Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Det totale antallet industrielle kjemikalier i handel globalt er estimert til 40.000 til 60.000. Mer enn 60 prosent av volumet av kjemikalier i EU er klassifisert som helsefarlig, mens rundt 35 prosent er skadelig for miljøet.

Det trengs mer kunnskap om eksponering og helseeffekter av kjemikalier. I tillegg er metodene for å fremskaffe data og datalagring dårlig harmonisert, noe som kompliserer utveksling av data. PARC er en EU-dekkende forsknings- og innovasjonsplattform som har som mål å støtte kjemisk risikovurdering i EU og medlemsland med nye data, kunnskap, metoder, ekspertise og nettverk. Prosjektet skal blant annet legge til rette for overgangen til utvikling og bruk av såkalt “next generation risk assessment”, for bedre å beskytte arbeidstakernes helse. Prosjekter vil også tilrettelegge for EUs strategi for kjemisk bærekraft.

Prosjektet hadde offisiell oppstart 1. mai 2022.

Rundt 200 europeiske aktører er med, og involverer nasjonale og europeiske helse- og sikkerhetsbyråer samt forskningsorganisasjoner.

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å:

  • gi nye data, metoder og innovative verktøy til de som er ansvarlige for å vurdere og håndtere risikoen ved kjemisk eksponering
  • styrke nettverkene som samler aktører spesialisert innen de ulike vitenskapelige feltene som bidrar til risikovurdering

− Det er et stort gap mellom antall kjemiske stoffer som er i omløp og kunnskap hvordan disse påvirker helsa vår. Vi trenger mer kunnskap om risikovurdering og regulering av eksponering, og det trengs nye metoder og tilnærminger for å håndtere dette. For STAMI blir det spesielt viktig å sikre at arbeidshelse får en tydelig plass i prosjektet, forteller prosjektleder og forsker Steen Mollerup.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjektet er organisert i ni arbeidspakker, og STAMI deltar i seks av disse. STAMIs hovedinnsats er i arbeidspakke 6 som omfatter utvikling av regulatorisk toksikologi gjennom utvikling av nye metoder og mer effektive risikovurderinger med henblikk på å bedre arbeidsmiljø og helse. STAMI vil også bidra på arbeidspakkene 4 og 5, hvor målsettingen er å fylle kunnskapshull innen eksponeringskarakterisering og biomonitorering, samt identifisering av fare fra kjemiske stoffer. I arbeidspakkene 2, 3 og 9 vil STAMI bidra til nettverksbygging, kontakt med stakeholdere, internasjonalt samarbeid, utvikling av plattformer for effektiv kommunikasjon av resultater, samt kompetanseheving, kurs og opplæring.

− Ulike enheter på STAMI kommer til å bidra i det tverrfaglige arbeidet med PARC, inkludert gruppene for arbeidsmiljøtoksikologi, arbeidsmiljøkjemi, arbeidsmedisin og epidemiologi, samt kommunikasjon og opplæring, forteller Mollerup.

I tillegg til STAMIs medarbeidere vil flere PARC-finansierte postdoktorer være tilknyttet prosjektet.