Nyhetsarkiv

Nyhet 22. mars 2023

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser e...

Nyhet 20. mars 2023

Et enkelt verktøy for et bedre arbeidsmiljø i landbruket

Arbeidsmiljøverktøyet 'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i landbruket til å få bedre arbeidsflyt, høyere motivasjon og mind...

Nyhet 14. mars 2023

IA-avtalen heldt fleire i jobb etter sjukefråvær

Å arbeide i ei IA-verksemd auka sannsynet for å bli verande i jobb, og for å kome tilbake i jobb, etter sjukefråvær lenger enn 16 dagar.

Nyhet 9. mars 2023

Tall på vold og trusler i barnevernet avhenger av metoden man bruker

Barnevernsansatte er ofte utsatt for vold og trusler. Nå har forskere fra STAMI undersøkt dette nærmere i akkurat denne yrkesgruppen. Hvi...

Nyhet 3. mars 2023

Therese Nordberg Hanvold blir ny direktør ved STAMI

I statsråd 3. mars ble Therese Nordberg Hanvold (45) beskikket til ny direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for en åremålspe...

Nyhet 23. februar 2023

– En bra dag på jobb gir ei oppvakning i verksemdene

Ein bedriftshelseteneste (BHT) i Bergen bruker arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb, for å bistå verksemder med god førebygging i trå...

Nyhet 21. februar 2023

Dieseleksos kan vere ei helseutfordring i petroleumsnæringa

I ei ny kartlegging oppgir ein stor del av verksemder i næringa at eksponering for dieseleksos er ei arbeidsmiljøutfordring.

Nyhet 15. februar 2023

Her finn du tal og statistikk om arbeidsmiljø i ulike yrke og næringar

STAMI har ein eigen nettstad med tal og statistikk om arbeidsmiljø. Her kan du få oversikt over arbeidsmiljøutfordringane i di næring og ...

Nyhet 14. februar 2023

Meir kunnskap om straumskader er avgjerande i elektrobransjen

Straumskader er meir relevant i arbeidslivet enn før. 18. til 20. april arrangerer STAMI og NIVA eit kurs om førebygging, eksponering, be...

Nyhet 8. februar 2023

Her utviklar STAMI ny kunnskap om nanopartiklar i lungene

Forskarar ved STAMI og NILU har utvikla og testa ein avansert lungemodell for å få betre kunnskap om korleis nanopartiklar verkar på menn...

Nyhet 2. februar 2023

Overnattings- og serveringsbransjen kan førebygge mykje av sjukefråværet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utvikla eit verktøy for overnattings- og serveringsbransjen som gjer det enkelt å jobbe med å s...

Nyhet 25. januar 2023

Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid

Forskere på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har studert hørselsendring i ulike yrker i Norge de siste 20 årene. Størst langsiktig h...

Nyhet 23. januar 2023

Ulik risiko for jobbavgang for kvinner og menn

Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid ...

Nyhet 11. januar 2023

Lær meir om eksponering for mikroorganismar

Mikroorganismar er overalt – også på mange arbeidsplassar. I mars arrangerer STAMI og NIVA kurs om eksponering og risikovurdering av mikr...

Nyhet 9. januar 2023

Konflikter med overordnede øker risikoen for sykefravær

Konflikter med overordnede er en risikofaktor for sykefravær blant ansatte. Det kommer frem i en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstit...

Nyhet 6. januar 2023

Disse faktorene gir utbrente lærere

En ny studie presenterer en systematisk oversikt over avgjørende faktorer for utbrenthet blant lærere.

Nyhet 3. januar 2023

Dette betyr de nye reglene for bedriftshelsetjenester

Nye regler for bedriftshelsetjenester (BHT) er tydeligere om tjenestens kjerneoppgaver, mer retta mot arbeidshelse, og krever obligatoris...

Nyhet 19. desember 2022

Hva inneholder støvet inne på sementfabrikken?

Luften inne i et sementproduksjonsanlegg inneholder store mengder partikler, som de ansatte kan puste inn og få i lungene. Nå har forsker...

Nyhet 19. desember 2022

Halvparten av sykefraværet i renholdsbransjen kan skyldes arbeidet

En stor del av dette fraværet kan bransjen forebygge ved å skape et sunnere arbeidsmiljø. Verktøyet En bra dag på jobb kan hjelpe arbeids...

Nyhet 13. desember 2022

God forebygging smører jobbmaskineriet

Det er vanskelig å telle det som ikke har skjedd. Men bedrifter som jobber riktig med forebygging av sykdom og skade, får igjen tre gange...

Nyhet 12. desember 2022

Follobana gir oss ny kunnskap om moderne tunneldriving

Etter 18 millionar arbeidstimar er den lange togtunnelen ferdig. STAMI har vore med, og samla inn ny kunnskap om arbeidsmiljøet på modern...

Nyhet 7. desember 2022

Nye anbefalinger for behandling av håndeksem

Arbeidsrelatert håndeksem kan bli verre vinterstid. Nå har hudeksperter fra hele Europa blitt enige om nye anbefalinger for forebygging, ...

Nyhet 5. desember 2022

Les årets utgave av magasinet Arbeid og helse

STAMIs årsmagasin Arbeid og helse 2022 er nå på vei til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets magasin er tema hvordan ...

Nyhet 16. november 2022

Hvor kommer muskel- og skjelettplager fra?

Arbeidslivet har endret seg. Færre har fysisk tungt arbeid. Likevel går ikke antall sykemeldinger på grunn av muskel- og skjelettplager n...

Nyhet 4. november 2022

Nå kan hjemmetjenesten bruke verktøyet En bra dag på jobb

Nå får virksomheter innen hjemmetjenesten tilgang til fakta og statistikk om egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre a...