Jan Olav Christensen

Jan Olav Christensen

Forsker (OPA) – Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

23 19 52 58

Publikasjoner

Andre ansatte i Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

Få nyhetsbrev
Lukk