Våre tjenester

Utover å være et forskningsinstitutt, tilbyr STAMI en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø, rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet.

Som det nasjonale forskningsinstituttet på arbeidsmiljø og -helse, er STAMI den viktigste aktøren innen kunnskapsutvikling, formidling og rådgivning på arbeidsmiljøfeltet. STAMI gjennomfører flere forvaltningsstøttende og forvaltningsnære oppgaver som ikke nødvendigvis har et vitenskapelig formål, men som er tjenester som krever vitenskapelig forståelse, bakgrunnskunnskap og tilnærming. Dette er også tjenester som er etterspurt i arbeidslivet.

Oversikt over tjenester

  • Avdeling for arbeidsmiljøovervåking ved STAMI (NOA) utgir den nasjonale statistikken og faktaen som beskriver arbeidsmiljøtilstanden i Norge.

  • Den nasjonale databasen for kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet. En gratis nettløsning som virksomheter kan bruke for å registrere og lagre sine luftprøver, som vil gi virksomheter oversikt over egne luftmålinger.

  • Vi tilbyr en rekke analyser i forbindelse med vurderinger av kjemiske og biologiske eksponeringer i arbeidsmiljøet.

  • Vår rådgivningstjeneste kan hjelpe til med risikovurdering av arbeidsmiljøet ved graviditet.

  • Poliklinikken utreder pasienter som har mistanke om arbeidsrelaterte sykdommer etter henvisning fra bedriftshelsetjenesten, fastlegen eller trygdekontor.

  • Biblioteket på STAMI er Norges nasjonale arbeidsmiljøbibliotek. Her finnes blant annet rapporter og vitenskapelige publikasjoner utgitt av STAMI og publisert av STAMIs forskere

  • Kompetansesenteret svarer på spørsmål om bedriftshelsetjeneste og faglige spørsmål om forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

  • Oversikt over alle våre kurs og seminar for ulike målgrupper.

  • Anbefalinger om oppfølging etter strømgjennomgang.

Få nyhetsbrev
Lukk