Hjem Nyheter Nye anbefalinger for behandling av håndeksem

Nye anbefalinger for behandling av håndeksem

Arbeidsrelatert håndeksem kan bli verre vinterstid. Nå har hudeksperter fra hele Europa blitt enige om nye anbefalinger for forebygging, diagnostisering, og behandling av håndeksem.

Håndeksem er en inflammatorisk hudlidelse som påvirker livskvaliteten og arbeidsevnen til dem som er rammet. Om lag ti prosent av befolkningen er plaget med håndeksem, og det er den hyppigste arbeidsrelatert hudsykdommen.

Hudeksperter fra hele Europa, samt Australia og Argentina, har i en vitenskapelig publikasjon presentert nye evidensbaserte anbefalinger for diagnostisering, forebygging og behandling av håndeksem. Anbefalingene inkluderer også anbefalinger for arbeidsrelatert håndeksem.

Hudplager og hudsykdommer kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen, eller når eksponeringen forverrer en tilstand som var der uavhengig av arbeidet.

− De nye anbefalingene vil ha betydning for både det kliniske arbeid som arbeidsmedisinere og hudleger gjør og forebygging  av arbeidsrelatert håndeksem, sier overlege og forsker i STAMI, Jose Hernán Alfonso.

Anbefalingene understreker viktigheten av forebygging, tidlig diagnostisering og behandling av håndeksem.

Den vitenskepelige publikasjonen med anbefalingene kan du lese her: Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema

Våtyrker mest utsatt

Håndeksem forekommer oftest i våtyrker. Noen typiske yrkesgrupper i denne kategorien er frisør, renholder, helsepersonell, kokk og mekaniker.

Vått arbeid er arbeid som gjør at hendene enten

● er i kontakt med vann i to timer eller mer per dag, eller
● vaskes 20 ganger eller mer per dag, eller
● dekkes av tette hansker to timer eller mer per dag

Atopisk eksem
Barneeksem
Kontaktallergi
Vått arbeid
Kalde/tørre værforhold og lav innendørsfuktighet
Yrke
Tobakksbruk
Lavere utdanningsnivå
Stress

Alfonso trekker frem at tidlig diagnose samt rask og riktig behandling er avgjørende for å unngå at håndeksemet blir langvarig og vanskelig å behandle.

Risikovurdering og forebygging

Å gjennomføre en risikovurdering på arbeidsplassen er avgjørende for å oppdage og deretter minimere skadelige hudeksponeringer. De nye anbefalingene beskriver STOP-prinsippet, som er en oversikt over de viktigste forebyggende tiltakene:

S  Substitusjon/eliminering. Skadelige eksponeringer byttes ut med et mindre skadelige alternativer eller fjernes

T  Teknologiske tiltak. Eksempler er automasjon, innkapslede maskiner, ventilasjonssystem, sprutbeskytter

O  Organisatoriske tiltak: Variasjon i og rotasjon av arbeidsoppgaver for å redusere mengde og intensitet av skadelige hudeksponeringer.

P  Personlig verneutstyr: Opplæring om, tilgang til og riktig bruk av verneutstyr (vernehansker, masker, briller og verneklær)

Opplæring viktig for å forebygge

Opplæring om risikofaktorer og hvordan man beskytter huden på jobb er nødvendig. Denne opplæringen må gjentas med jevnlig mellomrom.

− Vi anbefaler å tilby opplæring til ansatte i risikogrupper i våte yrker, som frisører, helsearbeidere, byggearbeidere og metallarbeidere, slik at de blir best mulig rustet til å ta vare på huden, sier Alfonso.

 • Bruk vernehansker for vått arbeid og arbeid med håndkontakt med farlige stoffer, både hjemme og på jobb
 • Det er viktig å være klar over gjennomtrengingshastigheten til vernehanskene og tiden det tar før ulike hanskematerialer brytes ned
 • Vernehansker skal være intakte, rene og tørre innvendig
 • Vernehansker skal brukes når det er nødvendig, men så kort tid som mulig fordi friksjon, svette og varme forårsaket av hanskebruk kan føre til irritativt kontakteksem, spesielt ved langvarig bruk eller for irritert hud
 • Når vernehansker brukes i mer enn ti minutter, bør bomullshansker brukes under og skiftes regelmessig for å redusere risikoen for irritert hud på grunn av tildekkede hender
 • Engangshansker skal brukes kun én gang
 • Bruk forede hansker om vinteren eller ved arbeid i kulde

Håndvask

 • Håndvask er viktig for å fjerne helsefarlige stoffer fra huden
 • Hyppig håndvask er imidlertid assosiert med utvikling av eksem og bør unngås
 • Vask hendene i lunkent, ikke varmt, vann
 • Bruk av grove børster og slipemidler eller til og med organiske løsemidler for å rense huden bør unngås
 • Skyll og tørk grundig etter vask
 • Håndvask med såper bør erstattes med alkoholdesinfeksjon når hendene ikke er synlig skitne (spesielt i helsevesenet eller mathåndtering) da alkohol er mindre irriterende enn håndvask med såpe

Fuktighetskremer

 • Bruk fuktighets/barrierekremer i løpet av arbeidsdagen, men spesielt etter jobb og før leggetid.
 • Det kan være lurt å bruke en lettere mykgjørende lotion i løpet av dagen og en fetere, helst duftfri, lipidrik fuktighetskrem før sengetid.
 • Hvis barrierekremer er brukt, påfør dem før arbeid og igjen etter håndvask før du fortsetter arbeidet.

Generelt

 • Ikke bruk ringer eller andre smykker på hendene når du utfører vått arbeid.

 

Diagnostisering

Tidlig henvisning til arbeidsmedisiner og hudlege er avgjørende for å unngå at hudplagene blir langvarige og vanskelig å behandle. Bedriftshelsetjeneste og fastlege kan være behjelpelige med dette.

− Når eksemplagene har vart tre måneder eller mer, eller når pasienten ikke responderer på behandling bør pasienten testes med lappetest med tanke på allergisk kontakteksem, sier Alfonso.

En oversikt over eksponeringer både hjemme og på jobb vil være til stor hjelp for arbeidsmedisinere og hudleger for å finne ut av hvilke tester som bør brukes.

Utredningen og lappetesting vil være nyttig for å identifisere om kontaktallergi gir og/eller forverrer eksemet. Ved å unngå disse eksponeringene kan man unngå forverring og et langvarig og vanskelig forløp.

Tabellen under viser anbefalt diagnostisk oppfølging ved håndeksem.

Behandling

Heldigvis finnes det et bredt spekter av behandlinger av håndeksem, som er oversiktlig listet opp i retningslinjene.

Behandlingen av håndeksem må tilpasses individuelt i forhold til alvorlighetsgrad (mild, moderat, alvorlig eller veldig alvorlig), sykdomsetiologi (irritativ, allergisk, atopisk, blandet), hvor akutt eksemen er, risikofaktorer, alder og kjønn.

− Skal behandlingen være vellykket, må man identifisere og redusere hudkontakt med allergener og irritanter, understreker Alfonso.

Tabellen under viser anbefalingene for behandling av håndeksem.

Standard behandlingMildt håndeksemModerat håndeksemAlvorlig eller veldig alvorlig håndeksem
AnbefaltRådgivning
Fuktighetskrem
Beskyttende hansker
Unngå relevante irritanter og allergener
Moderat sterke kortisonkremerModerat sterke og meget sterke kortisonkremerModerat sterke og meget sterke kortisonkremer

Alitretinoin (A-vitaminpreparat)
ForeslåttTakrolimus salveLysbehandling
Takrolimus salve
Ciklosporin
Må vurderes individueltMethotreksate
Azatioprin
Acitretin for hyperkeratotisk håndeksem

Ciklosporin A: Off label systemisk behandling, unntatt for atopisk håndeksem i noen land
Methotreksate, Azatioprin og Acitretin: Off label systemisk behandling for håndeksem

– Helsepersonell trenger kontinuerlig oppdatert informasjon om håndtering av håndeksem for å sikre best mulig  forebygging, diagnostisering og behandling for pasientene sine. Vi håper de nye anbefalingene blir et godt verktøy i dette viktige arbeidet, sier Alfonso.

Anbefalingene er gyldige til 2025, og du finner dem her.

 

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk