Hjem Prosjekter Polymorfier i gener knyttet til omsetning[...]

Polymorfier i gener knyttet til omsetning av gentoksiske stoffer og betennelsesreaksjoner og deres betydning for helserisiko

Sårbarhet for å utvikle sykdom etter kjemisk eksponering varierer fra individ til individ. En slik variasjon i sårbarhet har ofte sammenheng med biologiske forskjeller i omsetting og avgifting av kreftfremkallende- og irriterende stoffer. Det er også påvist forskjeller i reparasjon av DNA-skader forårsaket av slike stoffer. Mye tyder på at samspillet mellom miljø og visse genvarianter har betydning for forekomst av helseskader.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Kunnskap om slike genvarianter er viktig fordi den kan gi oss bedre forståelse av årsaksmekanismer, og den vil bidra i identifiseringen av ukjent risikoeksponering og eksponeringsnivå. I tillegg vil kunnskapen kunne brukes til å si noe om individuell risiko og toleranse for helseskader.

Målsetting:

I dette prosjektet vil vi undersøke genvarianter i den norske befolkningen i relasjon til lungekreft, DNA-skader og inflammatoriske responser. Det vil fokuseres på variasjoner i gener knyttet til omsetning av kjemiske stoffer og betennelsesfremmende reaksjoner. Interaksjonen mellom transkripsjonsfaktorer som regulerer metabolske gener og inflammasjonsgener vil også bli undersøkt.

SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR STAMI:
Per Bakke, Haukeland sykehus, Bergen
International Lung Cancer Consortium (ILCCO). Dette er et internasjonalt konsortium hvor USA, flere land i Europa og Asia deltar for å forske på risikofaktorer knyttet til sårbarhet for lungekreft.

Publikasjoner:

Zaitlen et al, PlosGenetics, 2012,  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23144628)

Huang et al, PNAS, 2011 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911369)
Huang et al, PlosOne, 2011http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21829676

EKSTERN FINANISERING:
Kreftforeningen

 

Få nyhetsbrev
Lukk