Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Eksponeringer i arbeidet kan bidra til en rekke vanlige sykdommer, blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel-skjelettsykdommer og psykiske lidelser. De økonomiske kostnadene av arbeidsrelaterte sykdommer utgjør i snitt 2 – 6% av EU-lands BNP, og den totale sykdomsbyrden i befolkningen er på samme nivå som for luftforurensing og fedme. Å redusere jobbeksponeringer og arbeidsrelaterte sykdommer er derfor et viktig mål for myndigheter og næringsliv. Tidligere studier har gitt viktig kunnskap om enkelteksponeringer og helseeffekter, men forholdet mellom helse og eksponering er komplekst, og det er få studier som tar høyde for samspillet mellom ulike eksponeringer og ulike sykdommer i ulike livsfaser.

EPHOR-prosjektet studerer sammenhenger mellom jobbeksponeringer og sykdommer, men i motsetning til tidligere studier, vil EPHOR ta utgangspunkt i den samlede eksponeringen gjennom hele livsløpet, både arbeidsrelaterte eksponeringer og ikke-arbeidsrelaterte eksponeringer (miljøeksponeringer, livsstil og sosioøkonomiske faktorer). EPHOR vil frembringe ny kunnskap ved å utnytte eksisterende datasett (over 40 kohorter som totalt inkluderer over 21 millioner personer) og data som samles inn i prosjektet (to casestudier, på henholdsvis luftveissykdommer og skiftarbeid).

Formålet til EPHOR er å utvikle en verktøykasse som myndigheter, forskere og bedriftshelsetjenester kan bruke som grunnlag for evidensbasert og kostnadseffektiv forebygging av sykdom.

Verktøykassen vil inneholde:

  1. Nyskapende metoder for innsamling, lagring og analyse av eksponering- og helsedata
  2. Bedre kunnskap om sammenhenger mellom jobbeksponeringer og sykdommer, inkludert komplekse interaksjoner mellom eksponeringer, biologiske mekanismer og tidlige tegn på sykdom, sårbare grupper (kvinner, innvandrere, arbeidere med utrygge ansettelsesformer) og sårbare livsfaser
  3. Modeller for å vurdere økonomiske og samfunnsmessige effekter av eksponeringer i arbeidslivet

Verktøykassen vil bidra til en bedre forståelse av det komplekse samspillet mellom arbeidsrelaterte eksponeringer og sykdommer, og gjøre det lettere for ulike aktører å iverksette tiltak for å redusere byrden av sykdommer forårsaket av jobbeksponeringer. En reduksjon i sykdomsbyrden vil bidra til:

  • Bedre helse og livskvalitet
  • Redusert belastning på helsevesenet
  • Økt produktivitet
  • Økt konkurranseevne internasjonalt

EPHOR er et unikt og ambisiøst samarbeid mellom 19 partnere fra 12 forskjellige land. Prosjektet er delt inn i 13 arbeidspakker, hvor STAMI er særlig involvert i arbeidspakke 2, 3, 5, 7 og 9. Ingrid Sivesind Mehlum leder arbeidspakke 5.

Du kan lese mer om prosjektet på ephor-project.eu

Eksterne samarbeidspartnere:

TNO, Nederland

ISGlobal, Spania

Institute for Occupational Medicine (IOM), Storbritannia

Aarhus Universitet, Danmark

Karolinska Institutet, Sverige

Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

University of Manchester, Storbritannia

Universiteit Utrecht, Nederland

INSERM, Frankrike

Finnish Institute of Occupational Health, Finland

Ethniki Scholi Dimosias Ygeias, Hellas

VTEC-Engineering BV, Nederland

Universitetet i Bergen, Norge

Lifeglimmer, Tyskland

Owlstone Medical Limited, Storbritannia

Interaktiv GMBH, Tyskland

Technologiko Panepistimio Kyprou, Kypros

Stockholms Läns Landsting, Sverige

 

Økonomisk bidrag:

Prosjektet mottar økonomisk forskningsbidrag fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Les mer om prosjektet