I dette webinaret fortel STAMI-stipendiat Randi Hovden Borge kva forskinga viser oss om samanhengen mellom kontorkonsept, arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Dette er viktig kunnskap å ha med seg når ein skal vurdere og velje ulike kontorkonsept i det norske arbeidslivet.

→ Høyr også podkast om temaet: Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?