Kontakt

Kommende kurs og webinar

Obligatorisk opplæring for BHT

Alle ansatte i en bedriftshelsetjeneste (BHT) skal gjennomføre obligatorisk opplæring. STAMIs opplæring dekker de obligatoriske læringsmålene for ansatte i bedriftshelsetjenesten.

Les mer om opplæringa her

Kurs

For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi eget grunnkurs, samt ulike basiskurs.

  • Grunnkurset består av flere samlinger over et helt semester.
  • Basiskursene er åpne for alle, men tar for seg et aktuelt fagområde og retter seg gjerne mot en faggruppe i bedriftshelsetjenesten. Basiskursene varer to til tre dager.

STAMI arrangerer også flere av de anbefalte kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin (LIS-kurs).

Se omtale av hvert kurs for nærmere informasjon.

Seminar og webinar

STAMIs webinar, frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs, seminarer og andre arrangementer.

Kurs for leger i spesialisering (LIS)

Dersom det er ledige plasser på disse kursene kan også andre enn LIS-leger å delta. Søk på kurset for å registrere interesse. Vi tar kontakt når påmeldingsfristen er gått ut, om det er ledige plasser for andre enn LIS-leger.

Tidligere webinar