Alle arbeidsplasser har utfordringer med arbeidsmiljøet, og alle må finne ut hvordan man best kan løse disse utfordringene på hver enkelt arbeidsplass.

De vanligste utfordringene i renovasjon og gjenvinning er:

  • innånding av gass, støv og kjemikalier
  • fysisk belastende arbeid
  • manglende faglige utviklingsmuligheter
  • samarbeid og kommunikasjon
  • sikkerhet

Arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb kan hjelpe ledere og ansatte med å sammen løse disse utfordringene.

En bra dag på jobb: Renovasjon og gjenvinning

Passe på belastningen

Fysisk belastende arbeid kan innebære tunge løft. For eksempel å løfte metallkasser som i seg selv veier 100 kilo, som inneholder komprimert avfall.

Ansatte henter også tunge avfallsbeholdere i avfallsrom som er nede i kjellere og garasjeanlegg, og blir dermed nødt til å dra tunge beholdere opp bakker og trapper. Om vinteren kan snø, is og brøytekanter gjøre belastningen større.

– I utgangspunktet er det sunt å bruke kroppen og være i bevegelse, men når belastningen blir for stor eller for langvarig uten at man får nok hvile, kan det være skadelig, sier STAMI-forsker Lars-Kristian Lunde.

Konsekvenser for helsen

Tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og gjentagende bevegelser er eksempler som kan føre til muskel- og skjelettplager.

Slike arbeidsmiljøutfordringer kan påvirke arbeidstakeres motivasjon, trivsel og prestasjoner. I ytterste konsekvens kan ansatte bli sykemeldt, noe som verken er bra for arbeidstakerne, arbeidsgiverne eller arbeidsplassen.

Lunde råder til å bruke hjelpemidler og maskiner der det er mulig, samt legge inn nok tid til pauser og muligheter for hvile gjennom arbeidsdagen.

Samarbeid mellom leder og ansatte

For å forebygge og håndtere arbeidsmiljøutfordringer, trenger leder og ansatte å skape et rom for samtale om utfordringer og mulige løsninger.

Kommunikasjon og et godt samarbeid mellom leder og ansatte er nøkkelen til suksess for å skape et bedre arbeidsmiljø. Det er nettopp dette ‘En bra dag på jobb’ bidrar til. Verktøyet er basert på forskning om hva som er de vanligste utfordringene i bransjen renovasjon og gjenvinning.

Korte filmer, plansjer og mal til en konkret handlingsplan bidrar til å stimulere til samtale, slik at det blir lettere å kartlegge utfordringer og tiltak på ens egen arbeidsplass.

Å jobbe aktivt med å forebygge og løse utfordringer er en god investering. Hvorfor? Fordi det bidrar til mer motivasjon og bedre helse blant ansatte, noe som gir bedre kvalitet på arbeidet. Det vinner alle på.

Arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb

Hittil har virksomheter i 22 bransjer tatt i bruk ‘En bra dag på jobb’, og nå finnes det også for bransjen renovasjon og gjenvinning. Verktøyet er en del av IA-avtalens satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det består av filmer og plansjer som kan brukes av tillitsvalgte og vernetjeneste, som underlag for møter mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse. I fem korte filmer forteller forskere, ledere og ansatte om de viktigste utfordringene i bransjen og hvordan det er mulig å håndtere dem.