Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter fra STAMI

 • Ledig stilling: Postdoktor / Vacancy: Postdoctor

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det ledig en toårig postdoktor/gjesteforskerstilling ved Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi (APF).

 • Ledig stilling: Gruppeleder i toksikologi og biologisk arbeidsmiljø

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det ledig en fast lederstilling ved gruppe for toksikologi og biologisk arbeidsmiljø (TOKS). Gruppelederen skal rapportere til avdelingsdirektøren ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA).

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk

  Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen der Statens arbeidsmiljøinstitutt har deltatt.

 • Tungt arbeid og mekaniske eksponeringer i arbeidsmiljøet

  Mekaniske eksponeringer har primært betydning for muskel- og skjelettlidelser, som er den største enkeltårsak til sykmeldinger og uføretrygd i Norge i dag. En stor andel av sykmeldingene kan tilskrives mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet.

 • NIVA-kurs til høsten

  Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) arrangerer i september kurs i Stockholm om helsefremmende lederskap. I oktober arrangeres kurs i Oslo om unge arbeidstakere.

 • Hvilke psykologiske arbeidsfaktorer virker inn på psykiske plager og positiv affekt?

  En ny studie fra STAMI har undersøkt effekter av et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer på både psykiske plager (symptomer på angst og depresjon) og positiv affekt (‘glede over daglige gjøremål’, ‘aktiv og vital’, ‘håp for fremtiden’). Studien undersøkte om det var forskjellige arbeidsfaktorer som hadde betydning for psykiske plager (mental distress) og for positiv affekt.

STAMI i media

Kommende kurs

 • Grunnkurs for BHT høsten 2016

  Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT. KURSET FOR HØST 2016 ER FULLTEGNET.

  Opplæring

 • BHT 2016 Landskonferansen

  STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  Konferanse

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter