Publisert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet lyser ut ledig stilling som direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Her kan man søke på stillingen hos departementet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) driver forskning og kunnskapsoppbygging for å fremme godt arbeidsmiljø og forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade i norske virksomheter. Instituttet bidrar til kunnskapsbaserte tiltak og prioriteringer hos myndighetene og hos organisasjonene i arbeidslivet.

STAMI er internasjonalt ledende på sitt felt og ivaretar dessuten viktige forvaltningsoppgaver. Instituttet har god økonomisk styring og kontroll. Departementet søker en erfaren direktør som motiveres av å lede et fremragende flerfaglig forskningsinstitutt, har engasjement for arbeidsmiljøfeltet og som ser nytten av kunnskapsbaserte bidrag til forvaltning og næringsliv.

Som STAMIs direktør vil du lede vel 140 engasjerte og motiverte medarbeidere og ha en bred og sammensatt kontaktflate, både nasjonalt og internasjonalt. Du vil representere i internasjonale forskningssamarbeid, ha en tett kontakt med arbeidslivets parter, bli lyttet til i næringsliv og forvaltning og bidra i forhold til arbeidsmiljømyndigheter.

Vi søker ny direktør med

  • interesse for kunnskapsutvikling på arbeidsmiljøområdet
  • forståelse for mekanismene i arbeidslivet og kjennskap til trepartssamarbeidet
  • forskerkompetanse minimum på doktorgradsnivå
  • god rolleforståelse, bred samfunnsinteresse og kjennskap til sentralforvaltningen
  • relevant ledererfaring, gode lederegenskaper og evne til å utvikle og utfordre en kunnskapsorganisasjon
  • et bredt interessefelt, også vitenskapelig med tro på flerfaglighet
  • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge nettverk og gjøre forskningsresultater interessante i ulike miljøer

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med departementets rådgiver, Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet for arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttet er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet og skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse. STAMI er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. Instituttet retter seg mot alle deler av norsk arbeidsliv, og kartlegger miljø- og helseforhold, vurderer faremomenter og foreslår forebyggende tiltak på arbeidsplassene.

Instituttet ligger på Majorstuen i Oslo, og har i overkant av 140 ansatte.

For mer informasjon, se www.stami.no.