Våre tjenester

I tillegg til å være et forskningsinstitutt tilbyr STAMI en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø. Disse tjenestene er rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet.

STAMI er den viktigste aktøren innen kunnskapsutvikling, formidling og rådgivning på arbeidsmiljøfeltet i Norge. Vi gjennomfører flere forvaltningsstøttende og forvaltningsnære oppgaver som ikke nødvendigvis har et vitenskapelig formål, men som er tjenester som krever vitenskapelig forståelse, bakgrunnskunnskap og tilnærming. Dette er også tjenester som er etterspurt i arbeidslivet.

Oversikt over tjenester

Få nyhetsbrev
Lukk