Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Prosjektet ble initiert av Norges forskningsråd med primært mål er å skape ny kunnskap om hvilke faktorer på arbeidsplassen som her betydning for helse og deltagelse i arbeidslivet. Prosjektet er en proepektiv, logitudinell undersøkelse.

Prosjektet rekrutterer deltakere ved at bedrifter/virksomheter deltar. Deltakerne følges over tid med kartlegging av arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, endringer, holdninger, helse og arbeidsevne hvert annet år (prospektivt, full panel design).

Bedriftene/virksomhetene får tilbake anonymiserte rapporter om sitt arbeidsinnhold og arbeidsmiljø til sitt forbedringsarbeid (hittil > 3000 rapporter sendt ut). Prosjektet har holdt korte kurs i oppfølging av kartlegginger for deltakende virksomheter.

Et bredt utvalg av arbeidsfaktorer inngår i undersøkelsene, og prosjektet har vist at faktorer som ikke tidligere er undersøkt, har betydning for nakke- og ryggsmerter: rollekonflikter bidrar til nakkesmerter og hodepine. Bemyndigende ledelse og kontroll over beslutninger bidrar til å beskytte mot nakke- og ryggsmerter. Rettferdig ledelse bidrar til å beskytte mot ryggsmerter.

Siden alle faktorer måles flere ganger over tid, gir prosjektet mulighet for å undersøke revers kausalitet, dvs at et helseproblem kan ha betydning for hvordan man oppfatter arbeidet. To artikler har vist at helseproblem (mental distress og hodepine) har betydning for hvordan man opplever arbeidsforholdene.

Prosjektet har foreløpig fokusert på muskelskjelettsmerter, mental distress (angst og depresjon) og arbeidsevne. Det er planlagt artikler om faktorer som bidrar til jobbengasjement, jobbtilfredshet og om faktorer som modererer påvirkninger.

Det er også planlagt å koble data om arbeidsforhold og subjektive helseplager mot registre (dette er delprosjekt med eget prosjektnummer).

Datainnsamling vil fortsette. Publisering fra prosjektet fortsetter.

Eksterne samarbeidspartnere

Kari Anne Holte, IRIS.no

Publikasjoner

Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2010). Work and neck pain: a prospective study of psychological, social, and mechanical risk factors. Pain, 151(1), 162-173. doi: 10.1016/j.pain.2010.07.001

Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2012a). Work and back pain: a prospective study of psychological, social and mechanical predictors of back pain severity. Eur J Pain, 16(6), 921-933. doi: 10.1002/j.1532-2149.2011.00091.x

Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2012b). Work and headache: a prospective study of psychological, social, and mechanical predictors of headache severity. Pain, 153(10), 2119-2132. doi: 10.1016/j.pain.2012.07.009

Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2014). Time-course of occupational psychological and social factors as predictors of new-onset and persistent neck pain: a three-wave prospective study over 4 years. Pain, 155(7), 1262-1271. doi: 10.1016/j.pain.2014.03.021

Emberland JS, Knardahl S. Contribution of psychological, social, and mechanical work exposures to low work ability: a prospective study. J Occup Environ Med. 2014 Dec 2. [Epub ahead of print], PMID:25470453

Finne, L. B., Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2014). Psychological and Social Work Factors as Predictors of Mental Distress: A Prospective Study. Plos One, 9(7), e102514. doi: 10.1371

Finne, L. B., Knardahl, S., & Lau, B. (2011). Workplace bullying and mental distress – a prospective study of Norwegian employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 37(4), 276-286.

Hauge, L. J., Einarsen, S., Knardahl, S., Lau, B., Notelaers, G., & Skogstad, A. (2011). Leadership and Role Stressors as Departmental Level Predictors of Workplace Bullying. International Journal of Stress Management, 18(4), 305-323.

Nielsen MB, Finne LB, Christensen JO, Knardahl S. Job demands and alcohol use: testing a moderated mediation model. Scand J Work Environ Health. 2014 Sep 19. pii: 3455. doi: 10.5271/sjweh.3455. [Epub ahead of print] PMID:25237842.

Nielsen, M. B., & Knardahl, S. (2014a). Coping strategies: A prospective study of patterns, stability, and relationships with psychological distress. Scandinavian Journal of Psychology, 55(2), 142-150.

Nielsen, M. B., & Knardahl, S. (2014b). Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two year prospective study. Work & Stress, In press.

Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S., & Lau, B. (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 55(43-52).