Avdelinger og ansatte

 • Pål Molander er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Administrasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for lønn og personalforvaltning, økonomiforvaltning, IT, sikkerhet og bygningsdrift.

 • Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å utvikle og følge opp instituttets kommunikasjonsstrategi, biblioteks- og dokumentasjonstjenester og instituttets undervisningstilbud. Her finner du også presse- og mediekontakter.

 • Avdelingen arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan skader skjer. Avdelingens aktiviteter er fordelt mellom forskning, utredning og tjenesteyting. Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø er delt i to undergrupper; Gruppe for kjemisk arbeidsmiljø og Gruppe for biologi og toksikologi.

 • Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi består av to grupper:

  Gruppe for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (OPA) studerer virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer

  Gruppe for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser (AML)
  studerer forhold av betydning for muskelskjelettlidelser, inkludert både felt- og mekanismestudier.

 • Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi har sitt hovedfokus på kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

 • Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling under STAMI som jobber med arbeidsmiljøovervåking.