Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

 • Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

  En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge.

 • Bra arbeidsmiljø er bra business

  Har du det bra på jobb, produserer du mer. Derfor er det penger å tjene på å investere i et godt arbeidsmiljø.

 • NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

  Hva vet vi om effektene av ulike tilsynsstrategier for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, sykdommer og skader? 30. - 31. oktober arrangerer STAMI et NIVA-kurs som vil gå nærmere inn på hva vi vet om risikobaserte tilsyn i Norden og effekten det har på arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Kommende kurs hos STAMI

 • Dagsseminar 18. september: «Godt arbeidsmiljø er god butikk!»

  Bedrifter kan tjene godt på å ha et godt arbeidsmiljø, men da må man vite hva som virker! 18. september arrangerer STAMI seminar for å kaste lys over hvilke forhold på arbeidsplassen som virker inn på ansattes motivasjon og jobbtilhørighet, som igjen påvirker produktivitet og lønnsomhet i bedrifter.

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

  Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

Nye prosjekter

Opptak fra frokostseminar

Få nyhetsbrev
Lukk