Kurs og seminar

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI arrangerer ulike kurs og seminar med basis i egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø.

Kontakt

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs og seminar.

Kommende kurs og webinar

STAMI arrangerer digitale webinarer hvor vi presenterer aktuelle tema innenfor arbeidsmiljø som er åpne for alle interesserte.

For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi egne basiskurs, grunnkurs og videreutdanning som varer fra to-tre dager opptil et helt semester. For 2021 vil noen av kursene være digitale, andre utsettes til 2022. Se omtale av hvert kurs for nærmere informasjon.

STAMI har også ansvar for noen av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin. I 2021 vil følgende kurs bli arrangert: psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet, kurs i arbeidslivets ergonomi og kurs i arbeidslivets toksikologi.

Faste kurs ved STAMI

Se opptak fra tidligere seminar

Få nyhetsbrev
Lukk