Nyhetsarkiv

Nyhet 5. juli 2021

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studi...

Nyhet 30. juni 2021

Fem råd for en god sommerferie

Etter lang tid med hjemmekontorer, begrensninger, og sosial distansering er vi mer klare enn noen gang for ferie med familie og venner. H...

Nyhet 30. juni 2021

STAMI på Arendalsuka i august 2021  

På årets Arendalsuke arrangerer STAMI debatt om hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv.

Nyhet 24. juni 2021

Kan distraksjoner svekke sikkerheten på jobb?

Distraksjoner er overalt – og mye tyder på at distraksjoner kan ha betydning for kvaliteten på arbeidet – og for sikkerheten.

Nyhet 24. juni 2021

Lang arbeidstid kan øke risikoen for ulykker på jobben

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lange arbeidsdager og -uker kan øke risikoen for arbeidsulykker.  

Nyhet 17. juni 2021

Arbeid i ovnshall påvirker hjerte- og karfunksjonen

Forskere ved STAMI har oppdaget en sammenheng mellom arbeid i smelteverk og forbigående tidlige tegn på påvirkning av hjerte- og karsyste...

Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Nyhet 3. juni 2021

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene no...

Nyhet 2. juni 2021

Ny rapport gir viktig kunnskap om asbesteksponering

En ny STAMI-rapport peker på hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig ...

Nyhet 28. mai 2021

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunns...

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 10. mai 2021

Toppen barnehage deler sin erfaring med "En bra dag på jobb"

– En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper, forteller en av de ansatte i barnehagen. 

Nyhet 5. mai 2021

Høyere risiko for føflekkreft blant akademikere

I en ny studie ledet av STAMI, har nordiske forskere undersøkt hvilke yrkesgrupper som oftest rammes av føflekkreft. Høyest risiko fant d...

Nyhet 28. april 2021

Den internasjonale arbeidsmiljødagen 2021

28. april markeres verdens arbeidsmiljødag. I år rettes søkelyset mot hvordan pandemien har påvirket arbeidslivet og bevist hvor viktig a...

Nyhet 23. april 2021

Ny doktorgrad: Effekter av miljøgifter på nerve- og immuncellefunksjon

En ny doktorgradsavhandling ved STAMI bringer mer kunnskap om hvordan perfluorerte stoffer og blandinger av persistente organiske miljøgi...

Nyhet 22. april 2021

Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Nyhet 20. april 2021

Koronasmitte blant skole- og butikkansatte under første pandemibølge

Da pandemien brøt ut i 2020, fantes det ingen kunnskap om smittefaren i utsatte yrker. Dermed satte en forskergruppe ved STAMI i gang en ...

Nyhet 12. april 2021

Eksponering for kvarts øker risikoen for redusert lungefunksjon og lungesykdommer

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at høy eksponering for kvarts over tid gir økt risiko for utvikling av kols ...

Nyhet 25. mars 2021

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter for økt...

Nyhet 23. mars 2021

Ingen klar sammenheng mellom vibrasjonsarbeid og skjelving på hendene

Forskere har undersøkt om arbeidstakere som jobbet med vibrerende verktøy på 1990-tallet, opplever skjelving i hendene 20 år etter. De fa...

Nyhet 15. mars 2021

Skap et bedre arbeidsmiljø med "En bra dag på jobb"

STAMI har utviklet et verktøy som skal hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Sjek...

Nyhet 15. mars 2021

Ny rapport: Dette mener ekspertene blir viktig i fremtidens arbeidsmiljø

Eksperter på nordisk arbeidsmiljø har vurdert hvilke faktorer som fortjener spesiell oppmerksomhet i fremtidens arbeidsmiljø.

Nyhet 15. mars 2021

Hvorfor trenger vi søvn?

Når man forstår hva søvnen gjør, burde det være åpenbart at tilstrekkelig søvn er nødvendig for funksjonsevne på kort og lang sikt – og f...

Nyhet 1. mars 2021

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, ...

Nyhet 10. februar 2021

Stadige omorganiseringer gjør oss endringstrette

– Mange bedrifter gjør endringer til den nye normalen. Vår forskning viser at det ikke nødvendigvis er et gode, sier STAMI-forsker Lise F...