STAMI arbeider hver eneste dag for å levere kunnskap som skal sette norsk arbeidsliv i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier. Årets magasin gir eksempler på hvordan vi jobber og tydeliggjør sammenhengen mellom godt arbeid og konkurransekraft, sysselsetting og helse.

I årets magasin blir du kjent med noen av våre spennende forskningsprosjekter og dyktige forskere og leser om hvilken verdi de tilfører arbeidslivet i Norge.

Forskning er bærebjelken i kunnskapsutviklingen innenfor arbeidsmiljø- og helsefeltet. STAMI skal motivere og legge til rette for kunnskapsbaserte prioriteringer i norske virksomheter og i arbeidsmiljøforvaltningen. STAMIs mål er å sette fagligheten i fokus, med god synlighet og tilgjengelig kunnskap, skriver konstituert direktør i STAMI, Margrethe Schøning, i årets leder.

Smaksprøver på årets innhold:

  • Hva er sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og godt omdømme?
  • Å jobbe når det er kaldt
  • Når arbeidsmiljøet inneholder farlige stoffer
  • Satsingen A-TID samler ny kunnskap om arbeidsmiljø og helse
  • Hva gjør plast med kroppen vår?
  • Bedriftshelsetjenesten smører jobbmaskineriet
  • Hvordan håndtere konflikter på jobb?
  • En bra dag på jobb: Slik jobber dere godt med arbeidsmiljøet

Hvordan bruker du Arbeid og helse? Vi setter pris på om du vil svare på noen spørsmål om STAMIs magasin: Spørsmålene finner du her.

Les eller bestill STAMIs magasin Arbeid og helse

Magasinet kommer ut hvert år i slutten av året. Magasinet er gratis. Ved bestilling blir mottakeren automatisk abonnent.