Kurs og seminar

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI arrangerer ulike kurs og seminar med basis i egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø.

NB: Alle kurs og seminarer på STAMI er inntil videre avlyst. STAMI avventer myndighetenes vurdering før kursvirksomheten kan gjenopptas ved instituttet. Informasjon vil bli jevnlig oppdatert.

På nasjonalt nivå er betydelige tiltak satt i gang for å redusere spredning av korona-viruset. STAMI har derfor, på bakgrunn av anbefalinger fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet, besluttet at all kursaktivitet våren 2020 er avlyst. Dette gjelder både Videreutdanningsprogrammet og Statens grunnkurs for BHT.

Eventuelle erstatningskurs vil det bli tatt stilling til når situasjonen blir mer oversiktlig og den legges ut her i tillegg til at den blir sendt ut på e-post til alle som var påmeldt de avlyste kursaktivitetene. Det vil bli lagt ut informasjon om høstens kurs og seminarer når situasjonen er mer avklart.

Ved spørsmål, kontakt oss på kurs@stami.no.

(Sist oppdatert: 23.04.2020)

STAMIs frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte. For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi egne basiskurs, grunnkurs og videreutdanning som varer fra to-tre dager opptil et helt semester. STAMI har også ansvar for noen av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs og seminarer.

Kommende kurs

Faste kurs ved STAMI

Se tidligere opptak fra frokostseminar

Få nyhetsbrev
Lukk