I dette prosjektet undersøkes virkninger av tiltak for å forebygge helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Sykefraværet i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norsk Industri har ligget noe høyere enn gjennomsnittet for Norsk Industri de siste årene. Det er gjort lite forskning på arbeidsmiljø, helseplager og sykefravær innen gjenvinningsindustrien. Det er behov for å øke kunnskapen på dette området. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bransjeforeningen for gjenvinning i Norsk Industri.

Et utvalg på 650 ansatte i gjenvinningsbransjen er inkludert i prosjektet. Data samles inn ved et spørreskjema som består av spørsmål om arbeidsmiljø og helse. Deltakerne vil fylle ut skjemaet totalt 3 ganger i løpet av prosjektperioden, med ett år mellom hver gang. Tiltak rettet mot forebygging av helseplager og sykefravær utvikles i etterkant av første runde. Informasjon om sykefravær hentes inn fra bedriftens registre.

Finansiering
Intern finansiering og forskningsbidrag fra Norsk Industri og NHOs arbeidsmiljøfond