Gruppe for arbeidspsykologi og -fysiologi studerer virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, samt betydningen av mekaniske, fysiske og psykososiale arbeidsforholds påvirkning på helse og mulige mekanismer for slike sammenhenger.

Ansatte