Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Er eksponering for ulike mobbehandlinger på jobb forbundet med selvmordstanker?

Ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv. Les mer

Kommende kurs

 • Frokostseminar 19. mai: sementstøveksponering og lungefuksjon

  Velkommen til frokostseminar hvor vi presenterer ny kunnskap om risiko ved inhalasjon av sementstøv. I et internasjonalt prosjekt har STAMI undersøkt nivå av sementstøv i arbeidsatmosfæren på mange ulike sementfabrikker i Europa og Asia, og har funnet at økende eksponering for sementstøv gir risiko for redusert lungefunksjon hos arbeiderne på lang sikt. Disse funnene har betydning for ansatte i andre bransjer med høy eksponering for støv, som hos tunnelarbeidere og i bygg- og anleggsbransjen.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for BHT høsten 2016

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT høsten 2016. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • BHT 2016 Landskonferansen

  STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  Konferanse

Siste nyheter fra STAMI

 • Biologisk monitorering av ovnstappere eksponert for mangan i manganlegeringsindustrien

  Er det mulig å overvåke eksponering for mangan mer effektivt ved måling av konsentrasjonen av mangan i urinen til personer eksponert i arbeid? I en ny STAMI-rapport har man sett nærmere på problemstillingen.

 • Er eksponering for ulike mobbehandlinger på jobb forbundet med selvmordstanker?

  Ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv.

 • STAMI-TV: Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokostseminaret ser overlege Merete Drevvatne Bugge ved STAMI på kjente og mindre kjente sammenhenger mellom yrkeseksponering og hjerte- og karsykdom. Frokostseminaret ble avholdt 21. april, og er nå tilgjengelig på web-tv.

 • Scandinavian Journal of Work, Environment & Health nr. 2, 2016

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du blant annet en systematisk gjennomgang av forskningen på biokjemiske biomarkører for muskelskjelett-plager i nakke og skulder, og artikler om effekter av jobbusikkerhet, prostatakreft i landbruket og sosial støtte som modifiserende faktor ved korsryggsmerter etter foroverbøyd arbeid.

 • Eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død både i industri- og utviklingsland, og enkelte faktorer i arbeidsmiljøet kan være utslagsgivende. Flere befolkningsundersøkelser de senere årene har vist en øket risiko for hjerte- og karsykdom i forbindelse med høy utendørs luftforurensning.

 • Ny nordisk rapport om arbeidsforhold for unge arbeidstakere

  Unge arbeidstakere har opptil dobbelt så høy risiko for å oppleve en ulykke på jobben sammenlignet med eldre arbeidstakere. Risikoen for arbeisrelaterte mentale plager, hodepine og hudproblemer er også betydelig høyere.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter