Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

  • Bra arbeidsmiljø er bra business

    Har du det bra på jobb, produserer du mer. Derfor er det penger å tjene på å investere i et godt arbeidsmiljø.

  • NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

    Hva vet vi om effektene av ulike tilsynsstrategier for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, sykdommer og skader? 30. - 31. oktober arrangerer STAMI et NIVA-kurs som vil gå nærmere inn på hva vi vet om risikobaserte tilsyn i Norden og effekten det har på arbeidsmiljø og arbeidshelse.

  • STAMI på Arendalsuka 2019

    STAMI vil delta på tre arrangementer under Arendalsuka 12. - 17. august. Direktør Pål Molander deltar på vegne av STAMI, og vil stille til debatt om tematikk som angår frafall i arbeidslivet, hvordan forlenge yrkeskarrierer og redusere sykefravær.

Kommende kurs hos STAMI

Opptak fra frokostseminar

Aktuelle publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk