Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter

 • Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

  - Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk utvikling, med store muligheter knyttet til bl.a. digitalisering, automatisering, nye materialer og bioteknologi. I tillegg står vi midt i et grønt skifte, og har demografiske utfordringer som vil kreve høy yrkesdeltakelse og forlengede yrkeskarrierer. Alt dette vil påvirke behov for arbeidskraft og måtene vi jobber på, sier direktør Pål Molander i STAMIs årsrapport for 2016, som kom i forrige uke.

 • Folkehelseinstituttet søker deltakere til studie om kjemikalier og helse

  EuroMix-studien ved Folkehelseinstituttet søker deltakere som kan registrere all mat, drikke og bruk av kroppspleieprodukter i to perioder á 24 timer (med 2-3 ukers mellomrom). Deltakerne blir også bedt om å samle urin i disse to 24-timers periodene, samt om å avgi blodprøve.

 • STAMI-TV: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse?

  Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen etter muskelskjelettlidelser når det gjelder langtidssykemeldinger i Norge, og psykososiale arbeidsfaktorer kan påvirke psykisk helse - både positivt og negativt. Se opptak fra frokostseminar 16. mars.

 • Ledig stilling: Konsulent – vikariat inntil ett år

  Det er ledig et midlertidig vikariat som konsulent ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Stillingen sorterer under administrasjonsavdelingen, men er plassert ved og betjener hovedsakelig administrative oppgaver for Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

 • STAMIs årsrapport 2016

  STAMI skal utgjøre en forskjell for norsk arbeidsliv. I 2016 har vi bidratt godt til å gjøre norsk arbeidsliv bedre i stand til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, og til å fremme arbeidsglede, jobbengasjement og produktivitet. STAMI har i 2016 hatt et høyt aktivitetsnivå med høy måloppnåelse og god utvikling på de vesentligste kvalitetsindikatorene som virksomheten styres etter. Aldri tidligere har STAMI hatt høyere aktivitetsnivå, resultatoppnåelse og produktivitet.

 • Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet

  STAMI er opptatt av hvilke konsekvenser skiftarbeid kan ha for helsa. Vi vet i dag for eksempel lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker muskler og ledd. En ny artikkel tyder på at nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet.

Meld deg på kurs hos STAMI

 • Basiskurs i prøvetaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  STAMI arrangerer et tredagers kurs 27. - 29. mars 2017 for ansatte som har kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap i prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater, og retter seg mot de som arbeider som yrkeshygieniker, verneingeniør eller med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester. KURSET ER FULLTEGNET.

 • Lansering av EXPO Online

  Torsdag 30. mars lanseres EXPO Online - en ny registreringsløsning for data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser, utviklet av STAMI i samarbeid med tilsynene og partene i arbeidslivet. Vi inviterer til presentasjon av løsningen, innlegg fra partene og lett servering.

 • Seminar for bygg- og anleggsbransjen og BHT torsdag 6. april

  Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april 2017. Arbeidstilsynet presenterer rapporten fra satsningen i bygg- og anleggsbransjen i perioden 2013-2016. Tema er helseutfordringer, og fokus er på støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner. STAMI vil gi en oppdatert status på disse fagområdene som kan belyse hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende og hvor bedriftene bør prioritere tiltak. KURSET ER FULLTEGNET, MEN VIL STREAMES DIREKTE PÅ STAMI.NO.

 • Grunnkurs for BHT høsten 2017

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT høsten 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter