Nyhetsarkiv

Nyhet 13. oktober 2021

Partiklar frå tannsliping kan vere skadeleg for helsa

Sliping og polering av tenner med nye komposittmateriale kan føre til frigjering av mikro- og nanopartiklar. Tannhelsepersonell som pusta...

Nyhet 8. oktober 2021

STAMI satsar på kunnskapsoppsummeringar om arbeidsmiljø

«Forsking viser…», kan vi ofte lese på nett og i aviser. At ein får ryggplager av tunge løft, at sosiale medium gjer oss meir stressa ell...

Nyhet 1. oktober 2021

– Vi må løfte blikket i debatten om arbeidslivet i framtida

Etter halvanna år med meir heimekontor og fjernarbeid enn før, har vi hatt mange diskusjonar om fordelar og ulemper med slike løysingar. ...

Nyhet 30. september 2021

Nye funn om arbeidsbelastning og smerte i nakke og skuldre  

Det skal høyere belastning til for at smerter forverres i nakke- og skulderpartiet enn at de oppstår, viser en ny studie fra Statens arbe...

Nyhet 17. september 2021

Flere unge melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opple...

Nyhet 16. september 2021

Nå kan du bestille Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021

Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Bestill den gratis nå.

Nyhet 10. september 2021

Webinar 18. september: Arbeid i en uforutsigbar verden

Få med deg den nyeste forskningen om fremtidens arbeidsliv og forebyggende tiltak for å sikre gode arbeidsforhold fremover.

Nyhet 9. september 2021

Kvartseksponering øker risikoen for betennelsessykdommer

Nye studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at eksponering for kvarts øker risikoen for flere betennelsessykdommer som...

Nyhet 1. september 2021

Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.

Nyhet 1. september 2021

Hvordan sikre et best mulig arbeidsliv etter korona?

Partene i arbeidslivet er ganske enige i synet på bruk hjemmekontor fremover. Vi må dosere på en slik måte at det gir best mulig vilkår f...

Nyhet 17. august 2021

Arendalsuka 2021: Se opptak av STAMI-debatten om fremtidens arbeidsmiljø

Tirsdag 17. august kl 12.30 arrangerte STAMI debatt på Arendalsuka med tema "Fremtidens arbeidsmiljø: post korona".

Nyhet 28. juli 2021

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere ein stor overgang å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips ...

Nyhet 5. juli 2021

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studi...

Nyhet 30. juni 2021

Fem råd for en god sommerferie

Etter lang tid med hjemmekontorer, begrensninger, og sosial distansering er vi mer klare enn noen gang for ferie med familie og venner. H...

Nyhet 30. juni 2021

STAMI på Arendalsuka i august 2021  

På årets Arendalsuke arrangerer STAMI debatt om hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv.

Nyhet 24. juni 2021

Kan distraksjoner svekke sikkerheten på jobb?

Distraksjoner er overalt – og mye tyder på at distraksjoner kan ha betydning for kvaliteten på arbeidet – og for sikkerheten.

Nyhet 24. juni 2021

Lang arbeidstid kan øke risikoen for ulykker på jobben

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lange arbeidsdager og -uker kan øke risikoen for arbeidsulykker.  

Nyhet 17. juni 2021

Arbeid i ovnshall påvirker hjerte- og karfunksjonen

Forskere ved STAMI har oppdaget en sammenheng mellom arbeid i smelteverk og forbigående tidlige tegn på påvirkning av hjerte- og karsyste...

Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Nyhet 3. juni 2021

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene no...

Nyhet 2. juni 2021

Ny rapport gir viktig kunnskap om asbesteksponering

En ny STAMI-rapport peker på hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig ...

Nyhet 28. mai 2021

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunns...

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 10. mai 2021

Toppen barnehage deler sin erfaring med "En bra dag på jobb"

– En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper, forteller en av de ansatte i barnehagen. 

Nyhet 5. mai 2021

Høyere risiko for føflekkreft blant akademikere

I en ny studie ledet av STAMI, har nordiske forskere undersøkt hvilke yrkesgrupper som oftest rammes av føflekkreft. Høyest risiko fant d...