Nyhetsarkiv

Nyhet 22. mars 2018

Tunge tak i fremtiden?

Rå muskelkraft eller roboter? Tunge tak er fortsatt en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Vil teknologien gjøre det lettere for...

Nyhet 16. mars 2018

Når verden inntar norsk arbeidsliv

Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært m...

Nyhet 7. mars 2018

Mobbing, genetikk og smerte

Mobbing er et utbredt problem på norske arbeidsplasser, og kan føre til alvorlige helseproblemer – deriblant smerte. Vi vet fra tidli...

Nyhet 7. mars 2018

Sammenlikning av arbeidsmiljø for seniorer i de nordiske landene

Samlet sett synes det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for norske eldre arbeidstakere å være bedre enn for eldre arbeidstakere i...

Nyhet 7. mars 2018

STAMI-TV: Rengjøringsmidler i sprayform - utfordring på flaske

Hva vet vi om eksponering og helseeffekter fra rengjøringsmidlene som renholderne bruker? Hvilke sprayflasker genererer minst sprayparti...

Nyhet 28. februar 2018

EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvaren...

Nyhet 20. februar 2018

STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge

Hva er de vanligste helseskadelige påvirkningene som norske arbeidstakere kan bli utsatt for, hvilke sykdommer kan knyttes til eksponeri...

Nyhet 15. februar 2018

Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmo...

Nyhet 14. februar 2018

Arbeidsmiljø i elektrobransjen

Som elektriker møter du mange spennende oppgaver gjennom jobben. Yrket skårer godt på tilfredshet og jobbsikkerhet, men er også forbu...

Nyhet 1. februar 2018

Seniorer, arbeidsmiljø og arbeidsdeltakelse

I de fleste tilfeller er avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide resultat av et samspill mellom arbeidsmiljøet på...

Nyhet 25. januar 2018

Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være...

Nyhet 24. januar 2018

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohor...

Nyhet 19. januar 2018

Arbeidsmiljø - det glemte gullet

STAMIs direktør Pål Molander holdt i forrige uke et inlegg på NHOs årskonferanse som det er verdt å få med seg. Se innlegget her -...

Nyhet 16. januar 2018

Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av uts...

Nyhet 12. januar 2018

Å arbeide når det er kaldt

Mange arbeider i kalde omgjevnader. For desse yrkesutøvarane er det å jobbe når det er kaldt – anten det er utandørs med vind og ne...

Nyhet 10. januar 2018

5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen und...

Nyhet 20. desember 2017

Kartlegging av arbeidsmiljøet til billakkerere

STAMI har i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet startet en kartlegging med prøvetaking av arbeidsatmosfæren innen...

Nyhet 15. desember 2017

God BHT i ny versjon

God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvali...

Nyhet 15. desember 2017

Formidling av personleg risiko er ei vanskeleg øving

Kunnskapen om årsaksrelatert risiko for sjukdom er i første rekkje basert på studiar av grupper. Vi ønskjer ofte å kunne føreseie k...

Nyhet 11. desember 2017

Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av ko...

Nyhet 8. desember 2017

Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

En nylig gjennomført kunnskapsoppsummering viser at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevel...

Nyhet 8. desember 2017

Leder: Arbeidsmiljø handler ikke om firmahytte og treningstilbud på jobb

- Hvorfor er vi opptatt av firmahytte og treningstilbud i arbeidstiden, mens vi egentlig heller burde fokusert på rollekonflikter, arbei...

Nyhet 29. november 2017

Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom

Litt over ti prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 250.000 personer – oppgir å ha hudplager. En av fem av disse, cirka 53.000 per...

Nyhet 29. november 2017

Er arbeid sunt?

Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Når arbeidslivet nå opplever økt endringstakt, trenger vi vel neppe å bekymre oss for det...

Nyhet 24. november 2017

Ryggsmerter og genetiske faktorer

Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forskes det på en rekke faktorer som påvirker arbeidsrelaterte helseplager, og blant annet h...