Publisert

– Forlengelsen av IA-avtalen er viktig for å sikre at arbeidet med utvikling av kunnskapsbaserte virkemidler og verktøy til bruk i arbeidslivet videreføres, sier Margrethe Schøning, konstituert direktør ved STAMI.

IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at partene derfor er enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.

– Arbeidsmiljøet handler om arbeidet, og hvordan man planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et fortsatt trykk på å formidle helhetlig og kvalitetssikret kunnskap på dette feltet til den enkelte virksomhet er viktig for å sikre resultater av alt det gode arbeidet som har blitt gjennomført innenfor treparts-samarbeidet over de siste årene. STAMI er svært fornøyd med at avtalen om å forlenge gjeldende IA-avtale er signert, med visshet om at dette er til det beste for arbeidslivet og arbeidstakerne i Norge, sier Schøning.