Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

Fakta, status og utviklingstrekk for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, risikofaktorer og helseeffekter. Les mer

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

  Fakta, status og utviklingstrekk for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, risikofaktorer og helseeffekter.

 • Nye fakta om arbeidsmiljø og -helse i Norge

  Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

 • Ledig stilling: Lege i spesialisering – utdanningsstilling i arbeidsmedisin

  Ved Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi er det ledig stilling som lege i spesialisering (LIS). Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi har som oppgave å kartlegge sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, og i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er avdelingen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet og vi har også Fagsekretariatet for BHT og koordineringsfunksjon for landets arbeidsmedisinske sykehusavdelinger i vår avdeling.

 • Samarbeid og teamroller i BHT

  I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Publikasjoner

Prosjekter

Kommende kurs

 • Frokostseminar: jobben som årsak til alkoholbruk?

  Forskning viser at det samlede alkoholkonsumet i Norge er i stadig vekst. Med bakgrunn i denne økningen har det gjennom en rekke medieoppslag blitt hevdet at nordmenn drikker for mye og at disse nyetablerte drikkevanene skaper bekymring.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for BHT høsten 2015

  Kurset er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Videreutdanningsprogrammet for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  VUP er rettet mot erfarne deltakere innen BHT/HMS som har Grunnkurs for BHT eller tilsvarende skolering innen BHT/HMS. Målet er å gi økt kunnskap om arbeidshelse, systematisk HMS arbeid, lovverk, helsekommunikasjon, mestring av roller, ledelse, samarbeid og teambygging

  Opplæring

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til de som har deltatt på Grunnkurs for BHT i 2008-2012 og nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning eller å gi nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Opplæring

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV