Prosjektleder

Prosjektdeltaker

NM består av nanopartikler hvor alle tre dimensjoner er 100 nm eller mindre. En rekke nanomaterialer er allerede i bruk i produkter som klær, sko, kosmetikk, sanitetsartikler, sportsutstyr, vask-og pleiemidler og produkter for behandling av byggningsmaterialer som glass, fliser, stål og andre overflater og utvikles det nye nanomaterialer. Nanomaterialer behandles teknisk og kjemisk på ulike måter for å få fram nye ønskede egenskaper. De ønskede egenskapene kan være uønsket fra et arbeidsmiljø- og helsesynspunkt. Dette og den voksende tillaging og bruken av NM har skapt stor interesse for å belyse helseeffekter av eksponering for disse partikler. Det er spesielt viktig å kartlegge ugunstige helseeffekter av nanopartikler på arbeidsmiljøet hvor arbeidstakere kan bli eksponert for store mengder av nanopartikler. Mange av nanopartikler som er i pulverform lett blir luftbårne og utgjør en potensiell helserisiko for arbeiderne og de som er i kontakt medpartikler i sitt arbeidsmiljø.
Målsetting: Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å utvikle metoder for å teste nanomaterialer for eventuelle kreftfremkallende effekter. Målet er å kunne bruke denne testmetoden i regulatoriske sammenhenger for å testing av nanomaterialer uten bruk av dyreforsøk.Vi vil bruke humane lungeceller i kultur for å teste om flervegget karbon nanorør kan føre til endringer i humane lungeceller som er viktige i kreftutviklingsprosessen. Videre vil molekylære mekanismene bli kartlagt ved å studere effekter av karbonnanorør på gener som regulerer inflammasjons- og stress samt kreftutviklingssignalveier.

SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR STAMI:

Norsk institutt for luftforskning (NILU)- koordinator
Universitetet i Bergen (UiB)

SINTEF (Trondheim)

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Univesitet (NMBU)

GenØk- Senter for biosikkerhet- Tromsø

Comet Biotek- Olso

Deltakere fra næringslivet: n-Tec Norge og Kronostitan vil gi oss med henholdsvis karbon nanorør og nano titandioksid nanomaterialer.