Publisert

Pål har vært direktør i STAMI i 11 år, og var før det forskningsdirektør ved instituttet. STAMI har i denne perioden vært gjennom en rivende utvikling.

– Jeg vil se tilbake på tiden i STAMI med glede. Kombinasjonen av å få jobbe med veldig flinke folk på et viktig samfunnsområde har vært spennende. At vi, i tett samarbeid med mange aktører, har lykkes godt med vårt arbeid i disse årene og bidratt til at arbeidsmiljøområdet har fått et løft i Norge, har vært veldig gøy. Hardt arbeid og det å dra sammen vil alltid betale seg, sier avtroppende direktør Pål Molander.

– STAMI står godt rustet for fremtiden både strukturelt og kompetansemessig, og det gror godt med mange flinke folk i organisasjonen. Jeg føler at dette er et godt tidspunkt, både for STAMI og meg selv, til å overlate stafettpinnen til nye krefter. Grunnlaget som ligger der, i kombinasjon med å få tilført ny energi og noen nye perspektiver, vil gjøre organisasjonen godt, sier Molander.

Solid innsats

– Jeg vil takke Pål for den solide innsatsen som er lagt ned over mange år, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i STAMIs eierdepartement Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Vi er svært tilfreds med STAMIs utvikling de senere årene og de bidragene som instituttet gir til en mer kunnskapsbasert utvikling på dette området, både i forvaltningen og i arbeidslivet for øvrig. Departementet ønsker at denne gode utviklingen skal fortsette, sier Nordaas.

Stillingen som direktør i STAMI vil snarlig utlyses, med håp om oppstart for ny toppleder tidlig på nyåret. I mellomtiden har departementet oppnevnt avdelingsdirektør Margrethe Schøning som fungerende direktør i STAMI f.o.m. 1. oktober.

– Jeg ser frem til å legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå og stø kurs for STAMI den nærmeste tiden foran oss. Arbeidslivet er i endring, og STAMI har mange spennende oppgaver som står i kø og venter på at vi skal gyve løs på dem. Det ligger godt til rette for å utvikle instituttet videre, sier Schøning.