Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Artikkel

Magasinet Arbeid og helse fra STAMI

STAMI har i disse dager sendt ut magasinet Arbeid og helse til våre målgrupper. I magasinet kan du lese om fremtidens arbeidsmiljø, jobbusikkerhet, arbeidsmedisinske kartlegginger og ledelse, samt mye annet. Ikke fått det i posten? Da kan du bestille det gratis tilsendt her, eller laste det ned som pdf. Les mer

 • Frokostseminar 8. desember: Fremtidens arbeidsliv – hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?

  Vi står midt i en rivende teknologisk utvikling som mange karakteriserer som den fjerde industrielle revolusjon, og arbeidslivet er i hurtig endring. På frokostseminaret torsdag 8. desember vil STAMIs direktør Pål Molander redegjøre for de særnorske arbeidsmiljøfordelene. Hvordan har disse vært viktige for norsk arbeidsliv og hvorfor er de det fortsatt i dag? Kan vi opprettholde en høy arbeidsmiljøstandard i fremtiden i et arbeidsliv i stor utvikling?

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for BHT våren 2017

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT våren 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT. KURSET ER FULLTEGNET

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin 2017 (januarkurset)

  STAMI inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin 25.–26. januar 2017. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Siste nyheter fra STAMI

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  Alle som utfører arbeid påvirkes av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer. Det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge vurderes som positivt i de fleste internasjonale studier og sammenlikninger. Like fullt er det fortsatt utfordringer og forbedringspotensial i norsk arbeidsliv knyttet til forebygging av psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold.

 • Emosjonelt arbeid og sykefravær

  Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

 • Hvordan måle tremor (skjelving) hos arbeidstakere?

  Mange yrkesgrupper er utsatt for eksponeringer som man mistenker kan gi økt tremor/skjelving. Derfor inngår måling av tremor i mange studier av arbeidstakere med fysiske eller kjemiske eksponeringer. I en ny studie utført av forskere ved Sahlgrenska sykehus og Universitetet i Göteborg i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt, undersøkte man tremor i en gruppe eldre sveisere, for å vurdere ulike målemetoder.

 • Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

  Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse

  Resultater fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble lansert 17. november viser en positiv utvikling i arbeidsmiljøet blant yrkesaktive i EU. Samtidig peker den på at det fortsatt er en rekke utfordringer, spesielt knyttet til arbeidsmiljøforhold i spesifikke grupper av yrkesaktive sett i forhold til kjønn, alder og virksomhetsstørrelse. Det er også opphopning av risikofaktorer i enkelte yrkes- og næringsgrupper.

 • Skiftarbeid, søvn og smerte

  Langvarige smerter og søvnproblemer er vanlige i den generelle befolkningen. Flere studier antyder en gjensidig sammenheng mellom søvnproblemer og smerter. I et pågående forskningsprosjekt kartlegger STAMI sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smerte ved å gjennomføre eksperimentelle studier.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter