STAMI-rapport

Publisert

  • 2020

STAMI-rapport nr. 2/2020. Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid må og kan utføres på, og har gitt muligheter til å organisere arbeid på en grunnleggende annerledes måte. Denne litteraturstudien ble gjennomført for å undersøke hvilke mulige konsekvenser digitalisering og nylig innførte teknologier i arbeidet har for arbeidstakeres psykososiale arbeidsmiljø, arbeidshelse og velvære.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang