STAMI-rapport

Publisert

  • 2020

STAMI-rapport nr. 1/2020. Resultatene i denne første delrapporten fra prosjektet «Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien» gir et nokså bredt bilde av status for psykologiske/organisatoriske arbeidsmiljøforhold på tvers av de syv deltagende gjenvinningsbedriftene.

Rapporten gir også informasjon om flere viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Resultatene forteller om sammenhenger mellom de inkluderte
arbeidsmiljøfaktorene, 20 psykososiale/organisatoriske og seks fysiske, og kroppslige plager og psykiske plager, som er de to viktigste årsakene til sykefravær i Norge. Sammenhenger med legemeldt sykefravær har også blitt undersøkt. I tillegg har assosiasjoner mellom arbeidsmiljøfaktorer og tilfredshet med jobben og tanker om å slutte i jobben blitt undersøkt fordi også denne kunnskapen kan være nyttig for bedriftene å ha i arbeidet med å legge til rette for en gunstig arbeidssituasjon og dermed at arbeidsoppgaver blir gjennomført på en god måte.

STAMI-rapport; 1
Les publikasjon Åpen tilgang