Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tidligere studier har vist at psykososialt stress på arbeidsplassen er assosiert med ulike subjektive plager som hodepine og nakkesmerter for de ansatte. Slike smerter er en viktig grunn til sykefravær i Norge. Økt kunnskap om sammenheng mellom psykososialt stress og smerte er viktig for forebygging av plager og sykefravær.

Stress og helse – betydningen av ledelse og konflikthåndtering

Prosjektet er basert på data fra ca. 1600 tilfeldig utvalgte arbeidstakere som har besvart spørsmål om stress på arbeidsplassen og helse. I tillegg er det samlet inn spyttprøver for å undersøke betydningen av genetiske faktorer som kan ha innvirkning på hvordan man håndterer miljøpåvirkningen. Betydningen av kjønn og ikke minst klima for konflikthåndtering på arbeidsstedet blir også kartlagt.

Hver enkelt ansatt har en egen unik genetisk forutsetning for å håndtere stressende og/eller negative situasjoner. Ved å analysere betydningen av psykososiale faktorer, f.eks. lederstil, og biologiske faktorer som genetikk og kjønn adresseres sammenhenger mellom stressorer, biologiske faktorer og subjektive helseplager som ikke tidligere har blitt studert.

Prosjektet bygger på det avsluttede prosjektet Psykososiale arbeidsfaktorer, langvarige smerter og sykefravær – betydningen av psykiske plager og epigenetiske forandringer

Økonomiske bidragsyter: Et liv i bevegelse – ELIB