Hjem Prosjekter NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Prosjektledere

Prosjektdeltakere

Små partikler som ultrafine partikler og nanopartikler kan lett trenge inn og deponeres i de dypeste lagene (alveolær-regionen) i lungene. Eksponering for forurenset luft med høy konsentrasjon av ultrafine/nanopartikler kan føre til helseplager i lungene.

Eksponering for ultrafine/nanopartikler kan i arbeidsmiljøet øke i takt med økt bruk og/eller produksjon av nanomaterialer. Studier har vist en sammenheng mellom eksponering for nanopartikler og negative helseeffekter som hjerte- og lungesykdommer samt nevrologiske sykdommer. Dette utgjør en potensiell økt helserisiko i arbeidslivet.

Metode:  I dette prosjektet studeres effekten av inhalerte og deponerte nanopartikler i lungeceller dyrket i laboratorium. Prosjektet fokuserer på å lage innovative og avanserte men realistiske biologiske laboratoriemodeller for å simulere effekten av nanopartikkeleksponering og for å måle potensielle helseeffekter.

Tre forskjellige fabrikkerte nanopartikler, med forskjellig størrelse og form, skal undersøkes. Disse brukes både i industri både i Europa og resten av verden, for eksempel til produksjon av maling, solkrem, matkonservering (titandioksid, TiO2), desinfeksjonsmiddel (nanosølv, Ag), katalysatorer, LED-lys samt desinfeksjonsmidler (CeO2).

Målsetning: I prosjektet skal det utvikles en laboratoriebasert lungecellemodell som skal simulere ekte lungeeksponering. Modellen vil være et verdifullt verktøy for å finne ut i hvilken grad nanomaterialer er giftige i forkant av testing av materialene på dyr eller på mennesker.

Prosjektet har også ambisjoner om å utvikle en hjernecellemodell for å studere giftigheten av nanomaterialer på hjernen.

Eksterne samarbeidspartnere

Universitet i Bergen (UiB)

Norges teknisk narurvitenskapelige universitet (NTNU)

NILU (Norsk Institutt for luftforskning)

AppliedNanoParticles (Spania)

NorGenoTech, Norge.

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet er samfinansiert av Norges forskningsråd (NFR) og STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk