Søk i hele nettstedet

Nyhet 17. juni 2021

Arbeid i ovnshall påvirker hjerte- og karfunksjonen

Forskere ved STAMI har oppdaget en sammenheng mellom arbeid i smelteverk og forbigående tidlige tegn på påvirkning av hjerte- og karsyste...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Workplace bullying increases the risk of anxiety through a stress-induced β2-adrenergic receptor mechanism: a multisource study employing an animal model, cell culture experiments and human data

Rajalingam, Dhaksshaginy; Nymoen, Ingeborg; Nyberg, Henriette; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle Valvatne; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Perinatal exposure to a human relevant mixture of persistent organic pollutants. Effects on mammary gland development, ovarian folliculogenesis and liver in CD-1 mice

Johanson, Silje Modahl; Ropstad, Erik; Østby, Gunn Charlotte; Aleksandersen, Mona; Zamaratskaia, Galia; Boge, Gudrun Seeberg; Halsne, Ruth; Trangerud, Cathrine; Lyche, Jan Ludvig; Berntsen, Hanne Friis; Zimmer, Karin Elisabeth ...

Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Long-Term Exposure to Nanosized TiO2 Triggers Stress Responses and Cell Death Pathways in Pulmonary Epithelial Cells

Alswady-Hoff, Mayes; Erdem, Johanna Maria Samulin; Phuyal, Santosh; Knittelfelder, Oskar; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi de Miranda; Skare, Øivind; Slupphaug, Geir; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Introducing a new design of digital tool to increase vibration risk assessments: challenges with education-based interventions

Petterson, Hans; Graff, Pål; Fornander, Louise; Westerlund, Jessica; Björ, Bodil; Sjödin, Fredrik

Nyhet 3. juni 2021

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene no...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk

I rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte...

Bakke, Berit; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Hanvold, Therese Nordberg; Løvseth, Eva Kristin; Mjaaland, Beate; Sterud, Tom; Øygardslia, Helene

Film 2. juni 2021

Ny rapport om asbestmålinger ved rivning av asbestholdige byggematerialer

Nyhet 2. juni 2021

Ny rapport gir viktig kunnskap om asbesteksponering

En ny STAMI-rapport peker på hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig ...

Ansatt

Andrea Rørvik Marti

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Biological effects of combustion-derived particles from different biomass sources on human bronchial epithelial cells

Marchetti, Sara; Mollerup, Steen Kristen; Gutzkow, Kristine Bjerve; Rizzi, Cristiana; Skuland, Tonje Schwach; Refsnes, Magne Arnold; Colombo, Anita; Øvrevik, Johan; Mantecca, Paride; Holme, Jørn Andreas

Nyhet 28. mai 2021

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunns...

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Organofosfater i arbeidsatmosfæren på norske offshoreinstallasjoner – Dagens eksponeringsbilde

Solbu, Kasper; Thorud, Syvert; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Accelerated atherosclerosis caused by serum amyloid A response in lungs of ApoE−/− mice

Christophersen, Daniel Vest; Møller, Peter; Thomsen, Morten Bækgaard; Lykkesfeldt, Jens; Loft, Steffen; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Jacobsen, Nicklas Raun

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Novel methods for cold exposure of skeletal muscle in vivo and in vitro show temperature-dependent myokine production

Krapf, Solveig Astrid; Schjølberg, Tiril; Asoawe, Lucia; Honkanen, Susanna Kyllikki; Kase, Eili Tranheim; Thoresen, G. Hege; Haugen, Fred

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

The airborne mycobiome and associations with mycotoxins and inflammatory markers in the Norwegian grain industry

Straumfors, Anne; Mundra, Sunil; Foss, Oda Astrid Haarr; Mollerup, Steen Kristen; Kauserud, Håvard

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer – Delrapport 1: Asbestmålinger ved rivning av asbestholdige byggematerialer

Graff, Pål; Ervik, Torunn Kringlen; Hammer, Stine Eriksen; Hovik, Jon; Synnes, Ole Martin; Skaugset, Nils Petter

Film 19. mai 2021

Opptak fra webinar om "En bra dag på jobb" for bygg og anlegg

Webinar "En bra dag på jobb"
Film 12. mai 2021

Opptak fra webinar: "En bra dag på jobb" for barnehage

Webinar "En bra dag på jobb"
Side 12. mai 2021

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

STAMI publiserer systematiske kunnskapsoppsummeringer på ulike tema innen arbeidsmiljø. På denne siden får du oversikt over kunnskapsopps...

Kurs

Velkommen til webinar: Asbest ved renoveringsarbeid

Det har vært forbudt å bruke asbest i byggemateriale siden 1985, men fortsatt finnes det mye asbestholdige byggematerialer i eldre bygg. ...

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 10. mai 2021

Toppen barnehage deler sin erfaring med "En bra dag på jobb"

– En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper, forteller en av de ansatte i barnehagen. 

Film 10. mai 2021

Opptak fra webinar: Velkommen tilbake! Arbeidsmiljø på kontoret

Frokostseminar