Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den vestlige verden, der forekomsten går ned, og høyest i utviklingslandene. Det er vanskelig å skille mellom støyindusert og aldersrelatert hørselstap på individnivå. Les mer

Publikasjoner

Kommende kurs

 • Nytt kurs for BHT på toppnivå

  Bedriftene blir mer kvalitetsbevisste, det gjelder også hva de forventer fra bedriftshelsetjenesten. Kan din BHT-virksomhet skilte med at de ansatte har de fremste kvalifikasjoner? Videreutdanningsprogrammet (VUP) for BHT i regi av STAMI er i en tilsvarende utvikling. Visste du at programmet nå kvalifiserer til 15 studiepoeng på masternivå hos NTNU?

  Opplæring

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til alle som tidligere har deltatt på Grunnkurs for BHT og som nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning og samtidig gjøre nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

  Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringer i publisering, teknologi og faglig utvikling, og samtidig stabilisert seg som et topp internasjonalt tidsskrift innen arbeidshelse.

 • Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

  Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den vestlige verden, der forekomsten går ned, og høyest i utviklingslandene. Det er vanskelig å skille mellom støyindusert og aldersrelatert hørselstap på individnivå.

 • Økt forebyggingspotensial ved bruk av biomarkører

  Det er viktig å kunne finne frem til metoder som på et tidligst mulig stadium kan gi varsel om at kroppen reagerer negativt på en eksponering. Gjerne før en skade har oppstått. Her kan biomarkører være både svært brukbare og effektive.

 • Eksposom og eksposomikk

  For å forstå årsakene til, og forebygge sykdom, er det nødvendig å kartlegge de yrkes- og miljømessige årsakene i vid forstand. Hvorfor utvikler noen mennesker kreft, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer, eller Parkinsons sykdom? Svaret koker ofte ned til samspillet mellom vårt arvestoff DNA, vår livsstil og ulike miljøpåvirkninger vi blir eksponert for.

Prosjekter

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV