Behandlingsansvarlig

STAMI, ved direktøren, har det øverste ansvaret for personvern ved instituttet.

Behandlingsansvarlige er for forskningsprosjekter prosjektledere, og for annen behandling av personopplysninger de respektive driftsansvarlige.

Innsamling og behandling av personopplysninger på stami.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, påmelding til arrangementer, jobbsøknader og lignende.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved å sende epost til postmottak@stami.no.

Alle opplysninger som samles inn behandles i henhold til de lover og forskrifter som gjelder på det aktuelle området.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker STAMIs nettsider. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Matomo. Vi har tidligere brukt Google Analytics, men avslutter bruken av dette i første del av 2023.

Matomo bruker informasjonskapsler, eller cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), for å registrere hvordan unike besøkende bruker vårt nettsted. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, og hvilke nettlesere de bruker.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om bruk av nettstedet til en enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Matomo lagres på deres servere i Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Matomo anonymiserer IP-adressen før tjenesten lagrer og bearbeider informasjonen. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på stami.no:

 • .doubleclick.net IDE DoubleClick – Tilpasset annonsering – krever samtykke
 • .doubleclick.net test_cookie DoubleClick – Tilpasset annonsering – krever samtykke
 • .stami.no _pk_id.1.9855 – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _pk_ses.1.9855 – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _ga Google Analytics – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _gatGoogle Analytics – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _gd<tall> – – –
 • .stami.no _gid Google Analytics – Nettstedsstatistikk
 • .youtube.com LOGIN_INFO YouTube
 • .youtube.com PREF YouTube
 • .youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
 • .youtube.com YSC – YouTube
 • icecube.cc webtvvolume – STAMI-TV
 • .stami.no cookie_notice_accepted – Administrasjon av samtykke
 • .stami.no _hjIncludedInPageviewSample – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _hjFirstSeen – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _hjIncludedInSessionSample – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _hjAbsoluteSessionInProgress – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _hjSession_2740644 – Nettstedsstatistikk
 • .stami.no _hjSessionUser_2740644 – Nettstedsstatistikk

Slik administrerer du informasjonskapsler

Søk

STAMI lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på stami.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form.

Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Nyhetsbrev

STAMI sender ut nyhetsbrev to til fire ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere navn og e-postadresse. Sendinblue er databehandler for nyhetsbrevet.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Kurs, seminar og andre arrangementer

For å administrere deg som kursdeltaker på våre gratiskurs er det nødvendig å oppbevare navn og e-postadresse. For betalingskurs må vi i tillegg ha informasjon om telefonnummer, yrkestittel, arbeidsgiver, arbeidsgivers adresse og organisasjonsnummer.

Med unntak av navn og organisasjon, som i visse tilfeller kan bli publisert på deltakerlister dersom det gis eksplisitt samtykke fra den enkelte, deles ikke disse opplysningene med andre. Opplysningene samles inn av sikkerhets- og rapporteringshensyn, samt for å kunne gi informasjon om arrangementet.

Informasjon om deltakere på yrkesrettede kurs og studier oppbevares i form av deltakernes navn, yrke og arbeidsgiver for å sikre et senere behov for kursbevis. Denne informasjonen slettes senest etter to år. Informasjonen utleveres ikke til andre.

Rekruttering

Søknader til stillinger på STAMI går gjennom rekrutteringsportalen jobbnorge.no. STAMI er dataansvarlig, og jobbnorge.no er databehandler.

Les mer om hvordan jobbnorge.no oppbevarer og behandler persondata.

Personalopplysninger

Som arbeidsgiver lagrer STAMI opplysninger om ansatte for å administrere lønn og øvrig personalansvar. Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for arbeidsforholdet.

STAMI har leverandøravtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om bruk av systemene SAP, Agresso og Basware. I tillegg bruker STAMI tidsregistreringssystemet TidBANK.

Den registrertes rettigheter

Personer som har registrert seg i STAMIs systemer, har rett til å få en bekreftelse på at opplysninger om vedkommende behandles og dersom dette er tilfelle, en kopi av opplysningene som STAMI har registrert om vedkommende. Opplysninger som samles inn behandles i henhold til de regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle området.

Den registrerte har rett til å kreve endring i opplysningene dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Dersom STAMI behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har den registrerte rett til å kreve at STAMI retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette.

Den registrerte har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i perioden det tar STAMI å kontrollere riktigheten av behandlingen. Den registrerte har rett til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til STAMI, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Ved krav om utlevering av personopplysninger, eller sletting av de samme, må du, som et sikkerhetstiltak mot utlevering av feil personopplysninger til feil person, kunne fremvise sikker identifikasjon. For å utøve dine rettigheter, kontakt postmottak@stami.no

Den registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med de til enhver tid gjeldende personvernregler.

Personopplysninger i forskningsprosjekter på STAMI

Personvernombud

For å sikre at personopplysninger blir behandlet i henhold til loven har STAMI utpekt et personvernombud med uavhengig rolle. Personvernombudet skal påse at ledelsen følger kravene til personvern i behandling av personopplysninger om ansatte og brukere.

Personvernombud ved STAMI er Jan Shahid Emberland, jan.s.emberland@stami.no. Det interne personvernombudet er også bindeledd mellom instituttet og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og skal tilse at STAMIs forskningspraksis til enhver tid er i tråd med personvernforordningen.

 

Kontaktinformasjon

Statens arbeidsmiljøinstitutt: postmottak@stami.no

Postadresse:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Pb 5330 Majorstuen
0304 Oslo