerebellar granule neurons

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet

Sykefravær: Basert på tre studier med nokså entydige resultater, og en som er problematisk å fortolke (blant annet ukjent tid i hjemm...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Work conditions and practices in Norwegian Fire Departments From 1950 until today. A Survey on factors potentially influencing carcinogen exposure

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fish Consumed by the Indigenous Peoples from Nenets Autonomous Okrug

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pain complaints after consecutive nights and quick returns in Norwegian nurses working three-shift rotation: an observational study

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational Noise: A Determinant of Social Inequalities in Health

Nyhet 22. september 2020

Eksponering for biologiske og kjemiske komponenter i norske sagbruk

I en nylig publisert studie har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøkt hvilke forhold i sagbruk, sorterverk og h...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Sarcoidosis and increased risk of comorbidities and mortality in Sweden

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arb...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Killing two birds with one stone. How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å...

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stof...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Sarcoidosis and silica dust exposure among men in Sweden: a case–control study

Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdater...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder ku...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Outcomes of a proximal workplace intervention against workplace bullying and harassment: A protocol for a cluster randomized controlled trial among Norwegian industrial workers

Nyhet 1. september 2020

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health går for full åpen tilgang i 2021

The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (SJWEH), en anerkjent vitenskapelig journal innen arbeidsmiljø og helse, går i...

Nyhet 31. august 2020

Har sett på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og hjerte- og karsykdom

Den Nordiske Ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har vurdert sammenhengen mellom kjemisk eksponering i arbeidsm...

Ansatt 31. august 2020

Cecilie Rosting

Ansatt 27. august 2020

Marina Engen

Ansatt 27. august 2020

Martine Pedersen

Ansatt 27. august 2020

Astrid Jørgensen