Nyhetsarkiv

Nyhet

IA-avtalen økte arbeidsdeltakelsen

Ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter ut...

Nyhet

Korte inngrep kan frigjere mykje asbest

Sjølv ved kortvarig arbeid med asbesthaldige materiale kjem det mykje asbestfibrar i lufta. Derfor er det viktig å vite kva materiale som...

Nyhet

Fleire får allergi og eksem

Talet på nordmenn med kontaktallergi og allergisk eksem mot konserveringsmiddelet MI har auka kraftig sidan 2008. Det viser ein studie de...

Få nyhetsbrev
Lukk