Hjem Nyheter Flere yngre med nedsatt hørsel bruker hør[...]

Flere yngre med nedsatt hørsel bruker høreapparat

En ny studie viser at flere bruker høreapparat, og at yngre er mer positive til å bruke høreapparat enn eldre med samme grad av hørselstap.

Å høre godt på jobben er viktig for å kunne gjøre en god jobb og for å ta del i det sosiale fellesskapet.

Nedsatt hørsel er vanlig blant voksne, også blant norske arbeidstakere. En studie fra STAMI viser at nedsatt hørsel rammer 5,8 prosent av folk som er i jobb. Dette tallet vil øke når flere eldre står i arbeid.

God effekt

− Hørselshemmede arbeidstakere kan oppleve vansker med blant annet muntlig kommunikasjon og økt tretthet etter jobb. Bruk av høreapparat på jobben vil for mange ha en positiv effekt, både med hensyn til å gjøre en god jobb, bli mindre sliten og ta del i det sosiale fellesskapet.

Det sier Lisa Aarhus, overlege og forsker på STAMI og medforfatter på en ny studie fra STAMI og FHI om bruk av høreapparat i den norske befolkningen. 

Flere brukere

Studien har sett på hvor mange voksne som bruker høreapparat, og hva som påvirker bruken og nytten av hjelpemiddelet.

− Vi fant at bruken av høreapparat har økt fra 4,2 prosent i 1997 til 5,8 prosent i 2018, til tross for at andelen med hørselstap har gått noe ned i denne perioden. Blant de med funksjonsnedsettende hørselstap økte bruken fra 46 prosent til 64 prosent, forteller Aarhus.

Opplever at høreapparat hjelper

De fleste som bruker høreapparat, rapporterer at de opplever enten noe eller stor grad av hjelp fra apparatene.

I tillegg til hørselstapets alvorlighetsgrad kan det være andre faktorer som påvirket bruken. Det kan dreie seg om blant annet:

  • alder
  • støyeksponering
  • tinnitus
  • hørselstap fra barndommen
  • utdanning
  • ekteskap
  • barn
  • øreinfeksjoner
  • hodeskader

− Når det gjelder nytten av høreapparat, så vi at yngre kvinner er de som rapporterer om høyest nytte. De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus og eldre som er single, sier Aarhus.

Positiv utvikling

Fra tidligere studier vet vi at folk med dårlig hørsel løper en større risiko for å falle utenfor arbeidslivet, men også at sammenhengen har blitt svakere i løpet av de siste 20 årene.

En annen gledelig utvikling de siste 20 årene er at forekomsten av hørselstap blant voksne er redusert. Særlig har eldre menn fått bedre hørsel, noe som kan tyde på at støyreduserende tiltak på arbeidsplassen har en effekt.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk