Kursinformasjon

 • Når:
  27. august 2024
 • Varighet:
  Kurset har fire samlinger: uke 35, 39, 44 og 48
 • Sted:
  Første og siste samling er i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8 på Majorstuen i OSLO. Samling to og tre gjennomføres digitalt på Teams.
 • Påmeldingsfrist:
  31. mai 2024
 • Kursavgift:
  Kursavgift for Grunnkurs for BHT høsten 2024 er kr 21.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 14.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team. Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Grunnkurset er åpent for alle yrkesgrupper i BHT. Vi ønsker stor faglig bredde for best mulig kurs og prioriterer inntil to fra yrkesgruppene lege/arbeidsmedisiner, yrkeshygieniker og psykolog/organisasjonspsykolog til hvert kurs.

Kurspåmeldingen til høstens kurs er nå stengt. Vi åpner påmelding til Grunnkurs for BHT vår 2025 i løpet av høsten. Dette vil bli annonsert på vår hjemmeside og nyhetsbrev.

På Grunnkurs for BHT vil du lære om BHTs samfunnsoppdrag og hva dette betyr for BHTs formål, kompetanse, arbeidsmetodikk og rolle.

I løpet av kurset blir du også oppdatert på den nyeste forskningen på arbeidsmiljøfeltet og kan bruke dette inn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i BHT. Det legges vekt på hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å kunne bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse.

Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe- og organisasjonsnivå.

Etter å ha gjennomført Grunnkurs for BHT høsten 2024 vil du ha:

 • Dekket læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3). Dette gjelder grunnkurs for BHT fra og med 2019.
 • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle.
 • Økt forståelse for egen rolle som faglig rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.
 • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin og arbeidshelse, og systematisk HMS-arbeid.
 • Kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i BHT kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet.
 • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter.
 • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser og verktøy som er utviklet som en del av denne.

Våre forventninger til deg som kursdeltaker

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbyttet. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

For å få faglig utbytte av kurset stilles det krav til selvstudier mellom samlingene, og det forventes at kursdeltakere setter av tid tilsvarende en til to arbeidsdager til selvstudium mellom hver samling.

For å motta kursbevis er det krav om minst 80% aktiv deltakelse på kurset. I tillegg forventes det at kursdeltakere gjennomfører selvstudier mellom samlingene og at alle hjemmeoppgaver leveres innen frist.

Grunnkurs for BHT dekker også de nye læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3). Grunnkursets første samling er avgjørende for å få denne opplæringen, og er samtidig et nødvendig grunnlag for de påfølgende tre samlingene. Du må derfor delta på første samling for å bestå kurset.

Dato for samlingene

Samling 1: 27. – 29. august, samling på STAMI
Samling 2: 25. – 26. september, samling på Teams
Samling 3: 30. – 31. oktober, samling på Teams
Samling 4: 26. – 28. november, samling på STAMI

Kurset har til sammen fire samlinger, som er i uke 35, 39, 44 og 48.

Første og siste samling gjennomføres fysisk i STAMI sine lokaler, sentralt på Majorstuen i Oslo fra tirsdag til torsdag. Begge onsdager organiserer vi felles tur ut og spiser etter kursdagen. Samling 2 og 3 gjennomføres digitalt på Microsoft Teams.

Søknad og opptak

Straks søknaden er registrert vil du motta en bekreftelse på dette fra oss, så om du ikke får den, så let i søppelposten. Finner du den ikke der så ta kontakt med oss.

Vi har mange søkere til dette kurset, så du er ikke sikret plass selv om søknaden er registrert innen fristen 31. mai – se kriterier listet i teksten nedenfor. Alle søkere får svar i løpet av uke 24. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Kurset er tverrfaglig, og vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier:

 • Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • Yrkesgruppe (se ovenfor)
 • Søker sammen med kollega fra prioritert yrkesgruppe
 • Bransje
 • Geografisk spredning

Avmelding

Ved søknadsfristens utløp er kurspåmeldingen bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Fristen for å melde seg av uten krav om kursavgift er 1. juli. Fra 2. juli og frem til kursstart betales halv kursavgift. Det er ingen kursavgift ved avmelding dersom sykemelding kan fremlegges.

Det er kun anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta kursplassen ved særskilt avtale.

Kurspåmeldingen til høstens kurs er nå stengt. Vi åpner påmelding til vårens kurs i løpet av høsten. Dette vil bli annonsert på vår hjemmeside og nyhetsbrev.