Søk i hele nettstedet

Nyhet 25. mai 2022

Kortere sykefravær i IA-bedrifter

Lengden på sykefravær som skyldes muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser er kortere blant ansatte i IA-bedrifter, spesielt blant dem...

Nyhet 24. mai 2022

Å være trøtt på jobb kan øke risikoen for mobbing

Å hjelpe ansatte med å redusere trøtthet vil ikke bare bidra til at de presterer bedre på jobb, men også redusere risikoen for at de blir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

The differentiated roles of health in the transition from work to retirement – conceptual and methodological challenges and avenues for future research

Hasselhorn, Hans-Martin; Leinonen, Taina; Bültmann, Ute; Mehlum, Ingrid Sivesind; du Prel, Jean-Baptist; Kiran, Sibel; Majery, Nicole

Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø og en bærekraftig velferdsstat

Jens Ulltveit-Moe, Anniken Hauglie og Pål Molander i samtale om arbeidsmiljøets betydning for velferdsstatens bærekraft. Meld deg på grat...

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Risiko og forebygging for arbeidsmedisinere

STAMI inviterer til kurset risiko og forebygging for arbeidsmedisinere 17. til 20. oktober 2022.

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

A large-scale genome-wide gene-gene interaction study of lung cancer susceptibility in Europeans with a trans-ethnic validation in Asians

Although genome-wide association studies have been conducted to investigate genetic variation of lung tumorigenesis, little is known abou...

Zhang, Ruyang; Shen, Sipeng; Wei, Yongyue; Zhu, Ying; Li, Yi; Chen, Jiajin; Guan, Jinxing; Pan, Zoucheng; Wang, Yuzhuo; Zhu, Meng; Xie, Junxing ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Determinants of Burnout among Teachers. A Systematic Review of Longitudinal Studies

We aimed to review the determinants of burnout onset in teachers. The study was conducted according to the PROSPERO protocol CRD420181059...

Mijakoski, Dragan; Cheptea, Dumitru; Marca, Sandy Carla; Shoman, Yara; Caglayan, Cigdem; Bugge, Merete Drevvatne; Gnesi, Marco; Godderis, Lode; Kiran, Sibel; McElvenny, Damien M.; Mediouni, Zakia ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

A conceptual framework addressing the complex labour market dynamics of the work-to-retirement process

The way in which retirement is conceptualized and measured is likely to influence the research findings. The previous literature has addr...

Leinonen, Taina; Boets, Isabelle; Pletea, Elisabeta; Vandenbroeck, Sofie; Mehlum, Ingrid Sivesind; Hasselhorn, Hans-Martin; de Wind, Astrid

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Variability of lead in urine and blood in healthy individuals

Background: Lead is a non-essential toxic trace element. Lead in blood (BPb) is the most common biomarker of lead exposure but lead in ur...

Sallsten, Gerd; Ellingsen, Dag; Berlinger, Balazs; Weinbruch, Stephan; Barregard, Lars

Nyhet 16. mai 2022

Kulde påvirker utskillelsen av myokiner fra musklene

STAMI-forskere har nå utviklet to nye modeller for å kunne studere hvordan manipulering av muskeltemperatur ved hjelp av ekstern kjøling ...

Nyhet 16. mai 2022

STAMI bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et helt nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap til å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer ...

Film 11. mai 2022

Hva er stress?

Frokostseminar
Prosjekt 9. mai 2022

TEST Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) - forskning på innsamlede data

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser utviklet til bruk i virksomheter innenfor det statlige tariffom...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Side 9. mai 2022

Rapporter fra MUST

Dette er en side som skal si noe om den rapporten man får når man har gjennomført MUST, og gjerne også om hvordan man kan bruke dem vider...

Side 9. mai 2022

Medarbeiderundersøkelser i staten (MUST)

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser utviklet til bruk i virksomheter innenfor det statlige tariffom...

Side 9. mai 2022

Faktorer som inngår i medarbeiderundersøkelsen

MUST kartlegger medarbeiderne sin oppfatning av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, eller det som ofte med en samlebetegnelse kalles psykosos...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Emission of nanoparticles from coal and diesel fired power plants on Svalbard: An electron microscopy study

Sub-micrometer aerosol particles were collected at the stack of two coal power plants (Barentsburg, Longyearbyen), two diesel power plant...

Weinbruch, Stephan; Zhou, Linyue; Ebert, Martin; Benker, Nathalie; Drotikova, Titiana; Kallenborn, Roland

Side 4. mai 2022

Vil du delta i et nattforsøk?

I Norge jobber mange yrkesgrupper om natten. På Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) pågår det en satsning for å øke kunnskapen om hvilk...

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram

STAMI-rapport nr. 2/2022. Dette er en delrapport i prosjektet «Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram» som forskere ved S...

Hanvold, Therese Nordberg; Degerud, Eirik Magnus Meek; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Cancer incidence in sites potentially related to occupational exposures: 58 years of follow-up of firefighters in the Norwegian Fire Departments Cohort

Marjerrison, Niki; Jakobsen, Jarle; Grimsrud, Tom Kristian; Hansen, Johnni; Martinsen, Jan Ivar; Nordby, Karl-Christian; Veierød, Marit Bragelien; Kjærheim, Kristina

Nyhet 3. mai 2022

Kor godt vernar branndressen mot røyk og varme?

Kva slags stoff blir huda eksponert for når brannkonstablane sløkker ein brann, og kva slags verneklede vernar best mot desse stoffa? Det...

Prosjekt 29. april 2022

PARC - Partnership for Assessment of Risk of Chemicals

EU-prosjektet Partnership for Assessment of Risks from Chemicals - PARC - har som mål å fremme forskning, dele kunnskap og forbedre metod...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2029
Side 29. april 2022

Til kontaktperson for MUST-gjennomføring

Her finner du informasjon om hva du som er kontaktperson i virksomheten må ha kjennskap til og følge opp i forkant av og ved gjennomførin...

Nyhet 29. april 2022

STAMIs årsrapport 2021

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2021.

Side 28. april 2022

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

A-TID vil gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordninger og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i No...