Kurs og seminar

Koronaviruset: Alle kurs og seminarer på STAMI er inntil videre avlyst. Vi vil komme med ny informasjon etter påske om kursvirksomheten videre ved instituttet. Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med oss via kurs@stami.no.

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI arrangerer ulike kurs og seminar med basis i egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø.

På nasjonalt nivå er betydelige tiltak satt i gang for å redusere spredning av korona-viruset. STAMI har derfor, på bakgrunn av anbefalinger fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet, besluttet at all kursaktivitet før påske blir avlyst. Dette gjelder både for Kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø – prøvetaking – som skulle vært arrangert 17. – 19. mars, og for andre samling på Statens grunnkurs for BHT i uke 13.

Eventuelle erstatningskurs vil det bli tatt stilling til når situasjonen blir mer oversiktlig og den legges ut her i tillegg til at den blir sendt ut på e-post til alle som var påmeldt de avlyste kursaktivitetene.

Ved spørsmål, kontakt oss på kurs@stami.no

 

STAMIs frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte. For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi egne basiskurs, grunnkurs og videreutdanning som varer fra to-tre dager opptil et helt semester. STAMI har også ansvar for noen av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs og seminarer.

Kommende kurs

Faste kurs ved STAMI

Se tidligere opptak fra frokostseminar

Få nyhetsbrev
Lukk