Søk i hele nettstedet

Nyhet 17. september 2021

Flere unge melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opple...

Nyhet 16. september 2021

Nå kan du bestille Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021

Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Bestill den gratis nå.

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Occupational Exposure to Metalworking Fluid and the Effect on Health Symptoms - An Intervention Study

Thorneus, Erik; Graff, Pål; Bryngelsson, Ing-Liss; Nordenberg, Eva; Ghafouri, Bijar; Johansson, Henrik; Fornander, Louise

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Changes in Sphingolipid Profile of Benzo[a]pyrene-Transformed Human Bronchial Epithelial Cells Are Reflected in the Altered Composition of Sphingolipids in Their Exosomes

Machala, Miroslav; Slavík, Josef; Kováč, Ondrej; Procházková, Jiřina; Pěnčíková, Kateřina; Pařenicová, Martina; Straková, Nicol; Kotouček, Jan; Kulich, Pavel; Mollerup, Steen Kristen; Vondráček, Jan ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Predictors of Occupational Burnout. A Systematic Review

Shoman, Yara; El May, Emna; Marca, Sandy Carla; Wild, Pascal; Bianchi, Renzo; Bugge, Merete Drevvatne; Caglayan, Cigdem; Cheptea, Dimitru; Gnesi, Marco; Godderis, Lode; Kiran, Sibel ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Cancer incidence in agricultural workers. Findings from an international consortium of agricultural cohort studies (AGRICOH)

Togawa, Kayo; Leon, Maria E.; Lebailly, Pierre; Freeman, Laura E. Beane; Nordby, Karl-Christian; Baldi, Isabelle; MacFarlane, Ewan; Shin, Aesun; Park, Sue; Greenlee, Robert T.; Sigsgaard, Torben ...

Side 15. september 2021

Hjemmekontor, helse og arbeidsmiljø

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Hva skjer med helse og arbeidsmiljø når bruken av hjemmekontor øker?

Nyhet 10. september 2021

Webinar 18. september: Arbeid i en uforutsigbar verden

Få med deg den nyeste forskningen om fremtidens arbeidsliv og forebyggende tiltak for å sikre gode arbeidsforhold fremover.

Kurs

Fjernarbeid – hva betyr det egentlig for arbeidslivet?

Civita, Agenda, HR Norge og STAMI diskuterer hvordan vi best kan rigge arbeidslivet fremover. Hvilke løsninger for hjemmekontor og fjerna...

Nyhet 9. september 2021

Kvartseksponering øker risikoen for betennelsessykdommer

Nye studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at eksponering for kvarts øker risikoen for flere betennelsessykdommer som...

Kurs

Frokostwebinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen – hva viser de nasjonale tallene?

Med faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte i Norge...

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Challenge with a personal cascade impactor sampler in a silicon metal smelter

Berlinger, Balázs; Ervik, Torunn K.; Kandler, Konrad; Ulvestad, Bente; Benker, Nathalie; Ellingsen, Dag; Bugge, Merete D.

Prosjekt 7. september 2021

Covid-19 og helseplager blant sykehuspersonell

Prosjektet kartlegger hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasien...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Metal exposure from additive manufacturing and its effect on the nasal lavage fluid proteome - a pilot study

Assenhöj, Maria; Ward, Liam J.; Ghafour, Bijar; Graff, Pål; Ljunggren, Stefan A.

Nyhet 1. september 2021

Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.

Nyhet 1. september 2021

Hvordan sikre et best mulig arbeidsliv etter korona?

Partene i arbeidslivet er ganske enige i synet på bruk hjemmekontor fremover. Vi må dosere på en slik måte at det gir best mulig vilkår f...

Ansatt

Henriette Johansen

Film 30. august 2021

Webinar fra Arendalsuka 2021: Fremtidens arbeidsmiljø – post korona

Webinar
Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Lipogenic Potency of Individual Perfuorinated Alkyl Acids (PFAAs) and Persistent Organic Pollutant (POP) Mixtures at Human Blood‑Based Exposure Levels on Adipogenesis in 3T3‑L1 Cells

Xie, Y.; Berntsen, Hanne Friis; Zimmer, Karin Elisabeth; Ropstad, Erik; Verhaegen, Steven; Connolly, L.

Ansatt

Mattias Rolighed Bergset

Ansatt

Roger Strøm

Nyhet 17. august 2021

Arendalsuka 2021: Se opptak av STAMI-debatten om fremtidens arbeidsmiljø

Tirsdag 17. august kl 12.30 arrangerte STAMI debatt på Arendalsuka med tema "Fremtidens arbeidsmiljø: post korona".

Ansatt

Marija Hatteberg

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

In vitro-in vivo correlations of pulmonary inflammogenicity and genotoxicity of MWCNT

Di Ianni, Emilio; Samulin-Erdem, Johanna Maria; Møller, Peter; Sahlgren, Nicklas Mønster; Poulsen, Sarah Søs; Knudsen, Kristina Bram; Zienolddiny, Shanbeh; Saber, Anne Thoustrup; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Jacobsen, Nicklas Raun