Nyhetsarkiv

Nyhet 20. september 2023

Er noen bedre i stand til å beskytte seg mot mobbing enn andre?

En ny studie undersøker om opplevelsen av å kunne forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen, fører til at mobbingen reduseres eller stan...

Nyhet 20. september 2023

STAMI leder nordisk kurs om framtidas psykososiale arbeidsmiljø

I november skal STAMI lede et NIVA-kurs om psykososialt arbeidsmiljø i lys av nye utviklinger i arbeidslivet.

Nyhet 19. september 2023

Eksponering for dieseleksos på helikopterdekk er under grenseverdien

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt eksponering for dieseleksos ved helikopteroperasjoner om bord på et freg...

Nyhet 14. september 2023

Ny doktorgrad undersøker eksponering for bioaerosoler i avfallsanlegg

Det grønne skiftet har påvirket avfallssektoren og ført til innføring av ny teknologi og en omstrukturering av arbeidsoppgaver. I sin dok...

Nyhet 13. september 2023

Velkommen til æresseminar for Stein Knardahl

STAMI holder æresseminar for Prof. Emeritus Dr. Med. Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 13. september klokken 10.00.

Nyhet 6. september 2023

Høyere nivåer av soppsporer på automatiserte avfallsanlegg

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har skaffet ny kunnskap om eksponering for mikroorganismer ved ulike typer anlegg ...

Nyhet 5. september 2023

Ny avdelingsdirektør for NOA

Cathrine Haugene Ljoså har tiltrådt som avdelingsdirektør for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI.

Nyhet 29. august 2023

Ansatte i gods- og persontransport til sjøs kan bruke En bra dag på jobb

Verktøyet En bra dag på jobb er laga spesielt for gods- og persontransport til sjøs, og hjelper ansatte og ledere med å sammen løse utfor...

Nyhet 17. august 2023

Forskningsbasert kunnskap grunnmuren i fremtidens arbeidsmiljø  

Debattdeltakerne i Arendal var enige: Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å bevare og utvikle gode arbeidsmiljø i et arbeidsliv s...

Nyhet 10. august 2023

Se STAMIs arrangementer fra Arendal her

STAMI hadde tre arrangementer under Arendalsuka. Her kan du se opptak av alle tre!

Nyhet 8. august 2023

Nå kan ansatte i barnevern styrke arbeidsmiljøet med En bra dag på jobb

Virksomheter innen barnevern får nå tilgang til fakta og statistikk om sin egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre arb...

Nyhet 1. august 2023

– Nyttig å ha et ferdig opplegg for å styrke arbeidsmiljøet

"Ja men vi har det jo så hyggelig på jobb", var reaksjonen til en barnehageansatt da arbeidsplassen hennes skulle bruke arbeidsmiljøverkt...

Nyhet 22. juni 2023

Logg av i ferien!

Å kvile og nyte livet med mindre krav og mas, er sjølve poenget med ferien for mange. Likevel er det ikkje alltid slik dei etterlengta so...

Nyhet 21. juni 2023

Arbeid med tunnelboremaskiner gir risiko for kvartseksponering

Under bygginga av Follobana har forskarar på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) studert kva tunneldrivarar blir utsett for under arbei...

Nyhet 16. juni 2023

Norsk arbeidsliv har høgare jobbkvalitet enn EU, viser ny rapport

Resultata frå den sjuande europeiske arbeidsmiljøundersøkinga (EWCS) teiknar i all hovudsak eit positivt bilete av arbeidsmiljøet i Noreg...

Nyhet 13. juni 2023

Podkast: Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan på...

Nyhet 7. juni 2023

Skeive kan oppleve diskriminering og trakassering på arbeidsplassen

– Alle vil tene på eit arbeidsliv der vi kan vere oss sjølve fullt ut, og der vi opplever psykologisk tryggleik, seier STAMI-direktør The...

Nyhet 5. juni 2023

No kan du ta BHT-opplæring når du vil

- Vi er glade for å kunne tilby eit fleksibelt og kvalitetssikra e-læringskurs som dekker alle dei obligatoriske læringsmåla for tilsette...

Nyhet 31. mai 2023

Ubalanse mellom jobb og privatliv øker risikoen for psykiske plager

Psykiske helseutfordringer er en økende årsak til både sykefravær og langvarig ekskludering fra arbeidsmarkedet. Sammenheng mellom jobb-p...

Nyhet 16. mai 2023

Hvorfor er det høyt sykefravær i hjemmetjenesten?

Det høyeste sykefraværet i Norge finner vi blant kvinner i typiske kvinnedominerte yrker innenfor helse- og sosialtjenester. STAMI er nå ...

Nyhet 11. mai 2023

Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen

Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for første gang beskrevet hvordan soppsporer og sammensettingen av sopparter påvirker immunf...

Nyhet 3. mai 2023

Podkast: Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? ...

Nyhet 2. mai 2023

Lavere eksponering for løsemidler i bilbransjen  

En ny STAMI-rapport viser at det generelt er lave nivåer av løsemidler i forhold til gjeldende grenseverdi ved arbeid med billakkering og...

Nyhet 27. april 2023

Godt arbeidsmiljø er ein menneskerett

Eit godt og trygt arbeidsmiljø er ein grunnleggande rett for alle i arbeidslivet. Eit nytt regelverk for bedriftshelsetenesta kan styrke ...

Nyhet 20. april 2023

Obligatorisk opplæring for BHT kommer snart i nytt format

Kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 som STAMI har sendt som videoundervisning siden januar, kommer snart i nytt format som e-l...