Prosjektleder

  • Dagfinn Matre

    Fagsjef arbeidstidsforskning/ ledende seniorforsker

Prosjektdeltakere

Omtrent hver fjerde arbeidstaker i Norge oppgir at de jobber skift eller turnus, og ca hver tiende jobber om natten. Det blir også stadig mer vanlig å komprimere uken til færre, men lengre arbeidsdager. Skift- og nattarbeid kan føre til forstyrret søvn. Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager.

Vanlige mål for søvnforstyrrelser er innsovningstid, antall oppvåkninger, våkentid etter innsovning eller total søvnlengde. Men vi vet ikke nok om hvilke av disse søvnmålene som påvirker risikoen for å utvikle muskelskjelettplager.

Prosjektet vil benytte data som allerede er innsamlet fra ca 700 sykepleiere i Norge for å kartlegge hvilke søvnforstyrrelser som gir best prediksjon av muskelskjelettplager dagen etterpå. Vi vil også kartlegge om fysisk aktivitet, målt ved aktivitetsmåler, påvirker sammenhengen mellom arbeidstidsordning og muskelskjelettplager.

Prosjektet vil også benytte tidligere innsamlede eksperimentelle data for å gi en bedre forståelse av hvordan hjernen behandler smerte etter søvnløshet. I de eksperimentelle studiene har deltakere delvis avstått fra søvn i to netter før laboratoriemålinger smerte og hjerneaktivitet målt ved EEG.

Prosjektet bygger på det nylig avsluttede STAMI-prosjektet Skiftarbeid og helseplager.