Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

 • Korleis kan jobben få deg til å sove betre?

  Mange norske yrkesaktive seier at dei har søvnproblem på grunn av jobb. Kvifor søv vi så dårleg og kva har arbeidsplassen med dette å gjere? Og kva er samanhengen mellom dårleg søvn, smerter og sjukefråvær? Høyr siste episode av podkasten "På jobben".

 • Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

  Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant annet kommer det frem at dieseleksos kan omdanne normale lungeceller til kreftlignende celler.

 • Unge, uerfarne og utsatte

  Unge arbeidstakere har høy risiko for arbeidsulykker og belastninger på jobb, spesielt ufaglærte og sesongarbeidere Vi må sørge for å gi sommervikarene en trygg start på arbeidslivet, sier STAMI-forsker

Kommende kurs hos STAMI

 • Frokostseminar 13. juni: Søvnproblemer, smerter og muskelskjelettplager

  Søvnproblemer er vanlig hvis man jobber utenom normal dagtid eller har lange arbeidsdager, og på sikt kan søvnproblemer øke risikoen for ulike helseplager og sykdommer. Blant disse finner vi en av våre største folkehelseutfordringer; muskelskjelettplager.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. Mange føler seg usikre som nye i BHT-rollen; En nøytral rådgiver for virksomhetene med spesialkunnskap om sammenhengen mellom arbeidet og helse. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver? Hvordan skal du gå frem? På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen best mulig.

  Opplæring

 • Dagsseminar om spirometri 12. september

  STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene. Seminaret forutsetter at deltakerne allerede har fått opplæring i og har erfaring fra å gjennomføre spirometri. Kurset tar også opp gjennomføring og kvalitetssikring av spirometri, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

  Opplæring

Aktuelle publikasjoner

Illustrasjonsfoto som viser ulike arbeidsforhold som STAMI forsker på.

STAMI i media

Få nyhetsbrev
Lukk