Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter

 • Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

  Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima har du mindre sannsynlighet for å utvikle muskelskjelettplager, viser ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskere har studert forskjellige typer psykososiale arbeidssituasjoner for å se på mulige sammenhenger med muskelskjelettplager.

 • Ny STAMI-rapport: Gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko

  Olje- og gassproduksjon genererer en stor mengde oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles, renses og gjenvinnes. Arbeidstakere i bransjen har rapportert ulike helseplager som kan sammenfalle med eksponering på arbeidsplassen. I et større prosjekt har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og bransjen sett nærmere på hva arbeidstakerne faktisk eksponeres for, hvilken risiko dette kan utgjøre og hvordan en kan forebygge slik eksponering.

 • Ledig: Seniorrådgiver (fast stilling) og Forsker (treårig midlertidig stilling)

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det ledig to stillinger ved Avdeling for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA). Vi søker etter to motiverte medarbeidere med god vitenskapelig kompetanse som ønsker å gjøre en solid innsats på et fagfelt med høy samfunnsmessig relevans og nytte. Vi ser etter deg som jobber selvstendig, har gjennomføringsevne, praktiserer åpenhet og samarbeid, og som også vil bruke sin forskererfaring til formidling av kunnskap om arbeidsmiljø og helse.

 • Bedriftshelsetjenesten - arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018

  Arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidet som foregår. STAMIs direktør Pål Molander har karakterisert arbeidsmiljøet som "det glemte gullet". Her kommer bedriftshelsetjenesten inn som "arbeidsmiljøet gullgravere". Grunnkurs for BHT bidrar til å øke fokus på det som har størst betydning - primærforebygging – basert på STAMIs forskning.

Kommende kurs hos STAMI

 • Grunnkurs for BHT høsten 2018

  Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

Aktuelle publikasjoner

Siste fra STAMI-TV

STAMI i media