Hjem Nyheter Støyskade på jobben forverres ikke når st[...]

Støyskade på jobben forverres ikke når støyeksponeringen slutter

Påvirker en støyskade tidlig i livet hørselen senere i livet? Nei, sier en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Hovedfunnet er at hørselen ikke påvirkes over tid etter at støyen stopper.

Hørselstap er en vanlig kronisk funksjonshemming. Totalt oppgir ni prosent av sysselsatte, tilsvarende 235.000 personer, at de i sitt daglige arbeid er utsatt for sterk støy. Det vil si at de i en fjerdedel av arbeidstiden eller mer må stå inntil hverandre og rope for å bli hørt.

Yrkesmessig støyeksponering er fortsatt en viktig risikofaktor for hørselstap. Forekomsten av sterk støy er høyere i yrker der de sysselsatte arbeider med eller nær maskiner, kjøretøy og verktøy.

En tidligere STAMI-studie har vist at 5,9 prosent voksne er rammet av invalidiserende hørselstap.

Utsatte næringer er:

  • sjøfart og luftfart
  • industri
  • fiske, jordbruk, skogbruk og akvakultur
  • bygg og anlegg
  • bilverksteder

Seneffekt av støy?

Det har lenge vært diskutert om en støyskade tidlig i livet kan påvirke hørselen senere i livet. Altså at støy kan ha en slags seneffekt og være skadelig selv etter at støyeksponeringen er avsluttet.

Det finnes få studier der deltakerne følges over en lengre periode og undersøkes flere ganger (longitudinell studie), og resultatene er inkonsekvente.

− For å vurdere risikoen for fortsatt hørselsnedgang etter at yrkesmessig støyeksponering har opphørt, undersøkte vi i denne nye studien langvarig hørselsnedgang hos personer med og uten tidligere yrkesmessig støyeksponering, forteller Lisa Aarhus, forsker på STAMI og førsteforfatter av artikkelen som presenterer funnene i studien.

Forskerne rettet oppmerksomheten mot personer som hadde vært utsatt for støy på arbeidsplassen, og målet var å undersøke om hørselsnedgangen fortsatte i årene etter at de hadde avsluttet denne spesifikke eksponeringen.

Studien er utført som en del av HUNT-studien i samarbeid med STAMI.

Gode nyheter for personer med støyskade

Resultatene indikerer at personer som har vært utsatt for støy, ikke er utsatt for et akselerert aldersrelatert hørselstap senere i livet. Med andre ord, at den negative effektene på hørselen fortsetter ikke etter at støyeksponeringen er avsluttet.

− Dette er gode nyheter til personer som har en støyskade, og støtter ikke teorien om at disse ørene er mer sårbare for aldring senere i livet, understreker Aarhus.

Studien gir et viktig bidrag til arbeidsmiljøforskningen og forståelsen av langsiktige effekter av yrkesmessig støyeksponering på hørselshelsen.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk