Nyhetsarkiv

Nyhet

Hva vet vi om kvinners arbeidshelse?

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv, og det høyeste sykefraværet finner vi i det som fortsatt er kvinnedominerte yrker, viser nas...

To hjemmesykepleiere på vei ut av kontoret, for å besøke brukere.
Nyhet

IA-avtalen økte arbeidsdeltakelsen

Ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter ut...

Nyhet

Korte inngrep kan frigjere mykje asbest

Sjølv ved kortvarig arbeid med asbesthaldige materiale kjem det mykje asbestfibrar i lufta. Derfor er det viktig å vite kva materiale som...

Få nyhetsbrev
Lukk