STAMI er den viktigste aktøren innen kunnskapsutvikling, formidling og rådgivning på arbeidsmiljøfeltet i Norge. Vi gjennomfører flere forvaltningsstøttende og forvaltningsnære oppgaver som ikke nødvendigvis har et vitenskapelig formål, men som like fullt krever vitenskapelig forståelse, bakgrunnskunnskap og tilnærming. Dette er også tjenester som er etterspurt i arbeidslivet.

Oversikt over tjenester