Hjem Nyheter Les årets utgave av magasinet Arbeid og helse

Les årets utgave av magasinet Arbeid og helse

STAMIs årsmagasin Arbeid og helse 2022 er nå på vei til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets magasin er tema hvordan forskningen fra STAMI har betydning for arbeidet til den enkelte arbeidstaker.

STAMI arbeider hver eneste dag for å levere kunnskap som skal sette norsk arbeidsliv i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier. Årets magasin gir eksempler på hvordan vi jobber og tydeliggjør sammenhengen mellom godt arbeid og konkurransekraft, sysselsetting og helse.

I årets magasin blir du kjent med noen av våre spennende forskningsprosjekter og dyktige forskere og leser om hvilken verdi de tilfører arbeidslivet i Norge.

Forskning er bærebjelken i kunnskapsutviklingen innenfor arbeidsmiljø- og helsefeltet. STAMI skal motivere og legge til rette for kunnskapsbaserte prioriteringer i norske virksomheter og i arbeidsmiljøforvaltningen. STAMIs mål er å sette fagligheten i fokus, med god synlighet og tilgjengelig kunnskap, skriver konstituert direktør i STAMI, Margrethe Schøning, i årets leder.

Smaksprøver på årets innhold:

  • Hva er sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og godt omdømme?
  • Å jobbe når det er kaldt
  • Når arbeidsmiljøet inneholder farlige stoffer
  • Satsingen A-TID samler ny kunnskap om arbeidsmiljø og helse
  • Hva gjør plast med kroppen vår?
  • Bedriftshelsetjenesten smører jobbmaskineriet
  • Hvordan håndtere konflikter på jobb?
  • En bra dag på jobb: Slik jobber dere godt med arbeidsmiljøet

Hvordan bruker du Arbeid og helse? Vi setter pris på om du vil svare på noen spørsmål om STAMIs magasin: Spørsmålene finner du her.

Les eller bestill STAMIs magasin Arbeid og helse

Magasinet kommer ut hvert år i slutten av året. Magasinet er gratis. Ved bestilling blir mottakeren automatisk abonnent.

Få nyhetsbrev
Lukk