Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Frokostseminar 27. oktober: Hvordan sikre unge arbeidstakeres helse og sikkerhet?

  Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. På frokostseminaret på STAMI torsdag 27. oktober presenteres aktuell statistikk og vitenskapelig litteratur om unge arbeidstakeres arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Du vil lære om de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva vi kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår.

 • Grunnkurs for BHT våren 2017

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT våren 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

Siste nyheter fra STAMI

 • Vold og mobbing blant sykepleiere

  I en ny studie har sykepleiere blitt spurt om de har vært utsatt for fysisk vold, trakassering, eller mobbing i løpet av det siste året. Mer enn hver fjerde sykepleier svarte ja på dette. Sykepleiere som var utsatt for verbal aggresjon/trakassering hadde flere psykiske plager. Sykepleiere som var utsatt for mobbing, som gjerne er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobb-tilfredshet.

 • Kjemiske eksponeringer i norsk arbeidsliv

  Nærmere 25 prosent av norske yrkesaktive oppgir at de utsettes for kjemiske yrkeseksponeringer i sitt arbeid. Kjemiske eksponeringer er en risikofaktor for mange ulike helseutfall. Yrkene som rapporterer høyest andel kjemisk eksponering er mekanikere, byggearbeidene og metallarbeidere. Også yrkesgrupper som renholdere og anleggsarbeidere oppgir høyere kjemisk eksponering enn gjennomsnittet i Norge.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhengen mellom kroniske sykdommer, sykefravær og kostnader, og en review-artikkel med forfatter fra STAMI, om mobbing på arbeidsplassen og sykefravær.

 • Ledig stilling: Økonomisjef/førstekonsulent – vikar økonomi og regnskap

  Statens arbeidsmiljøinstitutt søker etter en engasjert medarbeider innen økonomi og regnskap. Stillingen vil være tilknyttet administrasjonsavdelingen ved instituttet som gjennom rådgivning og interne tjenester bidrar til at Statens arbeidsmiljøinstitutt er et velfungerende forskningsinstitutt. Stillingen er et ettårig fulltidsengasjement som vikar.

 • Ny doktorgrad ved STAMI om sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer

  Lungesykdom og eksponering i arbeidsmiljøet er en velkjent og utbredt problemstilling. En gruppe kjemikalier som enkelte arbeidstakere utsettes for er kreftfremkallende tjærestoffer. 15. september disputerer Heidi Uppstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om kjønnsforskjeller knyttet til sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer.

 • Det blir fullt hus på BHT 2016

  Over 400 er påmeldt til landskonferansen BHT 2016 26. - 28. september på Lillestrøm. Det er gledelig med så stor oppslutning, det viser at bedriftshelsetjenestene prioriterer en fagsamling om arbeidsmiljø og forskningsbasert kunnskap. Vi gleder oss til å levere en spennende landskonferanse!

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter