Gruppe for arbeidstoksikologi arbeider med forskning og kunnskapsoppbygging om toksiske virkninger på arbeidstakeres helse med opphav i kjemisk og biologisk eksponering. Gruppen gir råd og veiledning om risikoforhold, tiltak, grenseverdier, og prioriteringer knyttet til arbeidsmiljøforhold i norsk arbeidsliv.

Ansatte