Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidsmiljø har stor betydning for ansattes helse og trivsel og for produktivitet og driftsresultater.

«Arbeidsmiljø handler ikke om fruktkurv, firmahytte eller treningstilbud på jobb», har etter hvert blitt et kjent utsagn fra STAMI, med direktør Pål Molander i spissen. Dette kan naturligvis være tiltak for trivsel og felleskap, men det er ikke tiltak som har dokumentert gevinst på helse, jobbmotivasjon og fravær fra jobb. Så hva handler arbeidsmiljø om?

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Hele det norske arbeidslivet har slått fast at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og står sammen om definisjonen om at:

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering for alle parter. Godt arbeidsmiljø gir gevinst for både helse, motivasjon og fravær blant ansatte, og dermed også produktivitet og resultat i virksomheter, og sparte kostnader for samfunnet.

Dette er viktig for enhver arbeidsplass

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger, men det er noen sider ved arbeidsmiljøet som er viktig for enhver arbeidsplass:

  • God organisering og planlegging av arbeidet – klarere roller. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet.
  • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.
  • Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør betyr mye for arbeidsmiljøet.
  • Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.
  • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

 

Bilde viser en oversikt over arbeidsrelaterte plager i norsk arbeidsliv per 2016.

Oversikt over arbeidsrelaterte plager i norsk arbeidsliv per 2016. Forebyggingspotensialet innen arbeidsmiljø i Norge er fortsatt betydelig.

Få oversikt ved hjelp av statistikk og fakta

STAMI har en egen avdeling som overvåker arbeidsmiljøtilstanden i Norge. Avdeling for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) utgir nasjonal statistikk og faktakunnskap som beskriver arbeidsmiljøtilstanden, helseplager og sykefravær i ulike yrker og næringer gjennom nettsiden noa.stami.no og Faktaboka om arbeidsmiljø og helse (2018)  som blir oppdatert hvert tredje år.

Ved hjelp av Faktaboka og nettsiden noa.stami.no får man oversikt over arbeidsmiljøutfordringer i Norge, og  hva som er mest aktuelt å tenke på når det gjelder sin bransje, sitt yrke og arbeidsmiljø. Nettsiden presenterer fakta og statistikk for hele 47 yrker og et bredt utvalg næringer.

STAMI forsker i hovedsak på disse temaene:

Aktuelle nyhetsartikler

Få nyhetsbrev
Lukk