Prosjektleder

  • Dagfinn Matre

    Fagsjef arbeidstidsforskning/ ledende seniorforsker

Prosjektdeltaker

Tema

Under den pågående pandemien er personell på sykehusenes intensivavdelinger vår viktigste ressurs for å ta vare på de syke.

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasienter som er smittet av Covid-19 i ulike faser av pandemien. Videre vil studien undersøke stressreaksjoner og helseplager under og i etterkant av utbruddet. Studien er en observasjonsstudie av pågående belastende arbeidssituasjoner og stressbelastninger i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Prosjektet vil

  • kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med covid-19-smittede pasienter under utbruddet
  • undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager
  • identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene

Prosjektet er en del av et større prosjekt organisert av NKVTS.