STAMI-rapport

Publisert

  • 2022

STAMI-rapport nr. 4/2022

Det overordnete formålet med prosjektet Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien er å skape kunnskap og bevissthet om systematisk arbeid for forbedring av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og virkninger på ansattes helse og sykefravær.

Rapportering av resultater etter fullført prosjekt er delt i to. Resultatene i delrapport I viste at arbeidsmiljø har betydning for helseplager (kroppslige og psykiske), legemeldt sykefravær,
jobbtilfredshet og tanker om å slutte i jobben blant arbeidstakere i gjenvinningsbransjen.

Her i delrapport II presenteres resultater om effekter av tiltaket (”survey-feedback”) på arbeidsmiljø, helse og langtidssykefravær.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang