Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Safe-N-Medtech  (Safety testing in the life cycle of nanotechnology-enabled medical technologies for health) er et stort europeisk samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle en åpen plattform som vil fremskynde utviklingen av nanoteknologibaserte medisinske enheter (nanomedisinsk utstyr) for fremtidig bruk i helsesektoren, og involverer 28 partnere fra 13 land.

Nanopartikler defineres som partikler hvor minst en dimensjon er i størrelsesområdet 1-100 nanometer (10-9 til 10-7 meter), noe som tilsvarer 10.000 ganger mindre enn et hårstrå. Når partikkelstørrelsen minker til nanostørrelse, kan de fysiske egenskapene bli endret sammenlignet med det samme materialet i større dimensjoner. Dette kan gi mange nye nyttige egenskaper og bruksområder, og benyttes i dag i økende grad for utviklingen av ny medisinsk teknologi, som kontrastmiddel for MR eller spesifikk administrering av medikamenter.

Imidlertid kan endringen til nanostørrelse også ha potensielle ugunstige helseeffekter, som vi i dag mangler kunnskap om. Yrkesmessig eksponering av nanopartikler er spesielt bekymringsfullt, da arbeidere gjerne blir eksponert i lengre tidsintervaller og ved høyere eksponeringsnivåer en sluttbrukere i den generelle populasjonen. Nanopartikler i pulverform kan lett bli luftbårne og kan ved inhalasjon potensielt utgjøre en helserisiko for arbeidstakere.

I Safe-N-Medtech prosjektet vil STAMI undersøke sammenhengen mellom inhalasjon av nanopartikler under produksjon av nanomedisinsk utstyr og arbeidstakernes helse. STAMI skal lage risikovurderinger for «pilot test cases» (nye nanomedisinske produkter under utvikling) med fokus på eksponering og potensielle ugunstige helseeffekter av nanopartikler. Risikovurderingene vil være basert på informasjon fra «test case» eierne og detaljert informasjon om prosesser, beskyttelsestiltak og rom- og ventilasjonsforhold hos de ulike «test casene». Utvalgte nanopartikler benyttet i «test casene» vil videre bli testet eksperimentelt i laboratoriet med in vitro (humane lunge celler i kultur) og in vivo (mus) modeller for å gjenspeile partikkeleksponering i lungene og deres biologiske effekter.

Eksterne samarbeidspartnere: Dette er et EU-prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 program. 28 institusjoner fra 13 land deltar.

Se nettside for EU-prosjektet her

Økonomiske bidragsytere: EUs Horizon 2020