Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter fra STAMI

 • STAMI-TV: sementstøveksponering og lungefunksjon

  Funn i et internasjonalt STAMI-prosjekt viser at økende eksponering for sementstøv gir risiko for redusert lungefunksjon hos arbeidere på lang sikt. Dette er ny kunnskap om risiko ved inhalasjon av sementstøv. Frokostseminaret var ved avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby, og ble holdt 19. mai.

 • Vi søker seniorrådgiver (fast stilling)

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det ledig en fast stilling som seniorrådgiver ved Avdeling for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA).

 • Ventilasjon viktig ved bruk av 3D-printere

  3D-printere blir stadig mer vanlig, både til bruk hjemme og på enkelte arbeidsplasser. En ny studie ved det finske Arbetshälsoinstitutet viser at bruk av 3D-printere kan frigi nanopartikler som bør begrenses i inneklimaet.

 • Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere

  Forskning, både på STAMI og eksternt, har påvist en positiv sammenheng mellom tydelig rolleavklaring på jobb, og helse og velvære. Det gjelder alle, også de som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT). Det å vite hva som forventes av en i utførelsen av arbeidet – hva en kan og skal gjøre, bidrar til større klarhet og trygghet i arbeidet og sannsynligvis også bedre jobbutførelse.

 • Lungereaksjon på eksponering for sementstøv

  I følge en ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kan langvarig eksponering for sementstøv som er i samsvar med de nåværende grenseverdiene for eksponering, forårsake reduksjon i lungevolum.

 • Ledig stilling: Lærling i kontor- og administrasjonsfag

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget og som liker å jobbe med varierte oppgaver innen kontor, administrasjon, økonomi, arkiv og kundebehandling. Etter to år som lærling går man opp til en fagprøve, og ved bestått får du et fagbrev innen kontor- og administrasjonsfaget.

STAMI i media

Kommende kurs

 • Grunnkurs for BHT høsten 2016

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT høsten 2016. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • BHT 2016 Landskonferansen

  STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  Konferanse

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter