Søk i hele nettstedet

Prosjekt 26. mai 2023

Dieseleksponering i petroleumsnæringen – Hva vet vi og hva vet vi ikke?

I dette prosjektet skal vi innhente og bearbeide kunnskap knyttet til dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Mosaic chromosomal alterations is associated with increased lung cancer risk: insight from the INTEGRAL-ILCCO cohort analysis

Mosaic chromosomal alterations (mCAs) detected in white blood cells represent a type of clonal hematopoiesis (CH) that is understudied co...

Cheng, Chao; Hong, Wei; Xiao, Xiangjun; McKay, James; Han, Younghun; Byun, Jinyoung; Peng, Bo; Albanes, Demetrios; Lam, Stephen; Tardon, Adonina; Chen, Chu ...

Ansatt

Heidi Mayhew

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Relative age within school grade, including delayed and accelerated school start. Associations with mid-life psychiatric disorders, suicide and alcohol- and drug-related mortality

Within a school grade, children who are young for grade are at increased risk of psychiatric diagnoses, but the long-term implications re...

Keyes, Katherine; Kristensen, Petter; Undem, Karina; Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Development of a quantitative North and Central European job exposure matrix for wood dust

Wood dust is an established carcinogen also linked to several non malignant respiratory disorders. A major limitation in research on wood...

Basinas, Ioannis; Liukkonen, Tuula; Sigsgaard, Torben; Andersen, Nils T.; Vestergaard, Jesper M.; Galea, Karen S.; Van Tongeren, Martie; Wiggans, Ruth; Savary, Barbara; Eduard, Wijnand; Kolstad, Henrik A. ...

Nyhet 16. mai 2023

Hvorfor er det høyt sykefravær i hjemmetjenesten?

Det høyeste sykefraværet i Norge finner vi blant kvinner i typiske kvinnedominerte yrker innenfor helse- og sosialtjenester. STAMI er nå ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

The variability of arsenic in blood and urine of humans

Background: Humans are exposed to inorganic and organic arsenic. The total arsenic (As) concentration in urine is a commonly used biomark...

Ellingsen, Dag; Weinbruch, Stephan; Sallsten, Gerd; Berlinger, Balazs; Barregard, Lars

Prosjekt 15. mai 2023

nanoPASS - utvikling av nye metoder for risikovurdering av nanopartikler

EU-prosjektet nanoPASS har som mål å utvikle og verifisere nye tilnærminger og metoder for risikovurdering av nanopartikler.

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2026
Nyhet 11. mai 2023

Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen

Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for første gang beskrevet hvordan soppsporer og sammensettingen av sopparter påvirker immunf...

Ansatt

Sara Skilbred Fjeld

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Effects on blood parameters from hand-arm vibrations exposure

Vibration exposure from handheld tools can affect the hands with neurological symptoms and vibration-induced Raynaud’s phenomenon (VRP). ...

Johansson, Niclas; Ragnebro, Oscar; Stjernbrandt, Albin; Graff, Pål; Bryngelsson, Ing-Liss; Vihlborg, Per

Film 4. mai 2023

Webinar: Skiftarbeid og risiko for hjerte- og karsykdom

Nyhet 3. mai 2023

Podkast: Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

International Standards for Prevention of Occupational Dermatoses

Elimination and reduction of causative or contributing occupational exposures effectively prevent occupational dermatoses. Thus, full pre...

Alfonso, Jose Hernan

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Work-Related and Occupational Hand Eczema (OHE), Diagnosis and Treatment

The definition of occupational hand eczema (OHE) varies from country to country as it additionally includes specific national legal requi...

Russo, Juan Pedro; Alfonso, Jose Hernan; Nardelli, Andrea

Nyhet 2. mai 2023

Lavere eksponering for løsemidler i bilbransjen  

En ny STAMI-rapport viser at det generelt er lave nivåer av løsemidler i forhold til gjeldende grenseverdi ved arbeid med billakkering og...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Divergent TLR2 and TLR4 Activation by Fungal Spores and Species Diversity in Dust from Waste Sorting Plants

This manuscript presents the results of an exploratory study on the relationships between NF-κB response through Toll-like receptor (TLR)...

Afanou, Komlavi Anani; Mundra, Sunil; Estensmo, Eva Lena Fjeld; Pedersen, Ine; Liland, Rasmus; Eriksen, Elke; Graff, Pål; Trulssen Hildre, Tonje; Nordby, Karl-Christian; Straumfors, Anne

Kurs

Seminar: Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i hjemmetjenesten

Forskere ved STAMI har gjennomført et omfattende forskningsprosjekt i hjemmetjenesten hvor formålet har vært å få kunnskap om faktorer i ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Vertical distribution of inorganic nanoparticles in a Norwegian fjord

Due to the analytical challenges of detecting and quantifying nanoparticles in seawater, the data on distributions of NPs in the marine e...

Bruvold, Are Sæle; Bienfait, André Marcel; Ervik, Torunn Kringlen; Loeschner, Katrin; Valdersnes, Stig

Nyhet 27. april 2023

Godt arbeidsmiljø er ein menneskerett

Eit godt og trygt arbeidsmiljø er ein grunnleggande rett for alle i arbeidslivet. Eit nytt regelverk for bedriftshelsetenesta kan styrke ...

Nyhet 20. april 2023

Obligatorisk opplæring for BHT kommer snart i nytt format

Kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 som STAMI har sendt som videoundervisning siden januar, kommer snart i nytt format som e-l...

Nyhet 20. april 2023

Nattarbeid og lange arbeidsdager kan påvirke hjerte- og karsystemet

STAMI har undersøkt om skiftarbeid med nattarbeid gir økt risiko for negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet.

Kurs

Webinar: Skiftarbeid og risiko for hjerte- og karsykdom

Hvordan påvirkes hjerte- og karsystemet av nattarbeid og lange arbeidsdager?

Nyhet 20. april 2023

STAMIs årsrapport 2022

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2022.

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Pensjonsreform på bekostning av eldres helse

Eldre som går av tidlig, blir nå straffet med dårligere pensjon. For å unngå fattigdom vil mange utsette avgangen selv når de ikke har he...

Wergeland, Ebba; Westin, Steinar