Kurs og seminar

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI har ulike kurs og seminar med basis i egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø. Vi arrangerer også gratis webinar hvor vi presenterer aktuelle tema.

Kontakt

Kommende kurs og webinar

STAMIs webinar, frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte. For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi eget grunnkurs og videreutdanning samt ulike basiskurs.

Basiskursene tar for seg et aktuelt fagområde og retter seg gjerne mot en faggruppe i bedriftshelsetjenesten, men er åpne for alle. Grunnkurset og Videreutdanningsprogrammet strekker seg over et helt semester, mens basiskursene varer to til tre dager.

Se omtale av hvert kurs for nærmere informasjon.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs og arrangementer.

STAMI har også ansvar for flere av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin.

Kurs for leger i spesialisering (LIS)

Dersom det er ledige plasser på disse kursene er det mulig for andre å delta. Søk på kurset for å registrere interesse. Vi tar kontakt når påmeldingsfristen er gått ut, om det er ledige plasser for andre enn LIS-leger.

Tidligere webinar

Få nyhetsbrev
Lukk