Nyhetsarkiv

Nyhet 16. november 2022

Hvor kommer muskel- og skjelettplager fra?

Arbeidslivet har endret seg. Færre har fysisk tungt arbeid. Likevel går ikke antall sykemeldinger på grunn av muskel- og skjelettplager n...

Nyhet 4. november 2022

Nå kan hjemmetjenesten bruke verktøyet En bra dag på jobb

Nå får virksomheter innen hjemmetjenesten tilgang til fakta og statistikk om egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre a...

Nyhet 3. november 2022

Talet på meldte arbeidsskadar i bygg og anlegg auka i 2021

Det har vore eit stabilt tal på arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen dei siste tre åra. Men i 2021 vart talet på meldte arbeid...

Nyhet 2. november 2022

Forlenger gjeldende IA-avtale med to år

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Nyhet 25. oktober 2022

Nedsett høyrsel gir høgare risiko for uførepensjon

Høyrselshemma har høgare risiko for å motta uførepensjon, spesielt yngre vaksne og arbeidstakarar med lavt utdanningsnivå.

Nyhet 18. oktober 2022

Eit enkelt verktøy for godt arbeidsmiljø i persontransport

'Ein bra dag på jobb' kan hjelpe alle som jobbar med rutebuss og persontransport til å få betre arbeidsflyt, meir motivasjon og mindre sj...

Nyhet 17. oktober 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet søker direktør til STAMI

Departementet søker en erfaren direktør som motiveres av å lede et fremragende flerfaglig forskningsinstitutt, har engasjement for arbeid...

Nyhet 13. oktober 2022

Kurs om statistikk for undersøkingar av yrkeseksponering og helseutfall

STAMI leiar eit NIVA-kurs som vil gi innsikt i å bruke statistiske metodar for å undersøke yrkeseksponeringar og helserisiko. Kurset er p...

Nyhet 6. oktober 2022

Slik kan medarbeidarundersøkingar styrke arbeidsmiljøet

For at ei medarbeidarundersøking skal kunne vere eit effektivt hjelpemiddel til å førebygge sjukefråvær, må undersøkinga kartlegge faktor...

Nyhet 27. september 2022

Hva betyr maktforholdet mellom mobber og offer på arbeidsplassen?

Å bli utsatt for hyppig mobbing på arbeidsplassen ser ut til å være skadelig for alle, uavhengig av hvordan mobbeofferet opplever maktfor...

Nyhet 21. september 2022

Direktør Pål Molander slutter i STAMI

Direktør Pål Molander vil f.o.m. 1. oktober slutte i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å bli administrerende direktør i Norsk ins...

Nyhet 20. september 2022

Slik kan arbeidsplassen forhindre mobbing

En ny studie viser at virksomheter kan forebygge mobbing ved å skape og opprettholde et sterkt klima for konflikthåndtering.

Nyhet 15. september 2022

Verktøyet som styrker lærernes arbeidsmiljø

'En bra dag på jobb' hjelper ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 8. september 2022

Risiko for spredning av frie asbestfibre ved brann

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ser på mulig eksponering for asbest hos brannkonstabler ved arbeid under brann og...

Nyhet 7. september 2022

Anbefaler grenseverdikriterier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

Den nordiske ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har nylig gitt ut en oversikt over kunnskap om grenseverdier f...

Nyhet 6. september 2022

Fant ingen sammenheng mellom lange arbeidsdager og subjektive smerter

Forskere fra STAMI har undersøkt om fire påfølgende lengre arbeidsskift henger sammen med økt risiko for subjektive smerter, søvnvarighet...

Nyhet 1. september 2022

Ansatte i eventyrbad reagerer kraftigere på stoffer i vannet 

De som jobber i svømmehaller med mye vann i bevegelse, har høyere forekomst av øye-, nese og halsirritasjon enn ansatte i mer tradisjonel...

Nyhet 29. august 2022

Blir nervesystemet påvirket av aluminiumseksponering?

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på om yrkeseksponering for aluminium påvirker nervesystemet. Det er det l...

Nyhet 26. august 2022

Styrker forskningen på arbeidshelse i Europa

Det store OMEGA-NET-prosjektet, som STAMI har ledet, er nå ved veis ende. Prosjektet har bidratt til vitenskapelig koordinering og fremdr...

Nyhet 22. august 2022

Godt arbeidsmiljø er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling

Hvordan henger arbeidsmiljø sammen med en bærekraftig samfunnsutvikling? STAMI inviterte toppene i norsk arbeidsliv til debatt under Aren...

Nyhet 19. august 2022

Slik kan frisører jobbe godt med arbeidsmiljø

Hele 96 prosent av frisørene i Norge er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin. Likevel finnes det noen utfordringer i arbeid...

Nyhet 10. august 2022

STAMI på Arendalsuka 2022

Møteplassen i sørlandsbyen er et viktig sted for diskusjoner om utfordringer i arbeidslivet i Norge. STAMI er til stede og deltar på mang...

Nyhet 3. august 2022

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

Nyhet 30. juni 2022

Korleis påverka koronapandemien arbeidsmiljøet på sjukehusa?

STAMI deltar i ein tverrfagleg studie om stress og helseplager hos sjukehuspersonell under covid-19-pandemien.

Nyhet 29. juni 2022

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...