STAMI-rapport nr. 2/2014. Utbredelsen av midlertidige ansettelsesordninger har økt de siste tiårene i mange europeiske land. Fra slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet er det blitt publisert flere studier som har undersøkt sammenheng mellom midlertidige ansettelsesformer og dårligere helse, sykefravær og ulykker.

Forskningslitteraturen fram til 2003 ble oppsummert i en systematisk litteraturgjennomgang publisert av Virtanen og medarbeidere i 2005. En oppdatering av denne litteraturgjennomgangen ble publisert av Ferrie og medarbeider i 2008.

For å etterprøve konklusjonene fra foreliggende litteraturgjennomganger gjennomførte vi et oppdatert litteratursøk for perioden 2003 til desember 2013. Søkestrategien er basert på søketermene som ble rapportert i den systematiske litteraturgjennomgang til Virtanen m.fl.

Vårt formål med denne kunnskapsoversikten er å gjengi hovedresultatene fra de to forliggende litteraturgjennomgangene og vurdere hvorvidt det har kommet fram nye studier som svekker eller styrker tilliten til gjeldende konklusjoner.