Nesten halvparten av de med fravær i hjemmetjenesten, oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben viser nasjonale tall fra STAMI. Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.

Emosjonelle krav er en av flere utfordringer i bransjen. Verktøyet En bra dag på jobb, presenterer flere faktorer og arbeidsmiljøforhold som det er spesielt viktig å jobbe med for å redusere fravær og frafall.

Men ikke bare det, et bedre arbeidsmiljø kan gi bedre jobbmotivasjon, fremme god helse og for å forbedre resultatene til virksomheten.

Se En bra dag på jobb her

Nyttig for å løse arbeidsmiljøutfordringer

– Å jobbe systematisk med eget arbeidsmiljø med riktig kunnskap og fakta i bunn bidrar til et forbedret arbeidsmiljø på hver enkelt arbeidsplass. Her er verktøy slik som En bra dag på jobb viktig, sier fungerende direktør ved STAMI, Margrethe Schøning.

Kunnskapsbaserte verktøy og fakta om akkurat din bransje er viktige i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og viktig for at virksomhetene ved å bruke disse kan rette arbeidet sitt mot akkurat de behovene de har. Slik at de vet at de jobber med de faktorene som faktisk påvirker arbeidsmiljøet deres der de jobber.

Verktøyet En bra dag på jobb for hjemmetjenesten er nå også tilgjengelig på Arbeidsmiljøportalen. På portalen kan de som er en del av arbeidet i hjemmetjenesten, både arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og arbeidstakere, finne fakta om nettopp deres bransje og, ikke minst, gode verktøy slik som En bra dag på jobb – som kan bidra til et godt arbeidsmiljø på deres egen arbeidsplass.

Se Arbeidsmiljøportalen her

God kunnskap er avgjørende

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet, og det er forskjellig på ulike arbeidsplasser. Nettopp derfor er det viktig å jobbe behovsorientert og kunnskapsbasert.

STAMI leverer kunnskap og fakta om arbeidsmiljøet i hver enkelt bransje på Arbeidsmiljøportalen, også hjemmetjenesten. I tillegg leverer STAMI det kunnskapsbaserte verktøyet En bra dag på jobb som bygger på forskning, vitenskap og fakta. Et verktøy som gjenspeiler hverdagen i de ulike bransjene.

– En bra dag på jobb gjør det enkelt å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø og bidrar i tillegg til å styrke det lokale partssamarbeidet, sier Sture Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør ved STAMI.

Tilgjengelig for mange bransjer

Arbeidsmiljøportalen finner man tilpassede verktøy og fakta om bransjer med stort forebyggingspotensial.

Disse bransjene er tilgjengelige nå:

 • Hjemmetjenesten
 • Industri
 • Frisør
 • Bilbransjen
 • Varehandel
 • Kontorarbeidsplasser
 • Undervisning – grunnskole
 • Undervisning – videregående skole
 • Barnehage
 • Bygg
 • Anlegg
 • Næringsmiddelindustri
 • Petroleumsvirksomhet
 • Rutebuss og persontrafikk
 • Sykehjem
 • Sykehus