Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Desse verktøya vil kunne nyttast for å minske bruken av dyrestudier i framtidig testing og risikovurdering. STAMI deltar som ein ekstern partnar i arbeidet med å utvikle og verifisere ein avansert cellulær lungemodell for risikovurdering av eksponering via inhalering.

Lungemodellen vil kunne bli brukt i testing og tryggleiksvurdering av eksponeringar for ulike partiklar og kjemikalier i arbeidsmiljøet.

PATROLS er eit EU-H2020-finansiert prosjekt.

Eksterne samarbeidspartnarar:
Swansea University (SU), England
Université de Fribourg (AMI), Sveits
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederland
BASF SE (BASF), Tyskland
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg
Helmholtz Zentrum, Tyskland
Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Sør Korea
Vitrocell, Tyskland