Hjem Nyheter Ansatte i eventyrbad reagerer kraftigere [...]

Ansatte i eventyrbad reagerer kraftigere på stoffer i vannet 

De som jobber i svømmehaller med mye vann i bevegelse, har høyere forekomst av øye-, nese og halsirritasjon enn ansatte i mer tradisjonelle svømmehaller. 

Det kommer frem i en ny studie med bidrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I svømmeanlegg er det vanlig å tilsette klorforbindelser for å holde vannet rent. Når klor kommer i kontakt med nitrogenforbindelser fra forurensninger i vannet, for eksempel svette eller urin, dannes uorganiske kloraminer. Det finnes flere former av kloraminer. Den formen som er vanligst i luften i svømmebassenger, er trikloramin.

Trikloramin som dannes i vannet, kan spre seg i luften, og de som jobber i svømmehallen vil da bli eksponert. Trikloramin er en forbindelse som er kjent for å forårsake irritasjon i øyne og luftveier.

Ikke bare eventyrlig

Nye vannaktiviteter, som opplevelsesbasseng med boblebad, bølgegeneratorer og vannsklier, er blitt mer vanlig, og kalles ofte eventyrbad.

Sammenlignet med konvensjonelle innendørs svømmebasseng, bruker slike eventyrbad generelt høyere vanntemperaturer, og aktivitetene fører til mer intens vannbevegelse og sprut.

Studien viser at ansatte i eventyrbad har høyere forekomst av øye-, nese og halsirritasjon en ansatte i mer tradisjonelle svømmehaller. I tillegg er luftnivåene av trikloraminer i svømmehallen høyrere i eventyrbadene.

Går lettere over i luften

I denne studien ville forskerne studere yrkeseksponering for trikloramin i luft ved eventyr- og rehabiliteringsbad for å se om de kunne finne skadelige helseeffekter.

− Vi valgte å se på eventyrbad, da det i denne type badeanlegg ofte er mye bevegelse i vannet. De kan gjøre at de trikloraminene som dannes i vannet, lettere går over i luften, forklarer Pål Graff, som har jobbet med studien sammen med svenske forskerkolleger.

− Funnet understreker viktigheten av tilstrekkelige grenseverdier for trikloramin for å sikre helsen til dem som jobber i bassenganlegg, legger Graff til.

→ Les også  Har evaluert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø 

 

Studien inkluderte fem innendørs eventyrbad hvor totalt 41 ansatte deltok i studien og 10 rehabiliteringsbassenganlegg med totalt 24 studiedeltakere.

Ved alle anlegg ble luftkonsentrasjoner av trikloramin undersøkt med både personlig og stasjonær prøvetaking. I eventyrbadene ble det også målt stasjonære luftkonsentrasjoner av endotoksiner.

I tillegg ble det samlet inn medisinske data fra de eksponerte svømmebassengarbeiderne ved alle anlegg. Studiedeltakerne som jobbet i svømmebassenget, fylte ut et spørreskjema og utførte spirometri- og FENO-målinger i utåndingsluft før og etter et arbeidsskift.

 

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk