Nyhetsarkiv

Nyhet

STAMIs årsrapport 2023

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2023.

Dekorativ illustrasjon fra framsida på årsrapporten.
Nyhet

Hva vet vi om kvinners arbeidshelse?

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv, og det høyeste sykefraværet finner vi i det som fortsatt er kvinnedominerte yrker, viser nas...

To hjemmesykepleiere på vei ut av kontoret, for å besøke brukere.
Få nyhetsbrev
Lukk