Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

 • Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

  Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.

 • Ny doktorgrad: Eksponering blant boredekksarbeidere og negative helseeffekter

  Ny doktorgrad fra STAMI har kartlagt den luftbårne eksponeringen blant boredekksarbeidere offshore, og evaluert sammenhenger mellom slik eksponering og negative effekter på lunger og luftveier.

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

Kommende kurs hos STAMI

 • Frokostseminar 24. april: Arbeid og helse – noen viktige arbeidsforhold og populære teorier

  Frokostseminaret vil presentere og diskutere psykologiske og organisatoriske forhold som kan ha stor praktisk betydning. Dessuten presenteres teorier som er blitt populære de siste årene. Frokostseminaret er dessverre fulltegnet. Vi minner at du kan se seminaret direkte på stami.no

  Frokostseminar

 • Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere

  Det er begrenset dokumentasjon og informasjon om eksponeringsscenarier og potensielle helseskader blant arbeidstakere som håndterer nanomaterialer. Derfor utarbeidet Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2017 noen retningslinjer om beskyttelse av arbeidstakere fra helsefarer av fabrikkerte nanomaterialer. STAMI deltok i utarbeidelsen av disse retningslinjene. 6. mai 2019 inviterer vi til seminar på STAMI for å legge frem resultatene av dette arbeidet.

Aktuelle publikasjoner

Illustrasjonsfoto som viser ulike arbeidsforhold som STAMI forsker på.

STAMI i media

Få nyhetsbrev
Lukk