Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Ledige stillinger hos STAMI

Det er for tiden tre ledige stillinger hos STAMI. En stilling som doktorgradsstipendiat, en stilling som avdelingsdirektør og en stilling som avdelingsingeniør. Les mer

Publikasjoner

Kommende kurs

 • Grunnkurs for BHT høsten 2015

  Kurset er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Nytt kurs for BHT på toppnivå

  Bedriftene blir mer kvalitetsbevisste, det gjelder også hva de forventer fra bedriftshelsetjenesten. Kan din BHT-virksomhet skilte med at de ansatte har de fremste kvalifikasjoner? Videreutdanningsprogrammet (VUP) for BHT i regi av STAMI er i en tilsvarende utvikling. Visste du at programmet nå kvalifiserer til 15 studiepoeng på masternivå hos NTNU?

  Opplæring

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til alle som tidligere har deltatt på Grunnkurs for BHT og som nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning og samtidig gjøre nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Ny skulptur ved STAMI

  Kunstner Arne Ingvaldsen har på oppdrag fra KORO etablert/utført kunstverket Stifinner (Pathfinder) for STAMI.

 • Ledige stillinger hos STAMI

  Det er for tiden tre ledige stillinger hos STAMI. En stilling som doktorgradsstipendiat, en stilling som avdelingsdirektør og en stilling som avdelingsingeniør.

 • Flere eldre inkluderes – mens flere unge står utenfor arbeidslivet

  Rapport fra faggruppen for IA-avtalen: Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

 • Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

  Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledelsesteorier og modeller. Derimot er det kanskje lettere å begrunne hva som fremmer læring av ledelse?

Prosjekter

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV