Kurs og seminar

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse? STAMI har ulike kurs og seminar basert på egen og internasjonal forskning på arbeidsmiljø. Vi arrangerer også gratis webinar hvor vi presenterer aktuelle tema.

Kontakt

Kommende kurs og webinar

Seminar og webinar

STAMIs webinar, frokostseminar og dagsseminar presenterer aktuelle tema og er åpne for alle interesserte.

Kurs

For alle ansatte i bedriftshelsetjenesten har vi eget grunnkurs og videreutdanning, samt ulike basiskurs.

  • Grunnkurset og videreutdanningsprogrammet består av flere samlinger over et helt semester.
  • Basiskursene er åpne for alle, men tar for seg et aktuelt fagområde og retter seg gjerne mot en faggruppe i bedriftshelsetjenesten. Basiskursene varer to til tre dager.
  • STAMI har også ansvar for flere av de obligatoriske kursene for leger som spesialiserer seg innen arbeidsmedisin (LIS-kurs).

Se omtale av hvert kurs for nærmere informasjon.

Meld deg på STAMIs nyhetsbrev for å få informasjon om kommende kurs, seminarer og andre arrangementer.

Kurs for leger i spesialisering (LIS)

Dersom det er ledige plasser på disse kursene kan også andre enn LIS-leger å delta. Søk på kurset for å registrere interesse. Vi tar kontakt når påmeldingsfristen er gått ut, om det er ledige plasser for andre enn LIS-leger.

Tidligere webinar

Få nyhetsbrev
Lukk