Omtrent 67.000 personer jobber som renholdere i Norge. Av disse er 72 prosent kvinner, 53 prosent jobber deltid og 43 prosent arbeider alene.

Nesten halvparten (49 prosent) av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. Dette er et høyt arbeidsrelatert sykefravær, sammenligna med andre bransjer i arbeidslivet.

Det arbeidsrelaterte sykefraværet i bransjen er fordelt slik:

  • 63 prosent av de med smerter i ryggen oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 82 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 75 prosent av de med smerter i armene oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 61 prosent av de med smerter i beina oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 38 prosent av de med hudplager oppgir at dette kan skyldes jobben

Verktøyet En bra dag på jobb for renholdsbransjen finner du her:

En bra dag på jobb: Renhold

Riktige tiltak hjelper

Totalt taper bransjen 930.000 dagsverk i året til legemeldt sykefravær. Plagene ansatte i bransjen opplever er relatert til arbeidsmiljøeksponeringer som mulighet for faglig utvikling, mulighet til å påvirke arbeidet, støtte fra leder, fysisk belastende arbeid og vått arbeid og kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Mye av dette kan arbeidsplasser i renholdsbransjen forebygge ved å jobbe med aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet.

Verktøyet En bra dag på jobb kan hjelpe arbeidsplasser med å finne de riktige tiltakene for å planlegge, organisere og utføre arbeidet på måter som kan forebygge sykefravær og frafall.

En bra dag på jobb

En bra dag på jobb bidrar til at virksomheter innen ulike bransjer får tilgang til denne informasjonen gjennom fakta og statistikk om egen bransje som gjør det enkelt å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi har laga verktøyet basert på nasjonal statistikk for arbeidsmiljø og helse, for hver enkelt bransje.

Dette bidrar til at arbeidsplasser kan bruke En bra dag på jobb til å løse de utfordringene hver enkelt bransje opplever som viktige for deres arbeidsmiljø.