Det norske arbeidslivet er i gang med en stor omstilling på grunn av klimaendringene. Dette gjør vi for å bidra til å redusere klimagassutslipp, og for å tilpasse oss klimaendringene.

Vi produserer energi på nye måter, vi transporterer gods og oss selv på nye måter, industrien produserer nye varer på nye måter. Slike store og små endringer finner vi nå i hele arbeidslivet.

Å omstille store næringer, betyr for mange virksomheter et kappløp for å bli relevante aktører som best kan møte nye krav fra myndigheter, oppdragsgivere og kunder.

Tips til virksomheter i omstilling

Akkurat da er det fare for å prioritere ned arbeidsmiljøet, fordi man kan oppleve at andre utfordringer haster mer.

– Jeg vil gi ett tips til virksomheter i omstilling. Ikke glem arbeidsmiljøet, sier STAMI-direktør Therese Hanvold.

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Og arbeidsmiljøet har mye å si for hvordan arbeidet kan påvirke helsa til de ansatte.

– Vi vet at et godt arbeidsmiljø er en kilde til god helse. Resultatet er lavere sykefravær, og bedre produktivitet og resultater. Godt arbeidsmiljø er lønnsomt, og en stor fordel å ha med seg fra start i dette viktige omstillingsarbeidet, sier Hanvold.

Nye oppgaver gir nytt arbeidsmiljø

STAMI forsker på næringer i omstilling, og vi ser at med nye måter å arbeide på, kommer nye utfordringer i arbeidsmiljøet.

Et eksempel på dette er kravene til hvordan man håndterer avfall. På grunn av klima- og miljøkrav skal vi sortere og legge til rette for at avfall blir gjenvunnet.

Derfor arbeider de ansatte på gjenvinningsanlegg tettere på avfallet for å sortere alt riktig. Men da blir de ansatte lettere påvirka av bakterier og sopp som svever i lufta ved avfallsbeholdere og i anleggene.

Når vi vet at disse risikofaktorene er en del av det nye arbeidsmiljøet, da er det mulig å finne tiltak som kan hindre at de ansatte blir syke av arbeidet de gjør.

– At disse nye utfordringene oppstår når en stor bransje er i omstilling, er helt naturlig. Arbeidsmiljø er ferskvare og noe man hele tiden må ha oppmerksomhet på, og jobbe med å forbedre. Derfor er det så viktig å bidra til ny kunnskap om nye arbeidsmiljøutfordringer som oppstår, samtidig som vi tar i bruk den kunnskapen vi allerede har om arbeidsmiljø og helse, sier STAMI-direktøren.

Norges fortrinn

Endringer i arbeid på grunn av klima- og miljøendringer skjer over hele verden. Og arbeidslivet i ulike land vil ha ulike utfordringer knytta til dette.

Men måten norske virksomheter organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, kan også påvirke arbeidsmiljø og arbeidshelse utenfor Norge.

– Godt arbeidsmiljø har lenge vært ett av Norges konkurransefortrinn sammenligna med arbeidsliv i andre land. Når vi nå står overfor store endringer i forbindelse med det grønne skifte i norsk arbeidsliv, er vi avhengig av å være oppmerksomme på nye arbeidsmiljøutfordringer slik at vi opprettholder vårt konkurransefortrinn også i fremtiden, sier Therese Hanvold.