Jan Shahid Emberland

Jan Shahid Emberland

Seniorrådgiver (OPA) – Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

23 19 51 84

Andre ansatte i Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

Få nyhetsbrev
Lukk